סולאיר אנרגיות מתחדשות מדווחת על תוצאות הכספיות לרבעון השלישי

הכנסות החברה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ-39.5 מיליון ₪ ובסך של כ-15.5 מיליון ₪ ברבעון השלישי, המשקפיים עלייה בשיעור של כ-28% וכ-20% ביחס לתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמה. הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מחיבור מערכות נוספות לרשת החשמל בישראל

 

 

 
אלון שגב, צילום: אורי יואלסאלון שגב, צילום: אורי יואלס
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

סולאיר (סימול: סלאר), העוסקת בייזום, הקמה והפעלת פרויקטים בתחום האנרגיה הירוקה בישראל, אירופה וצ'ילה, מדווחת היום על תוצאותיה לתקופה של תשעה חודשים ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023.

לצד העלייה בהכנסות ממכירת חשמל, חל שיפור בשורת הרווח הגולמי, אשר הסתכם בסך של כ-13.5 מיליון ש"ח בתקופת הדוח וסך של כ-6.2 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של השנה לעומת רווח גולמי בסך של כ-4.9 מיליון ₪ בתקופה של תשעה חודשים אשתקד וסך של כ-2.8 מיליון ₪ ברבעון השלישי אשתקד. כמו כן, חל גידול משמעותי של כ-76% בשיעור הגולמי בנטרול פחת והפחתות לתקופה של 9 חודשים, שהסתכם לכ- 28.6 מיליון ש"ח השנה, לעומת כ-16.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גם בשורת הרווח התפעולי המגמה החיובית נשמרת, והחברה מדווחת על רבעון נוסף, שני ברציפות, של רווח תפעולי חיובי. הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בסך של כ-842 אלפי ₪ לעומת הפסד בסך של כ-2.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

לחברה צבר פרויקטים בהיקף של כ-4 ג'יגה וואט בהם צפויים להיות משולבים מערכות אגירה בהספק של כ- 920 מגה-וואט לשעה. מתוך צבר זה, כ-120 מגה-וואט מחוברים, כ-1,100 מגה-וואט בהקמה ולקראת הקמה, כ-880 מגה-וואט בפיתוח מתקדם, וכ-1,900 מגה-וואט בייזום.

אלון שגב, מנכ"ל החברה מסר כי: "ברבעון השלישי מיקדנו את מאמצינו בשלושה מישורים עיקריים, האצת תהליך ההקמה של פרויקטים בספרד, מימוש חלק מהפרויקטים באיטליה אותם אנו מייעדים למכירה בהיקף של כ-270 מגה-וואט, וקידום מעמדם הסטטוטורי והפיננסי של פרויקטים בצ'ילה. במסגרת זו, ביצענו הזמנה של ציוד עיקרי לפרויקטי החברה בספרד בהספק של כ-300 מגה-וואט בתנאים מסחריים אטרקטיביים וכן חתמנו עסקה יוצאת מן כלל למכירת פרויקט "גרבינה", איטליה, בהספק של כ-140 מגה-וואט בתמורה לסך כולל של כ-32.3 מיליון אירו בפרמיה של למעלה מ-400%. עסקה זו מהווה אבן דרך ראשונה ומשמעותית למימוש יתרת הצבר הזמין למכירה. 

בצ'ילה, קצב ההתקדמות בפרויקטים הינו לשביעות רצוננו הנתמך מרוח גבית חזקה של ממשלת צ'ילה לקידום תחום האנרגיות הירוקות במדינה. צ'ילה מוכיחה את עצמה כמדינה מובילה במעבר לאנרגיות מתחדשות השואפת כעת ל-80% חשמל מתחדש עד שנת 2030, זאת לצד ביקוש גבוה וער של צרכנים איתנים גלובליים לאנרגיה ירוקה ולמים מותפלים. כיום אנו מחזיקים בצ'ילה צבר פרויקטים בסטאטוס 'לקראת הקמה' בהיקף של כ-188 מגה-וואט ופועלים לקבלת היתר לשילוב אגירה בפרויקטים אלו בהיקף כולל של 520 מגה וואט שעה. אנו שואפים לפתח ולהגדיל את פעילותנו במדינה זו, בה אנו רואים הזדמנות עסקית משמעותית. 

נכון למועד זה, החברה הבטיחה את ההון בקשר לצבר שעתיד להתחבר עד לסוף שנת 2024 וכן חתמה על הסכמים מחייבים למכירת חשמל (PPA) ביחס לפרויקטים בהספק של כ-400 מגה-וואט בספרד. כ-40% מתוך צבר הפרויקטים שלנו הנמצא 'בהקמה ולקראת הקמה' בהיקף של כ-1.1 ג'יגה וואט כבר מובטח בהסכמי מכירת חשמל לטווח ארוך, ואנו פועלים להגדיל שיעור זה מתוך ראייה של ניהול סיכונים מושכל. בתקופת הדוח סולאיר חתמה על מסגרות אשראי והסכמי חוב בהיקף של למעלה מ-120 מיליון יורו והסכמי השקעה מחייבים בהיקף נוסף של כ-30-40 מיליון אירו, זאת בנוסף לתמורה הצפויה להתקבל ממכירת פרויקט "גרבינה", איטליה. מדובר בהישגים משמעותיים ובהבעת אמון חשובה באיכות הפרויקטים ובצוות הקבוצה הוותיק מצד גורמים מממנים בינלאומיים, קרנות השקעה וחברות בינלאומיות גדולות ומובילות בקבוצת דירוג A עימן החברה התקשרה.

בנימה אישית, אני רוצה להביע את השתתפות החברה ועובדיה באבלן הכבד של משפחות הנרצחים והנופלים במלחמת חרבות ברזל. אנו מייחלים להחלמת הפצועים והשבת החטופים והנעדרים במהרה, שובם בשלום של חיילי צבא הגנה לישראל וזרועות הביטחון וכן לשיקומם של הנפגעים."

לגרף סולאיר לחצו כאן

63 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 34.16 מיליון בסולאיר
קרנות נאמנות שמחזיקות את סולאיר. לרשימה המלאה
x