יוחננוף מפרסמת דוחות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2023

ההכנסות ברבעון השלישי חצו לראשונה מיליארד שקל ועלו בכ-9% לכ-1.05 מיליארד שקל לעומת כ-963 מיליון שקל ברבעון המקביל

 

 

 
איתן יוחננוף, קרדיט: גבע טלמוראיתן יוחננוף, קרדיט: גבע טלמור
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

הרשת מציינת בדוח הדירקטוריון כי חלה עלייה בהכנסותיה עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל.

ה-EBITDA הסתכם בכ-112.4 מיליון שקל לעומת כ-110.4 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-1.8%.

רשת יוחננוף מפעילה 42 סניפים כאשר היא צפויה להפעיל 57 סניפים לפחות בהתאם לתוכניותיה הקיימות.
 
בתקופת הדוח ועד מועד פרסומו פתחה החברה 4 חנויות חדשות: בנתניה, באשקלון, באור עקיבא ובנתיבות, כאשר החברה צפויה לפתוח 3 חנויות נוספות עד למחצית שנת 2024: מישור אדומים, בית שאן וגדרה.

איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלי רשת יוחננוף: 

"רשת יוחננוף דוגלת במימוש ערכים חברתיים למען תושבי המדינה בשגרה ובחירום. עם פרוץ המלחמה, לצד עבודה מואצת ומוגברת, רשת יוחננוף יזמה והפעילה מספר יוזמות התומכות ומחזקות את העורף הישראלי ואת כוחות הביטחון הנמצאים בקו האש.

רשת יוחננוף חרטה על דגלה להילחם ביוקר המחיה, ואנחנו ממשיכים לבלום עליות מחירים, תוך שמירה על רווחיות והגדלת נתחי השוק באופן עקבי, ואנו אכן נוכחים לראות כי ברבעון השלישי חצינו לראשונה רף של מיליארד ש"ח הכנסות. אנו מאמינים כי אסטרטגיה זו תשיא רווחים בטווח הבינוני והארוך.

כמו כן, עד עתה, ברבעון הרביעי, אנו עדים לעלייה בהכנסות, בין היתר, כתוצאה מביקושים שנוצרו בעקבות המלחמה.

אני מבקש לחזק את עם ישראל ואת כוחות הביטחון בשעה קשה זו, לשלוח תנחומים למשפחות אשר איבדו את יקיריהן, החלמה מהירה לפצועים ומייחל להשבת כל החטופים במהרה."   

חברת יוחננוף, המפעילה רשת מרכולים בפריסה ארצית מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2023.

ההכנסות המדווחות ברבעון השלישי חצו לראשונה מיליארד שקל והסתכמו בכ-1.05 מיליארד שקל, עלייה של כ-9% לעומת הכנסות של כ-963 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר הגידול ברבעון נובע מגידול של כ-71 מיליון שקל במכירות חנויות חדשות שנפתחו, גידול של 26 מיליון שקל בחנויות קיימות, גידול של 4 מיליון שקל במכירות זול סטוק, בקיזוז של כ-15 מיליון שקל מגידול בהסדרי קונסיגנציה. 

ההכנסות המדווחות בחנויות הזהות ברבעון השלישי גדלו בכ-1.6% לעומת הרבעון המקביל.

ההכנסות בחנויות הזהות בניטרול הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה ברבעון השלישי גדלו בכ-2.5% לעומת הרבעון המקביל.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-287.4 מיליון שקל (27.4%) לעומת כ-265.3 מיליון שקל (27.6%) ברבעון המקביל – עלייה של כ-8.3%. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נובע מביצוע מבצעי עומק משמעותיים, בעיקר בחגי תשרי אשר חלו בחודש ספטמבר 2023 והקפאת מחירי מוצרי צריכה בסיסיים, כמענה ליוקר המחייה וכחלק ממדיניותה המוצהרת של החברה, בין היתר לצורך הגדלת נתח השוק שלה.

