לקראת הודעת הריבית היום: ייתכנו הפתעות

 

 

 
רונן מנחם, קרדיט: יח״צרונן מנחם, קרדיט: יח״צ
 

רונן מנחם, מזרחי טפחות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

הודעת הריבית היום אומר, לכאורה, להיות שגרתית – הותרת הריבית על כנה ברמה של 4.75 אחוזים, ללא תחזית כלכלית חדשה.

עם זאת, ייתכנו הפתעות.

ראשית, יש לזכור כי ההודעה הקודמת הייתה שבועיים בלבד לאחר תחילת המלחמה וקדמו לה הערכות – שאמנם לא התאמתו – כי הריבית תרד כבר אז (אפילו עד חצי אחוז) נוכח האירועים. השיקולים אז נכונים גם היום והמדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר, שפורסם אתמול ורשם את הירידה החדה ביותר מאז התפרצות הקורונה, מעיד על כך.

שנית, ההחלטה לא לשנות את הריבית נומקה בזמנו בכך שבנק ישראל שם דגש על פיחות יתר של השקל ומניעת לחצי מחירים עודפים בשל כך. קרי, הקו שננקט קודם לפרוץ המלחמה נשמר. מאז חל תיסוף של ממש בשער השקל שהסתכם בכ-8% בחודש האחרון. מדובר על פניו בגילוח של 1.5 מקצב האינפלציה בשיעור שנתי.

שלישית, בנק ישראל הדגיש כי התחזית שהנפיק בחודש שעבר – ושימשה לצורך קבלת ההחלטות – לפיה החזית המלחמתית תוגבל לדרום ותוכל לרבע האחרון של השנה – נתונה לאי וודאות רבה. מומחי ביטחון משרטטים תרחישים מורכבים יותר וגם חברות דירוג האשראי הניחו, בדוחות שפורסמו בהמשך, כי המערכה תיארך כחצי שנה.

גורמים אלו עשויים להניע את בנק ישראל לפרסם עדכון (כלפי מטה) של התחזית הכלכלית, שנתפסה בשעתה אופטימית למדי. יצוין כי תחזית בנק ישראל לצמיחת התוצר ב-2024, 2.8%+, גבוהה מהתרחיש הגובה של הכלכלן הראשי, 2.2%+, שפורסמה בסוף השבוע ויותר מכך מהתרחיש הבסיסי שלו, העומד על 1.6%+. התחזית הבאה אמורה להתפרסם בשגרה רק בינואר-24, אבל...

כמו כן, לא מן הנמנע, אם כי בסיכוי נמוך, כי הריבית תרד בשיעור סמלי. יותר סביר מכך כי בהודעת הריבית ישולבו איתותים כי בנסיבות הנוכחיות, ככל שתימשכנה, הסיכוי להורדת ריבית כבר בתחילת 2024 עולה.

כנגד כל השיקולים הללו – עומד נושא התקציב. בנק ישראל – בכובעו כיועץ הכלכלי של הממשלה, חברות דירוג האשראי ומומחים רבים קוראים לשינוי תקציב 2024, תוך הגבלת כספים קואליציוניים לטובת סעיפים תומכי צמיחה ולצורך הוצאות המלחמה. כמו כן הממשלה נקראת להראות מחויבות לשמירה על מסגרת ומשמעת פיסקלית גם בתקופה זו ואחת הדרכים לכך הינה, לדעתי, העלאה של יעד הגירעון יחד עם הצגת תוואי גירעון פוחת (במונחי תוצר) לשלוש עד חמש שנים קדימה. בדוח שהוציא הכלכלן הראשי של האוצר נכתב במפורש כי הדבר חיוני לשימור אמון המשקיעים הזרים (והמקומיים) בשוק. עם זאת, התקציב המעודכן ל-2023 כפי שפורסם היום לא בהכרח משתלב עם רוח הדברים ועלול לגרום לכך שגם מסגרת התקציב לשנת 2024 תחרוג מכך. בנק ישראל עשוי לראות בכך נושא בעייתי שיקשה על הקלת המדיניות המוניטארית.

גורם נוסף שיכול לגרום לבנק ישראל להמתין עם הורדות ריבית הינו אי הוודאות סביב ההתפתחויות הביטחוניות והאפשרות שהמלחמה תתארך ותתעצם. אם וככל שתרחיש כזה יגרור פיחות חוזר ומהיר של השקל, כמו הפיחות שהתרחש עם תחילת המלחמה, יקשה על בנק ישראל להוריד את הריבית ולא ניתן יהיה לשלול העלאה שלה. התגובתיות החזקה של שוק המט"ח מצריכה את בנק ישראל להיות זהיר ביותר.

לבסוף, נוכח האירועים והגשת התקציב, לא אופתע אם הנגיד יערוך תדרוך מיוחד לעיתונאים.
x