יוניטרוניקס, בשליטת קרן פימי, מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

 

 

 
עמית הררי, קרדיט: יח״צעמית הררי, קרדיט: יח״צ
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

יוניטרוניקס מדווחת על רבעון שיא בהכנסות וברווחיות. 

צמיחה של 60% בהכנסות ברבעון השלישי ביחס לרבעון המקביל אשתקד ושל כ-50% בתשעת החודשים הראשונים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

גידול של הרווח התפעולי בכ- 150% ברבעון השלישי ובכ- 120% בתשעת החודשים הראשונים של השנה ביחס לתקופות המקבילות אשתקד.

מתחילת השנה ייצרה החברה מזומנים בהיקף של 46 מיליון שקל.

עמית הררי, מנכ"ל יוניטרוניקס: 

"יוניטרוניקס משתתפת בצער משפחות חללי מלחמת חרבות ברזל, שולחת איחולי החלמה מהירה לפצועים ומתפללת לשלום חיילי וחיילות צה"ל ולהחזרת כל החטופים והנעדרים בהקדם ובשלום הביתה.

עיקר פעילותה של יוניטרוניקס מוכוון יצוא, ומכאן שהחשיפה של החברה להשלכות המלחמה מוגבלת. כלל מערכי החברה עובדים באופן סדיר ונכון להיום לא קיימת השפעה ישירה מהותית של המלחמה על הפעילות העסקית של החברה.

הביקוש למוצרי החברה ממשיך להיות גבוה, כאשר שיפור בזמינות רכיבים והגדלת קיבולת הייצור מאפשרים לחברה להמשיך ולקצר את זמני האספקה להזמנות הלקוחות, ולתמוך בהמשך הגידול במכירות. החברה ערוכה כדי לענות על הביקושים ולא נדרשת להשקעה נוספת לשם כך. 

אנו נמשיך ונתמיד ביישום האסטרטגיה העסקית מתוך כוונה למנף את היתרונות התחרותיים שלנו בשווקי היעד המרכזיים".

חברת יוניטרוניקס, מובילה עולמית בשוק מוצרי האוטומציה, הנמצאת בשליטת קרן פימי, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023, המשקפות המשך צמיחה ושיפור הרווחיות, זה הרבעון הרביעי ברציפות. 

ההכנסות של יוניטרוניקס ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו לשיא של 54.9 מיליון שקל, צמיחה של כ- 60% לעומת הכנסות של 34.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022 בעיקר כתוצאה מגידול בביקושים ובמכירות של מוצרי החברה. הצמיחה במכירות מאפיינת את כל אזורי הפעילות של החברה בעולם, ונאמדת בכ-48% בשוק היעד המרכזי בארה"ב ובכ-88% באירופה. 

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו הכנסות החברה ב-159.3 מיליון שקל, גידול של כ- 48% בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים של 2022 אז הסתכמו ההכנסות בכ-108 מיליון שקל.

צבר ההזמנות של יוניטרוניקס עמד נכון ל-30 בספטמבר 2023 על 76.7 מיליון שקל, לעומת צבר הזמנות בהיקף של 84.8 נכון ל-31 בדצמבר 2022. צמצום צבר ההזמנות הינו על רקע קיצור זמני האספקה של החברה נוכח זמינות גבוהה יותר של רכיבים אלקטרוניים. 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-27.8 מיליון שקל (המשקף רווחיות גולמית של כ-50.7% מסך הכנסות החברה), גידול של כ- 74% בהשוואה לרווח גולמי של 16 מיליון שקל (ששיקף רווחיות גולמית של 46.6% מסך הכנסות החברה) בתקופה המקבילה ב-2022. הגידול ברווחיות הגולמית נבע בעיקרו מירידה בשיעור העלויות הקבועות לאור הגידול המשמעותי במכירות.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 עמד הרווח הגולמי על 79.1 מיליון שקל (המשקף רווחיות גולמית של 49.7%), גידול של כ-58% בהשוואה לרווח גולמי של 50.3 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2022 (ששיקפה רווחיות גולמית של 46.5%).

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם לסך של כ-14.1 מיליון שקל, גידול של מעל ל- 150% בהשוואה לרווח תפעולי של 5.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם הרווח התפעולי ב- 39 מיליון שקל, יותר מכפול בהשוואה לרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2022 שהסתכם ב-17.8 מיליון שקל.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב- 13.6 מיליון שקל, יותר מפי 6 בהשוואה לרווח נקי של 2.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ונובע מהגידול הניכר במכירות והשיפור ברווחיות.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם ב- 31.7 מיליון שקל, גידול של יותר מ-150% בהשוואה לרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2022 שהסתכם ב-12.3 מיליון שקל.

דיבידנד בחודש ספטמבר שילמה החברה דיבידנד בהיקף של 28.5 מיליון שקל. מאז מאי 2021 החברה חילקה דיבידנד בסך מצטבר של 73.5 מיליון שקל.

החברה ייצרה מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של 18.3 מיליון שקל במהלך הרבעון השלישי של 2023 ומתחילת השנה ייצרה מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף כולל של 46.1 מיליון שקל.

ההון עצמי של החברה עמד ב-30 בספטמבר 2023 על כ-71.1 מיליון שקל, כ-48.4% מסך המאזן.

לגרף יוניטרוניקס לחצו כאן

49 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 23.67 מיליון ביוניטרוניקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את יוניטרוניקס. לרשימה המלאה
x