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות ברבעון השלישי הסתכם בכ-59.1 מיליון שקל לעומת כ-67.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. הירידה מוסברת מגידול בהוצאות המכירה והשיווק, בין היתר, בגין חנויות חדשות, מעליה בהוצאות פחת והפחתות, בין היתר כתוצאה מהשפעת עליית מדד המחירים לצרכן על חוזי השכירות, כתוצאה מהשקעות בסניפים, שטרם הבשילו במלואם, וכן עליה בתעריפי חשמל וארנונה. הרבעון השלישי, ככלל, מתאפיין בעלייה בצריכת החשמל, עקב חודשי הקיץ. בנוסף, הירידה מוסברת מגידול בהוצאות שכר והוצאות נלוות.  

ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-112.4 מיליון שקל לעומת כ-110.4 מיליון שקל ברבעון המקביל – עלייה של כ-1.8%  

הרווח ברבעון השלישי בנטרול שערוך ההשקעה ב-A2Z (נטו ממס) הסתכם בכ-29.3 מיליון שקל לעומת כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

הרווח הכולל הסתכם בכ-21.4 מיליון שקל לעומת כ-27.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

יתרת החוב נטו ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכמה בכ-92 מיליון שקל. ההון העצמי עמד על כ-1.38 מיליארד שקל, המהווה כ-35% מסך המאזן.

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2023

ההכנסות המדווחות הסתכמו בכ-3 מיליארד שקל לעומת כ-2.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-7.9%. עיקר הגידול בתקופה נובע ממכירות בחנויות חדשות שנפתחו של כ-173 מיליון שקל, מגידול במכירות חנויות קיימות של כ-64 מיליון שקל ומגידול במכירות זול סטוק של כ-10 מיליון שקל, בקיזוז של כ-26 מיליון שקל מגידול בהסדרי קונסיגנציה. 

ההכנסות המדווחות בחנויות הזהות בתקופה גדלו בכ-1.8% לעומת התקופה המקבילה. 

ההכנסות בחנויות הזהות בניטרול הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה בתקופה גדלו בכ-2.2% לעומת התקופה המקבילה.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-824 מיליון שקל (27.3%) לעומת כ-767 מיליון שקל (27.4%) – עלייה של כ-7.3%. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נובע מביצוע מבצעי עומק משמעותיים, בעיקר בחגי תשרי אשר חלו בחודש ספטמבר 2023 והקפאת מחירי מוצרי צריכה בסיסיים, כמענה ליוקר המחייה וכחלק ממדיניותה המוצהרת של החברה, בין היתר לצורך הגדלת נתח השוק שלה

הרווח התפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות הסתכם בכ-184.3 מיליון שקל לעומת כ-198.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

ה-EBITDA הסתכם בכ-336.4 מיליון שקל לעומת כ-326.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-3%. 

הרווח הנקי בנטרול שערוך ההשקעה ב-A2Z (נטו ממס) הסתכם בכ-94.5 מיליון שקל לעומת כ-122.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה. 

הרווח הכולל הסתכם בכ-96.6 מיליון שקל לעומת כ-58.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-64%.

דיבידנד

במהלך חודש אפריל חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של כ-60 מיליון שקל לבעלי המניות (כ-4.14 שקל למניה).

סניפים חדשים 

במהלך התקופה שמיום 1 בינואר 2023 ועד מועד פרסום הדוח, פתחה החברה 4 חנויות מכר חדשות בנתניה, אשקלון, אור עקיבא ונתיבות, וכן התקשרה בהסכמי שכירות נוספים במטרה להפעיל חנויות מכר חדשות בבית שאן, גן יבנה וגבעת שמואל.

סך הכל מתכננת החברה פתיחה של 15 חנויות מכר נוספות, הנמצאות בשלבי תכנון או בשלב הקמה על ידי החברה, בגן יבנה, מעלה אדומים, בית שאן, שדרות, גדרה, גבעת שמואל, ראשון לציון, ירושלים, יבנה, אופקים, פתח תקווה, עפולה, יהוד, אור יהודה ואשדוד.

