הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון

שאלות ותשובות - מסמך מרכז

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2023

1. להלן ריכוז שאלות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים, ותשובות הפיקוח על הבנקים, בנוגע ליישום הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון, בגישה הסטנדרטית ובגישת המודלים הפנימיים לסיכוני אשראי.

2. מסמך זה כולל את כל התשובות שניתנו על ידינו בעבר, ותשובות לסוגיות חדשות, שנוספו לאורך הזמן. בצמוד לכל תשובה מופיע תאריך מסירתה (או עדכונה האחרון).

3. התשובות הכלולות בקובץ זה מבטאות את עמדתו ופרשנותו המחייבת של המפקח על הבנקים להוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בדרישות הלימות ההון. בעתיד, לאור ניסיון שיצטבר, תבחן האפשרות לשלב חלק מהתשובות בגוף ההוראה.

4. מסמך זה מוצב באתר האינטרנט של בנק ישראל, ומתעדכן על ידינו מעת לעת.

להמשך לחצו כאן

x