נגיד בנק ישראל על הארכת כהונתו - "ראיתי תהליכים אלגנטיים יותר"

בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה ב-4.75% | בנק ישראל מעיד שרמת אי הוודאות עדיין גדולה, מעודד מהתחזקות השקל, ומהתאוששות הכלכלה בשבועיים האחרונים | כולל סיקור ממסיבת העיתונאים של בנק ישראל

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

הודעת הריבית הקודמת של בנק ישראל הגיע מיד לאחר האירועים בדרום, הדרמה היתה בעיצומה, וכעת נראה שמעט מערפל הקרב מתחיל להתפוגג. הישגי צה"ל ניכרים, והשחיקה בעזה ניכרת אף היא.

מאז ההודעה הקודמת, שער החליפין התחזק משמעותית. אם אחרי המלחמה שער החליפין נסק לאזור 4.1, הרי שמאז ה-27/10 התחזק השקל משמעותית בכמעט 9% מול הדולר, בטווח של חודש.


בנק ישראל ציין כי מידת אי-הוודאות לגבי עומק ומשך הלחימה הצפויים גדולה מאוד, וזו משליכה גם לגבי מידת הפגיעה בפעילות.

האינפלציה התמתנה אך עודנה נמצאת מעל היעד. הציפיות והתחזיות לאינפלציה מצויות בתוך היעד.

בנק ישראל התייחס להתחזקות השקל, שירד מתחת לרמה שבה היה לפני המלחמה. בנק ישראל ציין כי הסיכון לפיחות בשקל, על רקע התנודתיות בשער החליפין בתקופה האחרונה, עדיין מהווה סיכון להתכנסות האינפלציה ליעדה.

מבחינת צמיחה, חטיבת המחקר הפחיתה את תחזית הצמיחה ולהערכתה התוצר יצמח ב-2% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024. התחזית מאופיינת ברמה גבוהה במיוחד של אי ודאות וכוללת הערכה כי הוצאות הממשלה בגין המלחמה ייסתכמו בכ-160 מיליארדי שקלים. יחס החוב לתוצר בשנים 2023 ו-2024 צפוי לעמוד על כ-63% וכ-66% בהתאמה.

בנק ישראל ציין את היקף הפעילות בשוק הדיור שמוסיף להתמתן, לאור המלחמה. לגבי המשק כולו, ציין בנק ישראל כי בחלוף מספר שבועות של מלחמה, נראה כי המשק מצוי בתהליך התאוששות כלכלית בחלק מרכיבי הפעילות.


הנגיד - תהליך הארכת הכהונה, יכל להיות אלגנטי יותר

נגיד בנק ישראל אמר שיש לשאוף להוריד את יחס החוב-תוצר לרמות שהיו לפני המלחמה בהקדם האפשרי. הנגיד ביקש מהממשלה לצמצם הוצאות אזרחיות לא הכרחיות. ככל שהמלחמה ותוצאותיה, יחד עם האינפלציה יתמתנו, בנק ישראל יוכל לעבור לטפל במטרות אזרחיות אחרות.

גם בעת הזו, החזרת האינפלציה ליעד, היא היעד המרכזי של בנק ישראל. לפי התחזיות האינפלציה צפויה להתמתן בחודשים הבאים, ובמחצית הראשונה של 2024, היא צפויה להתמתן לכיוון היעד של בין 1-3%.

אם הייסוף המשמעותי יתבסס, יסייע להורדת האינפלציה. הוועדה המוניטארית מניחה שהמדיניות המוניטארית, תומכת בהתכנסות האינפלציה ליעדה.

לשוק הדיור יש תפקיד בבלימת האינפלציה. חשוב שהממשלה תבצע פעולות כדי לשמור על היצע בניה גבוה לאורך זמן, מה שיסייע להמשך התמתנות מחירי הדיור.

בעקבות המלחמה זינק שיעור האבטלה הרחבה, לצד ירידה במספר המשרות הפנויות לרמות שהכרנו ערב משבר הקורונה.

בתשובה לשאלת עיתונאים, ציין הנגיד כי אין סיבה להעלות מסים בתקופה שבה הצמיחה יורדת.

כששווקים מתחילים להזדעזע יכול להיות אפקט דומינו משמעותי, לכן היתה חשיבות משמעותית לפעילות של בנק ישראל בימי הלחימה הראשונים.

לגבי אפשרות הורדת ריבית, אנחנו עדיין ממתינים להתבססות של יציבות בשווקים הפיננסיים, ולאחר מכן נוכל לשקול לתמוך בפעילות הכלכלית באמצעים מוניטאריים. אנחנו פועלים באופון ממוקד כדי להקל על משקי בית ועסקים קטנים. זה קצת כמו הורדת ריבית ממוקדת כלפי משקי בית ועסקים קטנים.

בהתייחס להארכת כהונתו, ציין הנגיד ש"ראיתי תהליכים אלגנטיים יותר בחיי". הנגיד ציין כי תקופת כהונתו היתה מהסוערות שיש - 5 מערכות בחירות, קורונה, שומר חומות, אינפלציה עולמית, רוסיה-אוקראינה, ועכשיו 'חרבות ברזל'. אמשיך לפעול מתוך שליחות כלפי העם והמדינה.


x