המדד המשולב לחודש אוקטובר ירד ב-1.1%- בהשפעת מלחמת חרבות ברזל

 

 

 
Image by dcstudio on FreepikImage by dcstudio on Freepik
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2023

המדד המשולב לחודש אוקטובר ירד בשיעור של 1.1 אחוז בהשפעת מלחמת חרבות ברזל. פרוץ המלחמה ב-7 לאוקטובר הביא לירידה חדה בפעילות במשק ובמיוחד בצריכה הפרטית, ירידה שבאה לידי ביטוי בירידה החדה ברכישות בכרטיסי אשראי וביבוא מוצרי הצריכה באוקטובר.

המדד הושפע לרעה מירידות בכל הנתונים לחודש אוקטובר, כולל יבוא מוצרי צריכה, יבוא תשומות לייצור, יצוא סחורות, שיעור המשרות הפנויות, ייצור החשמל והרכישות בכרטיסי אשראי (אוקטובר). לא היו גורמים במדד שמיתנו את ירידה זו.

לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים. 

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור:https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/x