קבוצת נקסטקום מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023

צמיחה של 31% בהכנסות נקסטקום ברבעון השלישי לכ-143 מיליון שקל; רבעון רביעי ברציפות של שיפור עקבי ברווח הגולמי והתפעולי

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

הרווח הנקי ברבעון השלישי גדל ל-6.8 מיליון שקל – 4.8% מסך ההכנסות;  

מתחילת השנה ייצרה החברה מזומנים בהיקף כולל של כ-28 מיליון שקל;   

נקסטקום חתמה השנה על הסכמים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף מצטבר של יותר מ-230 מיליון שקל המיועדים ברובם להשלמת ביצוע ב-2024.

קבוצת נקסטקום, העוסקת בתכנון, הקמה ותחזוקה של תשתיות ופתרונות בתחומי התקשורת והאנרגיה המתחדשת, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023. התוצאות משקפות חזרה לצמיחה בשני מגזרי הפעילות של החברה, תקשורת ואנרגיה מתחדשת, שיפור עקבי ברווח הגולמי והתפעולי, זה הרבעון הרביעי ברציפות, וכניסה מוגברת של פרויקטים של חוות סולאריות קרקעיות, לצד זכייה בפרויקט טורבינות רוח גדול נוסף. 
 
נקסטקום ממשיכה ליישם את התוכנית האסטרטגית ולמנף את היכולות והניסיון הרב שנצבר בקבוצה לטובת קידום וביצוע פרויקטים משמעותיים הן בתחומי האנרגיה המתחדשת והן בתחום תשתיות התקשורת.
 
מתחילת 2023, דיווחה החברה על שש זכיות משמעותיות בפרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף מצטבר של יותר מ-230 מיליון שקל, כולם להשלמת ביצוע ב-2024. ההסכמים נחתמו, בין היתר, עם קבוצת דוראל ועם חברת אנרג'יקס. בספטמבר זכתה נקסטקום בפרויקט של EDF הצרפתית לתכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של 16 טורבינות רוח ובהספק של 67 מגה-וואט בהיקף של כ-70 מיליון שקל. החודש נחתם הסכם נוסף עם EDF להקמת שני פרויקטים מסוג חווה סולארית משולבי אגירה בשני אתרים בישראל בתמורה לסך כולל של כ-25 מיליון שקל.  

בתחום תשתיות התקשורת, נקסטקום הינה שחקן דומיננטי בתחום הנחת סיבים אופטיים. במקביל, זכתה החברה במכרז של החשב הכללי במשרד האוצר לרכישה, אספקה והתקנה של מערכות תקשורת פאסיביות בהיקף הכנסות שנתי ממוצע צפוי של כ-25 מיליון שקל עבור מספר רב של משרדי ממשלה, בתי חולים וגופים ממשלתיים נוספים אחרים, ובהסכם לתקופה של 3 שנים עם אופציה של החשכ"ל להארכה ב-4 שנים נוספות.
 
הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו ב-142.8 מיליון שקל, גידול  של כ-31% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל ב-2022. הגידול בהכנסות נבע מגידול בהכנסות מהקמת חוות סולאריות קרקעיות ומעליית היקפי הפעילות של הנחת סיבים אופטיים ושל התקנות טלוויזיה בכבלים עבור חברות תקשורת.  

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכמו ההכנסות בכ-361.3 מיליון שקל, גידול של 8% מהתקופה המקבילה. הגידול בהכנסות הושג חרף סיום ביצועם של פרויקטי עמק הבכא ובראשית והודות לגידול במחזור ההכנסות במגזר תשתיות תקשורת כתוצאה מגידול בביצוע פרויקטים לפרישת סיבים אופטיים עבור חברות תקשורת.
 
הכנסות מגזר תשתיות התקשורת הסתכמו ברבעון השלישי של 2023 בכ-73.1 מיליון שקל, גידול של 12.3% לעומת הכנסות של 65.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. 
 
הכנסות מגזר האנרגיה המתחדשת ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו בכ-69.7 מיליון שקל, גידול של כ-59.5% בהשוואה להכנסות של 43.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. 
 
הרווחיות הגולמית ברבעון השלישי של 2023 גדלה והגיעה במגזר תשתיות תקשורת ל-12.5% מסך הכנסות המגזר, והרווחיות הגולמית של מגזר האנרגיה המתחדשת הסתכמה לשיעור של כ- 9.6% ברבעון הנוכחי. שיעור הרווחיות של החברה ברבעון השלישי של 2023 הסתכמה ב-11.1% מסך ההכנסות ובתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמה ב-11.4% מסך ההכנסות. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ל-6.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם בכ- 14.6 מיליון שקל, גידול משמעותי בהשוואה לרווח של 4.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
 
ההון העצמי נכון ליום ה-30 בספטמבר 2023 מהווה 35.8% מסך המאזן.

לגרף נקסטקום לחצו כאן

29 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.25 מיליון בנקסטקום
קרנות נאמנות שמחזיקות את נקסטקום. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אילים מניות תשתיות

2.43%

648404.41

אילים אנטרופי מניות ESG ישראל

1.55%

27329.38

פסגות יתר

1.43%

588458.82

הראל איתן

1.21%

1047087.95

דולפין גמישה

1%

229940.64

הראל נבחרת מניות

0.67%

1851254.11

אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50

0.31%

38737.8

אילים תיק אג"ח + 30%

0.3%

34648.67

אילים 50/50

0.28%

44677.91

מגדל תיק השקעות 50/50

0.26%

59522.16


x