תוצאות הבחירות בארגנטינה - יוליוס בר: צופים תנודתיות בשוק הארגנטינאי בתקופה הקרובה

עד לחשיפת הרפורמה הכלכלית של מיליי במלואה, כמו גם זהות חברי הקבינט הבכירים

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/11/2023

איריני צקריידו, אנליסט בבנק העושר "יוליוס בר": "צופים תנודתיות בשוק הארגנטינאי בתקופה הקרובה, עד לחשיפת הרפורמה הכלכלית של מיליי במלואה, כמו גם זהות חברי הקבינט הבכירים".

"הליברטריאן חוויאר מיילי ניצח את יריבו בבחירות, סרג'יו מאסה, וייכנס לתפקיד נשיא ארגנטינה ב-10 בדצמבר.

הוא מתכנן לדחוף אל סדר היום את הרפורמה שלו באופן מיידי, אך יכולת הממשל לממשה בפועל תהווה אתגר מרכזי, מכיוון שחסרה לו תמיכת הקונגרס.
 
מיליי טרם נתן אינדיקציות לגבי זהותם של חברי הקבינט שלו, מידע שהשווקים מחכים עבורו בקוצר רוח, במיוחד לגבי זהותו של שר הכלכלה.

אחוז ההצבעה בבחירות האחרונות שעמד על 76.4% היה נמוך במעט מהסיבוב הראשון (76.7%).. בנאומו האחרון, חזר מיליי על מחויבותו לאג'נדה של רפורמה חזקה וקיצוצים מהותיים בהוצאות, כדי למנוע משבר כלכלי 'סופני'. נקודה מעניינת היא שבנאום לא הוזכרה דולריזציה של הכלכלה או חיסול הבנק המרכזי.
 
בנוסף לזירה הכלכלית, מיליי מתכנן להקפיא את היחסים עם סין וברזיל, שותפות הסחר העיקריות של ארגנטינה. מיליי צפוי לעמוד בפני סביבה כלכלית מאתגרת במיוחד, שכן האינפלציה ממשיכה לעלות, הלחצים על המט"ח מתגברים והמצב הפיסקלי נותר שביר וחלש. בנוסף, ארגנטינה מתמודדת עם חוב לקרן המטבע הבינלאומית, ונראה שיהיה צורך במשא ומתן מחודש בין הממשל ובין הקרן על תנאי ההלוואה וההחזרים. יתר על כן, אתגר עיקרי נוסף יהיה הממשל הארגנטינאי עצמו, כאשר אנו צופים שאתגרי השעה יחייבו את מיליי למתן את הרטוריקה כלפי יריביו במטרה לנהל משא ומתן עם המפלגות האחרות בקונגרס ולדחוף את סדר היום שלו קדימה.

אנו צופים תנודתיות בשוק הארגנטינאי לפחות עד שציר הזמן של הרפורמה, כמו גם זהותם של שרי הקבינט, ייוודעו לציבור.
x