דיסקונט - האם הפוקוס של בנק ישראל מרחיק אפשרות הורדת ריבית בקרוב?

בנק ישראל שם דגש על יציבות בשווקים

 

 

 
נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט, צילום: רמי זרנגרנירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט, צילום: רמי זרנגר
 

נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

כצפוי, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, ומוסיף ומדגיש, כי מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות.

שני נושאים מרכזיים זוכים להתייחסות רחבה בהודעת הריבית – סיכון האינפלציה והיציבות בשווקים הפיננסיים.

באשר לאינפלציה – חלה התמתנות אך זו עודנה נמצאת מעל היעד. יתרה מכך, הסיכון לפיחות בשקל, על רקע התנודתיות בשער החליפין בתקופה האחרונה, עדיין מהווה סיכון להתכנסות האינפלציה ליעדה. בנוסף, על רקע מגבלות בצד ההיצע בשל המלחמה, ישנה אי ודאות גדולה גם לגבי התפתחות האינפלציה בתקופה הקרובה.

בנוגע ליציבות בשווקים הפיננסיים, פרמיית הסיכון אמנם ירדה, אך עדיין נותרה גבוהה.

לפיכך, על פי הודעת הריבית, מדיניות מוניטרית מרחיבה, לצורך תמיכה בפעילות הכלכלית, מותנית בהתבססות היציבות בשווקים הפיננסיים ובהתמתנות סביבת האינפלציה אל עבר טווח היעד.

חטיבת המחקר הורידה את תחזית הריבית לסוף 2024 ל- 3.75%-4%.

עם זאת, לנוכח הדגש ששם בנק ישראל על היציבות בשווקים הפיננסיים, כמו גם התכנסות האינפלציה לטווח היעד, להערכתנו, הסיכוי להפחתת ריבית ב-1/1/24 יורד.

x