רציו אנרגיות מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים ל-2023

ואת נתוני המכירות של מאגר לוויתן בחודשים אוקטובר-נובמבר

 

 

 
יגאל לנדאו, מנכ״ל רציו, צילום: רמי זרנגריגאל לנדאו, מנכ״ל רציו, צילום: רמי זרנגר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

רציו אנרגיות רושמת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023.

הכנסות של כ-271 מיליון דולר ורווח נקי של כ-98 מיליון דולר.
 
השותפות מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות של כ-95 מיליון דולר ורווח נקי של כ-34 מיליון דולר.
 
רציו, יחד עם ענקית האנרגיה ENI ודנה פטרוליום, זכתה לאחרונה במקבץ של ששה רישיונות חיפוש.
 
מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדו"ח נמכרו ממאגר לוויתן כ- 10.2 BCM גז טבעי.
 
שותפות רציו אנרגיות, המחזיקה 15% ממאגר הגז הטבעי לוויתן, מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023. הכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנה הסתכמו לכ-271 מיליון דולר, ירידה קלה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אז נרשמו הכנסות של כ-284 מיליון דולר. ברבעון השלישי רשמה השותפות הכנסות של כ-94.6 מיליון דולר, ביחס להכנסות רבעוניות של כ-105.9 מיליון דולר אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת לירידה קלה בכמויות הגז הנמכרות וירידה במחיר חבית מסוג ברנט אליו מוצמדים הסכמי היצוא. המחיר הממוצע של גז טבעי שנמכר בתשעת החודשים הראשונים לשנה עמד על 6.1 דולר ליחידת חום (MMBTU) לעומת 6.2 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
הרווח נקי בתשעת החודשים הסתכם לכ-98.2 מיליון דולר, ביחס לרווח של כ-118.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. המיסים והתמלוגים ששילמה השותפות למדינה הסתכמו לכ-75.8 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים לשנה, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

מתחילת השנה חילקה השותפות דיבידנדים בסכום כולל של 65 מיליון דולרים. חלוקת הדיבידנדים הבאה צפויה להתבצע על בסיס התוצאות השנתיות של השותפות לשנת 2023.
 
במהלך תשעת החודשים הראשונים לשנה גדלו הביקושים משווקי הייצוא במצרים ובירדן. בסך הכל  נמכרו בתקופה זו ממאגר לוויתן כ-8.22 BCM גז טבעי, מתוכם כ- 6.91 BCM לייצוא, גידול של כ-22% בכמויות שנמכרו לייצוא לעומת התקופה המקבילה. מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדו"ח נמכרו ממאגר לוויתן כ- 10.2  BCM גז טבעי.
 
במהלך השבועות הראשונים של "חרבות ברזל" הופסקה עבודת מאגר תמר ופסקה הזרמת הגז דרך צינור EMG, על כן, כמות הגז שהופקה על ידי מאגר לוויתן והופנתה לשוק המקומי גדלה באופן מהותי, לצורך הבטחת אספקה סדורה למשק המקומי, זאת לצד הזרמת גז סדירה לירדן וקיטון בכמויות הגז שנמכרו למצרים. מאגר לוויתן המשיך להפיק גז באופן סדור לאורך התקופה והשותפות לא חוותה פגיעה בהכנסות וברווחיות עד כה. לאחרונה שב משק הגז לפעילות סדורה עם חזרתם לפעילות של מאגר תמר ושל צינור EMG.
 
יתרת המזומנים ושווי המזומנים שבידי השותפות ליום 30.9.2023 עומדת על כ-121 מיליון דולר. במהלך הרבעון השלישי הושלם פרעון סדרת אג"ח ג' ונותרה סדרה אחת במחזור (ד') בהיקף של כ-91 מיליון דולרים. במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר ביצעה השותפות רכישה עצמית של אג"ח מסדרה ד' בהיקף של כ-4.6 מיליון שקלים.

רציו אנרגיות ממשיכה, יחד עם שותפי לוויתן, את העבודה על הקמת הצינור השלישי שיגיע מהמאגר לאסדה ויאפשר להגדיל את היקף ההפקה לכ- 14 BCM לשנה החל מהמחצית השנייה של 2025. רציו אנרגיות, יחד עם ענקית האנרגיה האיטלקית ENI וחברת Dana Petroleum הבריטית זכו במקבץ של ששה רישיונות במסגרת המכרז הרביעי של משרד האנרגיה לחיפושי גז בים התיכון.
 
יגאל לנדאו, מנכ"ל רציו אנרגיות: "משק האנרגיה הישראלי הוכיח את איתנותו ואת היתירות הגלומה בו בעת הנוכחית. מאגר לוויתן המשיך לפעול באופן רציף ובתפוקה מלאה בשבועות האחרונים והיה מרכיב מרכזי באספקת אנרגיה לשוק המקומי, לצד אספקה, בהתאם לחוזים ארוכי הטווח, לשווקי הייצוא שחשיבות הקשרים הגיאו-פוליטיים עימם באה לידי ביטוי במיוחד בימים אלו. במקביל, התבשרנו על הזכייה במכרז החיפושים הרביעי לצד ענקיות אנרגיה חדשות שיגיעו לראשונה לישראל ויצרו לרציו הזדמנויות אסטרטגיות באזור".

לגרף רציו יהש לחצו כאן

198 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 189.45 מיליון ברציו יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את רציו יהש. לרשימה המלאה
x