קבוצת הראל ביטוח ופיננסים - אחריות תאגידית, אמנת שירות, מוצרים חדשים

התפתחות תחום השקעות בעלות ערך חברתי וסביבתי, תוכניות פיתוח עובדים ותוכנית התנדבות חדשה

 

 

 
עדי באגר, צ׳ובוטרו מנהלת מחלקת תקשורת וקשרי חוץ, צילום: יח״צעדי באגר, צ׳ובוטרו מנהלת מחלקת תקשורת וקשרי חוץ, צילום: יח״צ
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/11/2023

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים פרסמה לאחרונה את דוח האחריות התאגידית השישי של הקבוצה. הדוח נכתב על פי דרישות הדיווח של ארגון GRI הבינלאומי, וסוקר את פעילות החברה בתחומי האחריות התאגידית בשנים 2021-2022. 

הדוח מפרט בין היתר על פעילותה של הקבוצה ובעיקר על החידושים שנעשו בשנות הדיווח בתחומים הבאים: שירות ולקוחות, השקעות, עובדים וסביבת עבודה, מעורבות חברתית בקהילה, איכות הסביבה, אתיקה וממשל תאגידי. 

עוד ניתן לקרוא בדוח, בין היתר, על אמנת השירות המחודשת, הטרנספורמציה הדיגיטלית שנעשית לטובת הלקוחות והסוכנים, מוצרים חדשים, התפתחות תחום ההשקעות בעלות ערך חברתי וסביבתי, תכניות חדשות לפיתוח העובדים, ותכנית ההתנדבות החדשה.

בדוח זה החליטה קבוצת הראל, לשים דגש על מעורבות העובדים והעובדות בתהליך, ועל כן ניתן לראות לאורך הדוח את עובדות ועובדי הראל אשר השתתפו ביום צילומים מיוחד עבור הדוח.

עדי באגר צ'ובוטרו מנהלת תקשורת וקשרי חוץ: "קבוצת הראל מדגישה את מחויבותה המתמשכת לאחריות תאגידית גם בסביבת שוק מאתגרת ובתקופות קשות. גם היום, באחת התקופות הקשות והמאתגרות שידעה מדינת ישראל, הראל ממשיכה לפעול בהתאם לערכיה ולתמוך בעובדיה, לקוחותיה, וכלל הציבור הישראלי, ומייחלת לימים טובים במהרה".


x