מור גמל ופנסיה: הרווח לפני מס מתחילת השנה פי 3 מהרווח של שנת 2022 כולה

החברה מעלה את תחזית הרווח השנתית, לפיה הרווח הכולל לפני מס צפוי לעמוד בשנת 2023 על כ-45 - 50 מיליון שקלים. היקף הנכסים עומד על כ-67 מיליארד שקלים, מתוכם כ-3.7 מיליארד שקלים בקרנות הפנסיה

 

 

 
אלדד צינמן, מנכ״ל מור גמל ופנסיהאלדד צינמן, מנכ״ל מור גמל ופנסיה
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2023

מור גמל ופנסיה פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2023 מהם עולה כי הרווח לפני מס עמד בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 על כ-37 מיליון שקלים, ביחס לכ-9.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח לפני מס ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ-14.1 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-5.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-250%. יצוין כי הרווח לפני מס עמד בשנת 2022 כולה על כ-12.2 מיליון שקלים. החברה מעלה את תחזית הרווח השנתית, לפיה הרווח הכולל לפני מס צפוי לעמוד בשנת 2023 על כ-45 - 50 מיליון שקלים (ביחס ל-40 – 45 מיליון שקלים בתחזית הקודמת). 

מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר 2023 עמדו ההכנסות מדמי ניהול על כ-313.8 מיליון שקלים, לעומת 194.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה מדמי ניהול ברבעון השלישי של שנת 2023 עמדו על כ-112.1 מיליון שקלים, לעומת כ-73.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לאור העלייה המשמעותית בהיקף הנכסים המנוהלים.

הרווח הנקי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 בכ-24.1 מיליון שקלים, ביחס לכ-5.9 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ-9.2 מיליון שקלים, ביחס לכ-3.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. לשם השוואה, הרווח הנקי של שנת 2022 כולה עמד על כ-7.7 מיליון שקלים. 

מור גמל ופנסיה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומנהלת נכסים בהיקף של כ-67 מיליארד שקלים, כאשר קרנות הפנסיה שהוקמו בחודש מאי אשתקד, מנהלות כ-3.7 מיליארד שקלים. 

לגרף מור גמל פנסיה לחצו כאן

36 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 15.33 מיליון במור גמל פנסיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את מור גמל פנסיה. לרשימה המלאה
x