רי אוטומוטיב מודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2023

צמיחה חזקה בביקוש למשאיות ה – P7-C, התמקדות ביעילות תפעולית, צפי לעמידה בלוחות הזמנים לשילוח רכבי הדגמה ראשונים ללקוחות עד סוף השנה

 

 

 
צילום: REE Automotiveצילום: REE Automotive
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

רי הרחיבה את רשת המפיצים בצפון אמריקה, וכתוצאה מכך ערך צבר ההזמנות הראשוני יותר מהוכפל ב-3 החודשים האחרונים ועומד על 43 מיליון דולר.

צמצום של 28% בהפסד הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2023 עם נזילות של 101 מיליון דולר, הכוללת יתרת מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר של 86 מיליון ומסגרת אשראי לא מנוצלת בגובה של 15 מיליון דולר.

החברה גייסה מימון בגובה של 8 מיליון דולר להון חוזר בהובלת בעל המניות המוסדי הגדול ביותר בחברה, בסמוך לסוף הרבעון השלישי.

החברה חתמה תוכנית אוטונומית רב-שנתית ושלחה אבטיפוס של משאית P7 לתאגיד תעופה וחלל מוביל.

משלוחים של רכבים הדגמה ראשונים ללקוחות מתוכננים לצאת עד סוף השנה.

רי אוטומוטיב בע"מ (NASDAQ:REE) חברה מובילה בטכנולוגית רכב וספקית פלטפורמות לכלי רכב חשמליים (EV), הודיעה היום (יום ה') על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת  2023 באמצעות מכתב המשקיעים שפרסמה באתר החברה: https://ree.auto/lp/shareholders-letter-3q23/.

דניאל בראל, מנכ"ל ומייסד משותף של ריי: "סיכמנו רבעון שלישי חזק מאוד. המשכנו להרחיב בקפידה את רשת המפיצים המורשים שלנו, ובכך למעלה מהכפלנו את ערך צבר ההזמנות הראשוניות המחייבות שלנו מאז סוף אוגוסט האחרון. אנחנו נמצאים בשלב ייצור מתקדם של משאיות ההדגמה P7-C וצופים עמידה בלוחות הזמנים לקבלת הרישוי ממשרד התחבורה האמריקאי. משלוח ראשון של רכבי הדגמה ללקוחות החברה צפויי להתבצע עד סוף השנה.

אנו ממשיכים לחזק את המאזן שלנו על ידי מימון נוסף שנועד לתמוך בצרכי ההון החוזר הדרוש לייצור כלי הרכב המיוצגים בצבר ההזמנות שלנו. אני מלא הערכה לתמיכה והבעת האמון המתמשכת של בעלי המניות שלנו, אשר הובילו לגיוס הון בתנאים מועדפים בסביבה פיננסית מאתגרת מאוד, כפי שדיווחנו שלשום. 

כחלק מאסטרטגיית ניהול הסיכונים שלנו, אנו עושים מאמצים להבטיח מראש את מימון צרכי ההון החוזר הדרוש לנו לייצור סידרתי של הרכבים בצבר ההזמנות הגדל שלנו. 

אנו ממשיכים לראות ביקוש גובר למשאיות P7 החשמליות שלנו, הנובע בעיקר מהמשוב החיובי של הלקוחות על הקטנת עלות הבעלות הכוללת ( TCO-Total cost of ownership ) , עיצוב הרכב ותא הנוסעים, והיתרונות התפעוליים שטכנולוגיית ה-x-by-wire הייחודית שלנו מאפשרת. 

השינוי בצפייה לרמות מוצר ובשלות גבוהות יותר בקרב בעלי ציי הרכב מייצר לנו עדיפות בשוק, זאת בעקבות ניסיונות כושלים שחוו בעלי ציי הרכבים בעבודה עם היצרנים הראשונים בתחום המשאיות החשמליות. אנו ממשיכים להרחיב את רשת המפיצים המורשים בארה"ב ובקנדה, ובכך אנו מגדילים את נתח השוק לציי רכב פוטנציאלים  ואת היצע נקודות השירות ללקוחותינו.

במקביל לגידול בערך צבר ההזמנות הראשוני שלנו, אנו ממשיכים להתקדם  בעקביות לקראת תחילת הייצור בשלוש חזיתות בהתאם לאסטרטגיית הייצור שלנו:

ראשונה, השלמנו את מרבית השקעת ההון (CAPEX) שלנו וצמצמנו את ההפסד הנקי לעומת השנה שעברה ב-28%, בין היתר הודות ליישום התייעלות תפעולית סביב מו"פ והוצאות מכירה, הנהלה וכלליות, תוך שמירה על משמעת פיננסית ובאמצעות מענקים ממשלתיים.

שניה, אנו פועלים להשמיש את כלי הייצור הסדרתי שלנו (tooling) עד סוף 2024 דבר שאנו מאמינים שיאפשר לנו להגיע לנקודת איזון כלכלית של עלויות הייצור של החומרים ול EBITDA מאוזנת שנה לאחר מכן. 

שלישית, אנו צומחים בצורה אחראית, בונים רכבים לפי הזמנה ולא למלאי, בעוד אנו ממשיכים להבטיח את צורכי ההון החוזר הנדרשים לייצור סדרתי.

