גודל הפקודה המזערי החדש במק"מ

עובדות ותובנות של הבורסה לקראת עדכון מדדי האג"ח: מחלקת המסחר בבורסה מרכזת מספר עובדות ותובנות חשובות לקראת עדכון מדדי האג"ח לנובמבר 2023

 

 
הבורסה לניירות ערך / צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך / צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

📌 בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי בחודש נובמבר, בהחלטתו האחרונה לשנת 2023. אולם הנגיד הבהיר שתוואי הריבית עומד להשתנות, וייתכן שכבר ברבעון הראשון של 2024 נראה הורדת ריבית ראשונה.

📌 ירידת התשואות בארה"ב: מתחילת החודש ירדו התשואות ל 10 שנים בארה"ב לרמה של 4.4% וזאת לאחר שבחודש הקודם הגיעו כמעט לרמה של 5%. הרקע לירידת התשואות החדה היא ההתמנות בסביבת האינפלציה בארה"ב.  

📌 הדולר: בחודש האחרון נרשם תיסוף חד של השקל אל מול הדולר, ונכון לכתיבת שורות אלו שערו היציג נסחר סביב 3.7 ₪. ניתן ליחס זאת להתערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח,ולאור העובדה המלחמה המייצרת תקוות אצל המשקיעים ליום שאחרי. 

📌 תוכנית ההנפקות למימון המלחמה: שר האוצר הודיע כי בכוונתו להביא לאישור הממשלה הגדלה של תקציב המדינה לשנת 2023. כ- 31 מיליארד ש"ח. 22 מיליארד למשרד הביטחון ועוד 9  מיליארד להוצאות אזרחיות לאחר קיצוץ של כ 4 מיליארד ₪ בהוצאות אחרות. 

📌 החל מ- 3 בדצמבר, 2023 יוקטן דרמטית גודל הפקודה המזערי באג"ח ובמק"מ:

🎗️ באג"ח ממשלתית - 10,000 ש"ח במקום 30,000 ש"ח.
🎗️ באג"ח קונצרנית – 5,000 ש"ח במקום 10,000 ש"ח.
🎗️ במק"מ – 10,000 ערך נקוב במקום 30,000 ערך נקוב.

📌 אירוע נזילות משמעותי: יתרחש היום  בזמן מסחר הנעילה 29.11.23 וייכנס לתוקפו בבוקר יום המסחר של ה 30.11.2023, צפויים לזרום לשוק אגרות החוב ביקושים והיצעים מצרפיים בהיקף משמעותי של כ- 3.5 מיליארד ₪.

x