אלרוב: הפרשי מט"ח תרמו לשורת הרווח כ-73 מיליון שקל

קבוצת אלרוב מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון 3 של 2023: רווח כולל של 91 מיליון שקל. סך ההכנסות של הקבוצה עומד על כ-374 מיליון שקל, עלייה של 18%, בניכוי עליות שווי הוגן משמעותיות שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד

 

 

 
Image by FreepikImage by Freepik
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/11/2023

קבוצת אלרוב מדווחת הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2023. הקבוצה רושמת עלייה בהכנסות מבתי מלון, שעמדו על כ-203 מיליון שקל, ביחס ל-192 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות משכר דירה ודיור מוגן עומדות על כ-120 מיליון שקל, נתון המשקף עלייה של 25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות של הקבוצה עומד על כ-374 מיליון שקל, ירידה ביחס לרבעון מקביל אשתקד בו נרשמו עליות בשווי הוגן של נכסי נדל"ן בהיקף של כ-161 מיליון שקל (לעומת עלייה של 7 מיליון שקל בלבד ברבעון הנוכחי) שהביאו את היקף ההכנסות לכ-471 מיליון שקל. בניכוי עליות בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן רשמה הקבוצה עלייה של 18% בהכנסות.

ההוצאות על הפעלת בתי מלון, לפני פחת, צמחו מכ-130 מיליון שקל אשתקד לכ-160 מיליון שקל ברבעון השלישי. למרות העלייה הקטנה בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן ברבעון הנוכחי, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כמו גם העלייה בהוצאות התפעוליות ועלייה בהוצאות המימון נטו מכ-48 מיליון שקל אשתקד לכ-103 מיליון שקל ברבעון הנוכחי, הקבוצה מצליחה לרשום רווח נקי חיובי של 19.5 מיליון שקל, לעומת כ-158 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, הפרשי מט"ח שתרמו לשורת הרווח כ-73 מיליון שקל, ביחס להשפעה שלילית של כ-24 מיליון שקל אשתקד, הביאו את הקבוצה לרשום רווח כולל של כ- 91 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-137 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  

שווי הנכסים במאזן של הקבוצה עומד בסוף הרבעון הראשון על 17.6 מיליארד שקל, עלייה של 16% ביחס לשווי בסוף הרבעון המקביל אשתקד. סך ההון לסוף התקופה עמד על כ-7.2 מיליארד שקל, עלייה של כ-11ֵ% ביחס לסוף התקופה המקבילה אשתקד, על אף רכישה עצמית של מניות במהלך שנת 2023.

במהלך הרבעון השלישי העלתה חברת הדירוג מעלות את דירוג אגרות החוב של הקבוצה (סדרות ד' ו-ה') מ-ilA+ ל-ilAA- ואישררה את דירוג סדרה ו' על ilAA ואת דירוג הקבוצה על ilA+ עם תחזית יציבה. הקבוצה מציינת כי מאז פרוץ המלחמה מלון ממילא נסגר ומלון מצודת דוד פעל במתכונת חלקית עם קומה פעילה אחת בלבד עד לסגירתו. מלונות אלה תרמו ברבעון הרביעי אשתקד כ-40 מיליון שקל נטו לרווח התפעולי. נכון לעכשיו הקבוצה לא מזהה פגיעה ביתר מגזרי הפעילות. 

אלפרד אקירוב מסר: "אלרוב המשיכה להפגין איתנות ברבעון השלישי וכלל מגזרי הפעילות של הקבוצה הציגו צמיחה בהכנסות. אנו מתנהלים באופן אחראי ועל אף השפעתה השלילית המשמעותית של המלחמה על תעשיית התיירות בישראל, הגיוון הסקטוריאלי והגיאוגרפי של הקבוצה יאפשר לה להמשיך ולהשיא תשואה לבעלי המניות. בשל מחסור חריף בכוח אדם מאז פרוץ המלחמה איננו יכולים להפעיל את בתי המלון בירושלים והקבוצה התחיבה לתרום ותרמה עשרות מיליוני שקלים לשיכון משפחות שפונו מאשקלון בתיאום עם ראש העיר, לרכישת אמבולנס מתקדם בארה"ב לטובת כוחות הימ"מ ולבתי החולים שיבא ואיכילוב ולאוניברסיטת תל אביב וזאת בנוסף למלגות לסטודנטים. במקביל, הודיעה החברה להתאחדות בתי המלון על פרישתה מההתאחדות, מאחר שזו אינה מסבה לה כל ערך". 

לגרף אלרוב נדלן לחצו כאן

19 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.72 מיליון באלרוב נדלן
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלרוב נדלן. לרשימה מלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אקורד 30/70

0.48%

77115

מור נדל"ן 

0.31%

582436.5

אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50

0.15%

19206

אקורד 10/90

0.13%

30555

אי.בי.אי מניות

0.13%

225845.1

הראל אמלפי

0.11%

43650

פוקוס גמישה

0.09%

80316

מור (!) הזדמנויות אג"ח קונצרני

0.08%

816837

מגדל תיק 20/80

0.07%

656932.5

מור 10/90 תיק חו"ל 

0.04%

63729


x