נכסים ובניין עולה מעל 9% למרות ירידת ערך של 600 מיליון שקלים בהשקעה בגב ים

בעקבות דיונים עם הרשות נכסים ובניין הכירה בירידת ערך מוניטין של 599 מיליון שקל בגין החזקתה בחברת גב-ים

 

 

 
Photo Andrii Yalanskyi Dreamstime.comPhoto Andrii Yalanskyi Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

בעקבות דיונים שנערכו עם סגל הרשות בנושא המוניטין המיוחס להחזקת החברה בחברת גב-ים ועל רקע התפתחויות נוספות שחלו בשוק בתקופה האחרונה, נכסים ובניין ביצעה הפחתת מוניטין של  599 מ' שקל בדוחות רבעון שלישי 2023. 

החברה מציינת בדוחותיה הכספיים כי בהתאם להתפתחות מאפייני השוק ובשל אי הוודאות להתממשות תזרימי המזומנים לטווח ארוך, הוספה פרמיית סיכון של 0.5% להיוון תזרימי המזומנים ארוכי הטווח משנת 2035 ואילך. בהערכת השווי צוין כי ההחלטה לעדכן את פרמיית הסיכון בוצעה לאחר קיום דיונים עם סגל הרשות בנושא.

לגרף נכסים ובנין לחצו כאן

148 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 55.6 מיליון בנכסים ובנין
קרנות נאמנות שמחזיקות את נכסים ובנין. לרשימה המלאה
x