זה מעורר השראה לראות את צוות REE ברחבי העולם עובד יחד כאחד כדי להמשיך וולדלוור, במיוחד לאור המלחמה בישראל שמשפיעה על כולנו בדרכים שונות וזאת למרות שאינה צפויה להיות בעלת השפעה מהותית על החברה. הצוותים שלנו בבריטניה ובארה"ב תומכים באנשינו בישראל, ואנו מודים על מאות ואלפי הודעות התמיכה שקיבלנו משותפים, לקוחות, ספקים, בעלי מניות ואפילו אנשים שמעולם לא פגשנו או עשינו איתם עסקים. בשלוש השנים האחרונות ראינו מגיפה עולמית, תנאי שוק מאתגרים ועכשיו מלחמה. אבל היום יותר מתמיד, אנחנו חזקים, ממוקדים ומחויבים לעמוד באבני הדרך שלנו. התמיכה שלכם היא משמעותית עבורנו".

סקירה פיננסית

החברה ממשיכה לשמור על משמעת תקציבית תוך מיקוד בהקטנת ההוצאות התפעוליות לצד התקדמות בתוכנית הייצור. 

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב- 24.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 26.2 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 33.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד; ירידה של 28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וירידה של 8% בהשוואה לרבעון הקודם. הירידה מול הרבעון המקביל אשתקד, נובעת בעיקר ממענקים שהתקבלו ממשלת בריטניה ברבעון השלישי 2023, ירידה בהוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, והתייעלות תפעולית שהביאה לירידה בהוצאות שכר ונלוות והוצאות תפעוליות אחרות. ירידות אלה קוזזו חלקית על ידי עלייה בעלות המכר כתוצאה מרכישת חומרים עבור בניית רכבי הדגמה ועלייה בהוצאות פיתוח הנדסי.

ההפסד הנקי לפי Non-GAAP (הפסד נקי בנטרול הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות והכנסות בגין שיערוך כתבי אופציה) הסתכם ל- 20.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, בהשוואה ל- 22.0 מיליון דולר ברבעון הקודם ו- 27.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;  ירידה של 26% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וירידה של 9% בהשוואה לרבעון הקודם. 

במהלך הרבעון הנוכחי החברה מכרה כ- 2.28 מיליון מניות כחלק מתוכנית ATM, תמורת תקבולים ברוטו של 0.7 מיליון דולר והבטחנו מסגרת אשראי בנקאית בגובה של 15 מיליון דולר.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2023 עם נזילות של 101 מיליון דולר, הכוללת יתרת מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר של 86 מיליון ומסגרת אשראי בגובה של 15 מיליון דולר.

ב- 27 בנובמבר 2023, החברה חתמה על הסכמי רכישת ניירות ערך עם מספר משקיעים בהובלת בעל המניות המוסדי הגדול ביותר בחברה, M&G Investment Ltd, הממוקם בלונדון. ההסכם כולל אג"ח להמרה בסכום כולל של 8 מיליון דולר ארה"ב וכתבי אופציה לרכישה של עד 1,571,710 מניות רגילות של החברה. הסכם זה צפוי להסגר עד ל- 11 בדצמבר 2023. תחת ההסכם, האג"ח תקף למשך 5 שנים , נושא ריבית מצטברת בשיעור של 10% לשנה, וניתן להמרה למניות רגילות של החברה במחיר המרה של 5.09 דולר ארה"ב למניה. החברה מנועה מפרעון מוקדם של האג"ח  או הריבית שנצברה עד למועד הפירעון. מחיר ההמרה של האג"ח יהיה נתון להתאמות מקובלות ויכללו הגנת אנטי-דילול במקרה של הנפקות במחיר נמוך ממחיר ההמרה בפועל. כתבי האופציה יהיו ניתנים להמרה מיידית במחיר המרה של 4.42 דולר ארה"ב למניה רגילה אחת ויהיו ניתנים למימוש במשך תקופה של 5 שנים ממועד הנפקתם.

תוכנית הייצור של החברה כוללת הגעה לייצור של מאות בודדות של רכבים בארה"ב עד סוף שנת 2024, וזאת לאחר השלמת ההשקעה הנדרשת בציוד ייצור סדרתי (Tooling). כתוצאה מכך, החברה מתכננת לייצר במפעל ההרכבה בבריטניה את מספר רכבי ההדגמה המינימלי שיאפשר לחברה לאסוף משוב מלקוחות לפני שהחברה תעבור לייצור סדרתי בארה"ב. הצלחת החברה בהוצאה לפועל של התוכנית העסקית לשנת 2024, מבוססת בעיקר על השלמת ההשקעה בציוד הייצור (Tooling), בהבטחת זמינות חומרי הגלם ובמימון נוסף בגובה של כ- 20 מיליון דולר כפי שהוערך בשלב זה, ובעיקר לצרכי הון חוזר.

1 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.24 אלפי ב-REE AUTOMOTIVE LTD - CLASS A
קרנות נאמנות שמחזיקות את REE AUTOMOTIVE LTD - CLASS A

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל מחקה אינדקס ישראליות בוול-סטריט 

0.1%

4236.6


x