להלן רשימת סניפים שנפתחו בשנת 2023 וצפי לסניפים נוספים:

שם חנות המכר

ישוב

שטח ברוטו (מ"ר)[1]

שטח מכירה נטו (מ"ר) [2]

מועד פתיחה[3]

בעלות / שכירות

קניון 'הדרים'

נתניה

4,150

2,100

ינואר 2023

שכירות

שכונת ברנע 

אשקלון

2,680

1,300

פברואר 2023

שכירות

אור עקיבא

אור עקיבא

710

475

מאי 2023

שכירות

מנהטן סנטר 

נתיבות

2,100

1,300

יולי 2023

שכירות

מישור אדומים

מעלה אדומים

6,500

3,500

מחצית ראשונה, 2024

בעלות

בית שאן

בית שאן

3,450

1,650

מחצית ראשונה, 2024

שכירות

'ביג' גדרה

גדרה

4,000

2,000

מחצית ראשונה, 2024

שכירות

שדרות

שדרות

3,291

2,000

מחצית שניה, 2024

שכירות

גן יבנה דרום

גן יבנה

2,275

1,500

מחצית ראשונה, 2025

שכירות

גבעת שמואל

גבעת שמואל

2,900

1,400

מחצית ראשונה, 2026

שכירות

מתחם הסינמה

ראשון לציון

6,300

טרם נקבע

מחצית ראשונה, 2026

שכירות

עיר עולם

ירושלים

4,300

טרם נקבע

מחצית ראשונה, 2026

שכירות

נאות שמיר

יבנה

5,000

טרם נקבע

מחצית ראשונה, 2026

בעלות חלקית (30%)

אופקים

אופקים

3,500

טרם נקבע

טרם נקבע

בעלות

גיסין

פתח תקוה

5,000

2,400

טרם נקבע

בעלות

העמק

עפולה

7,000

3,000

טרם נקבע

בעלות

יהוד

יהוד

2,000

1,000

טרם נקבע

בעלות

אור יהודה

אור יהודה

4,000

טרם נקבע

טרם נקבע

בעלות

פארק לכיש

אשדוד

3,275

2,300

טרם נקבע

בעלות[1]  השטחים האמורים נמדדים מחדש מעת לעת ועשוי לחול בהם שינוי בהתאם לצרכי החברה או הליכי בנייה.

[2]  שטחי המכירה עשויים להשתנות עקב הליכי בנייה או צרכי החברה, לרבות בשטחי אחסון נוספים.

[3]  מועד פתיחה החל לאחר תאריך פרסום הדוח הינו מועד פתיחה משוער.


קרקעות בבעלות

החברה מחזיקה בנכסי מקרקעין בבעלותה, מתוך העדפה של הקמת חנויות על מקרקעין בבעלותה.

להלן רשימת מבנים בבעלות החברה:

מיקום הקרקע

שטח הקרקע

שטח בנוי

רשום בספרים במיליוני ש"ח

אלפי מ"ר

רכוש קבוע

נדל"ן להשקעה

סניף עקרון

9

10.1

35.6

-

סניף ישפרו[1]

10.5

11.8

75.4

-

סניף כרמים

2.6

1.9

47.6

-

מתחם סנטרו (25%)

24

31.6

11.8

66.9

סניף מישור אדומים[2]

19.6

7

46.1

4.0[1] מוחזק באמצעות חברה בת (100%)

[2] הבנייה טרם הסתיימה


להלן רשימת קרקעות בבעלות החברה:

מיקום הקרקע

שטח הקרקע

זכויות בניה[1]

רשום בספרים במיליוני ש"ח

אלפי מ"ר

רכוש קבוע

נדל"ן להשקעה

קרית עקרון

15.6

35.8

4.8

32

יבנה (30%)[2]

13.7

49.2

3.3

17.3

אופקים

13.5

20.9

22.9

-

פתח תקווה[3]

11

72.1

75.9

-

יהוד

3.5

18.8

36.4

-

עפולה

16

56.5

39.3

-

אור יהודה

31.5

180

410

-

אשדוד

9.9

28.4

74.3

-[1] זכויות בנייה מירביות מותרות, לרבות תת קרקעיות

[2] השטחים וזכויות הבנייה המוצגים הינם בקשר עם 100% מהקרקע כאשר הרישום בספרים הוא לפי חלקה היחסי של החברה.

[3] החברה עמלה או בוחנת הרחבת זכויות הבניה באופן משמעותי.


לגרף יוחננוף לחצו כאן

140 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 42.41 מיליון ביוחננוף
קרנות נאמנות שמחזיקות את יוחננוף. לרשימה המלאה
x