כלל החזקות גידול של 280% ברווח. יורם נוה, מנכ"ל כלל: "החברה צומחת במספרים דו ספרתיים..."

תוצאות כספיות לרבעון ה-3 לשנת 2023 | החברה הרוויחה ברבעון השלישי של 2023 סך של כ-151 מיליון ₪ לאחר מס, עליה של כ-280% | לעומת רווח של כ-40 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

 

 

 
יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

הרווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם בכ-203 מיליון ₪ לאחר מס לעומת הפסד של כ-248 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה להון ברבעון השלישי הינה כ-7.2%, בהשוואה לתשואה של כ-2.0% אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע בסוף הרבעון לשיא חדש ועומד על כ-332 מיליארד ₪, לעומת סך נכסים של כ-295 מיליארד ₪ בסוף שנת 2022, גידול של כ-13%.

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ב-30.09.2023 מסתכם בכ-8,474 מיליון ₪, זאת לעומת כ-7,995 מיליון ₪ ב-31.12.2022, גידול של כ-6%.

יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח, ללא הוראות הפריסה, נותר ללא שינוי ועומד על כ-109% ליום 30 ביוני 2023, ובהתחשב בהוראות הפריסה עומד על 167%, לעומת 178% בסוף שנת 2022.

בנוסף, החברה נתנה גילוי על השפעות מודל סטוכסטי חדש, אשר במידה והיה נכלל בחישוב יחס כושר הפירעון הכלכלי ליום 30 ביוני 2023 השפעתו מוערכת בתוספת שיעור של כ-15%, ללא התחשבות בהוראות המעבר, ובתוספת שיעור של כ-6%, עם התחשבות בהוראות המעבר.

בהתאם למתווה שנתקבל מהממונה בחודש נובמבר 2023, יישום המודל הסטוכסטי לא יובא בחישוב יחס כושר הפירעון ללא יישום הוראות המעבר, במשך 3 מועדי דיווח, אולם תוסיף החברה גילוי בדוח יחס כושר פירעון אודות השפעותיו. בשלב זה, החברה בחרה גם לא לכלול זאת גם במסגרת החישוב עם התחשבות בהוראות המעבר.

יצוין, כי נתון זה אינו מבוקר ואינו סקור וכן רגיש לשינויים בעקום הריבית ובהנחות פיננסיות ודמוגרפיות אחרות ומחושב מחדש בכל תקופת דיווח. 

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים:

"ב-7 באוקטובר, חוותה מדינת ישראל מתקפת טרור רצחנית, אשר כוונה לאזרחים תמימים.

אנו משתתפים בצערן הכבד של המשפחות אשר איבדו את יקיריהן, ומתפללים לחזרתם המהירה של כל החטופות והחטופים.

אנו מצדיעים לחיילות וחיילי צה״ל וכוחות הביטחון, על ההגנה על ביטחוננו, ונפעמים מהרוח הישראלית.

כגוף מוסדי מוביל במשק, החברה הקפידה על המשכיות עסקית ומתן שירות מיטבי ללקוחותיה, ועל כך תודותינו לעובדי החברה ולסוכניה.

תוצאות הרבעון משקפות את האסטרטגיה של הקבוצה, בחלוקה לשתי פעילויות ליבה משמעותיות ויציבות- פעילות ביטוח, חיסכון ופיננסים ופעילות כרטיסי אשראי. 

כלל ביטוח ופיננסים הרוויחה ברבעון השלישי של 2023 סך של כ-151 מיליון ₪ לאחר מס, לעומת רווח של כ-40 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח לפני מס ברבעון ה-3 הסתכם בכ-217 מיליון ₪, מתוכו כ-80 מיליון ₪ מפעילות כרטיסי האשראי.

כלל ביטוח ממשיכה לשפר את תוצאותיה החיתומיות והרווח הכולל שלה - החברה צומחת במספרים דו ספרתיים בכל תחומי הליבה שלה, למעט מגזר ביטוח חיים, שהושפע מקיטון משמעותי בפוליסות חיסכון פיננסי, כתוצאה מתנאי השוק והריבית העולה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2023, תוצאותיה הטובות של החברה נובעות בעיקרן מפעילות הביטוח והחסכון, כאשר הרווחיות במגזר כרטיסי האשראי איזנה את ההפרשה החד פעמית, שמקורה באיחוד לראשונה של Max בדוחות החברה.

בימים אלה הודיעה החברה על כוונתה לגייס סכום נוסף באמצעות אג"ח, שיצטרף לגיוס שהחברה ביצעה לפני מספר חודשים, בסך של כ-400 מיליון ₪, וזאת במטרה להחליף חוב יקר ששימש לרכישת Max, תוך הארכת המח"מ והפחתה משמעותית בהוצאות המימון.

Max מציגה עלייה ברווח בתשעת החודשים הראשונים, תוך צמיחה מרשימה בתיק האשראי, מספר הכרטיסים הפעילים ומחזורי העסקאות.

תוצאותיה של Max הושפעו ברבעון ה-3 של שנת 2023 מהנחיית בנק ישראל, בדבר הגדלת ההפרשה לכשלי אשראי, בעקבות המלחמה. על אף ירידה משמעותית במחזורים מאז תחילת המלחמה, החברה רואה תיקון וחזרה לרמת מחזורים שהכירה.

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", כלל ביטוח ופיננסים נרתמה בשורת פעולות נרחבות למאמץ הלאומי, הקימה קרן תמיכה לסיוע למבוטחים בגין נזקי מלחמה ביטוחיים שאין להם מענה, בסך של 10 מיליון ₪. החברה הגדילה את תקציב התרומות שלה ותמכה בעמותות וארגונים משמעותיים הפועלים למען מפונים, חיילי צה"ל, משטרה, כוחות הביטחון ובתי החולים".

חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח:

"ב-55 הימים האחרונים, התהפך עולמינו, מלחמת "חרבות ברזל" הפגישה אותנו עם עצב עמוק ואובדן כבד, יחד עם מעשי גבורה ואומץ רבים כל כך ומעוררי התפעלות.

מתוך האבל הכבד ותחושת ההלם האיומה, חוסנו ויופיו של עם ישראל מתגלים במלוא תפארתם.

אנו נקום ונתנער כעוף החול - נבנה, נשקם ונתחזק יותר מאי פעם, נחרוש עד התלם האחרון ונמשיך את חזונה הנפלא, הייחודי והבלתי ניתן לערעור של מדינת היהודים העומדת על מכונה 75 שנה ותתקיים לעד!

צרוף חברת כרטיסי האשראי Max, הוסיף נדבך כלכלי רב ערך ואיתן לקבוצה, זאת לצד פעילות איכותית וצומחת בעסקי הליבה של החברה, בתחומי הביטוח והחסכון.

יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח, ללא הוראות הפריסה, נותר ללא שינוי ועומד על כ-109% ליום 30 ביוני 2023, ובהתחשב בהוראות הפריסה עומד על 167%, לעומת 178% בסוף שנת 2022. בתוך כך, החברה נתנה גילוי על השפעות מודל סטוכסטי חדש אשר במידה והיה נכלל בחישוב יחס כושר הפירעון הכלכלי ליום 30 ביוני 2023 השפעתו מוערכת בעלייה משמעותית של כ-15%, ללא התחשבות בהוראות המעבר, ובעלייה של כ-6%, עם התחשבות בהוראות המעבר".לגרף כלל עסקי ביטוח לחצו כאן

256 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 279.64 מיליון בכלל עסקי ביטוח
קרנות נאמנות שמחזיקות את כלל עסקי ביטוח. לרשימה המלאה
x