קבוצת G1 מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023 עם צמיחה דו ספרתית בכל מדדי הרווחיות

הקבוצה מציגה רבעון שביעי ברציפות של צמיחה ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל ורבעון שיא בהכנסות

 

 

 
Photo Cybersecurity Andrew Angelov Dreamstime.comPhoto Cybersecurity Andrew Angelov Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו לכ-224.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.7% לעומת כ-208.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם לכ-37.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-12.0% לעומת כ-33.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם לכ-12.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-25.5% לעומת כ- 10.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-8.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-12.8% לעומת כ-7.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הוחלט על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של 8.0 מיליון ש"ח.

תשואת הדיבידנד בשנה האחרונה עומדת על כ-9.4%.

מיקי אדיב, מנכ"ל קבוצת G1 מסר:"אנו מציגים רבעון שיא בהכנסות הקבוצה ומגמת צמיחה נמשכת  ברווחיות לעומת תקופת מקבילות על פני 7 רבעונים. בהיותנו מובילי שוק בתחומי האבטחה והביטחון האזרחי בישראל, אנו חשים במשך תקופה ארוכה את הירידה בתחושת הביטחון האישי של הציבור, אשר התעצמה עם פרוץ המלחמה. אנו פועלים להציע מגוון פתרונות ושירותים רחב, מצרכי הפרט והבית ועד צרכי הישובים,   במגוון תחומי הפעילות שלנו, הכולל פתרונות אבטחה, מוקדים וטכנולוגיות. 

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, מצאו עצמם רבים מאלפי עובדי הקבוצה בחזית הלחימה כמאבטחים אזרחיים ומאות מהם גויסו לשירות מילואים להגנת המולדת. משפחת G1 ספגה  אבדות מקרב עובדיה ובני משפחותיהם, ליבנו עם כל המשפחות שאיבדו את יקיריהם."

נתונים נוספים לרבעון השלישי 2023:

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-224.8 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.7% לעומת כ-208.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מגידול בתחום פתרונות אבטחה בסך כ-10.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-3.4 מיליון ש"ח בתחום המוקדים וגידול של כ-1.8 מיליון ש"ח בתחום הטכנולוגיות.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-37.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-12.0% לעומת כ-33.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מגידול בתחום פתרונות אבטחה בסך כ-3.2 מיליון ש"ח וגידול בתחום המוקדים בסך כ-0.8 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-12.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-10.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-25.5% .

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-8.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-12.8% לעומת כ-7.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון הסתכם לכ-20.7 מיליון ש"ח גידול של כ-16.4% לעומת כ-17.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם לסך של כ-130.3 מיליון ש"ח .

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של 8.0 מיליון ש"ח.

x