קרסו נדל"ן מדווחת: ההכנסות ממכירת דירות ומקרקעין הסתכמו בכ-281 מיליון שקל ב-9 החודשים הראשונים של השנה

במהלך התקופה מכרה החברה 109 יח"ד בתמורה כוללת של 331 מיליון שקל (ללא מע"מ), ועוד 20 יח"ד לאחר תקופת הדוח` בשנה הקרובה צפויה קרסו להגדיל כ- פי 4 את מלאי יח"ד למכירה

 

 

 
דן פרנס, מנכ״ל קרסו נדלן, צילום: לני בן בשטדן פרנס, מנכ״ל קרסו נדלן, צילום: לני בן בשט
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/12/2023

החברה מציגה גמישות ואיתנות פיננסית, התקדמות בתחום ההתחדשות העירונית ובתחום הנדל"ן המניב

דן פרנס, מנכ"ל קרסו נדל"ן: "קרסו נדלן מסיימת את תשעת החודשים הראשונים עם מכירות של 109 יח"ד בסביבה מאקרו כלכלית מאתגרת, לצד עלייה בהכנסות מהנדל"ן המניב. לחברה איתנות פיננסית ואסטרטגיית השקעות שאינה צורכת ריתוק הון ומאפשרת גמישות פיננסית. אנו פועלים להרחבת זרוע הנדל"ן המניב ובתוכה המרכזים המסחריים המתאפיינים  ביציבות וברמת סיכון נמוכה, ומקדמים באזורי הביקוש את פרויקטי המגורים שלנו הנשענים ברובם על הבשלת פרויקטים של התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים, שאנחנו צופים להם ביקושים גדולים בהמשך".

חברת קרסו נדל"ן מקבוצת קרסו מדווחת היום (ה') על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023. החברה מציגה גמישות ואיתנות פיננסית, התקדמות בתחום ההתחדשות העירונית ובתחום הנדל"ן המניב. 

הכנסות קרסו בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו בכ-353.1 מיליון שקל, ה-NOI של הנכסים המניבים צמח בכ-15.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-51 מיליון שקל, והרווח הגולמי ממכירות מקרקעין, דירות ושירותיי בנייה הסתכם לסך של כ-51 מיליון שקל, לצד עלייה ברווחיות הגולמית שהגיעה לכ-18%. הרווח התפעולי של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים בסך של כ-59.5  מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם בכ-17 מיליון שקל.

בתחום היזמי - החברה מכרה בתקופת הדוח 109 יח"ד בתמורה כספית של כ-331 מיליון שקל (ללא מע"מ). לאחר תקופת הדוח ועד למועד פרסום הדוח החברה מכרה עוד 20 יח"ד. הכנסות החברה בתקופה ממכירת דירות ומקרקעין הסתכמו לכ-281 מיליון שקל. לחברה 51 פרויקטים בשלבי תכנון וביצוע, מתוכם 39 פרויקטים הם מסוג התחדשות עירונית. בסה"כ הפרויקטים הנ"ל כוללים כ-10,000 יח"ד לשיווק (ביחד עם שותפים) הצפויות להניב הכנסות של כ-18.9 מיליארד שקל ורווח גולמי של כ-3.6 מיליארד שקל בשנים הבאות. ליום 30 בספטמבר 2023 לחברה 1,218 יח"ד לשיווק בפרויקטים בהקמה, מתוכן נמכרו 791 יח"ד המהווים כ 65% מהמלאי לשיווק, בתמורה כספית כוללת של 2.26 מיליארד שקל (ללא מע"מ). 

מתחילת 2023 אושרו תוכניות החלות במקרקעי פרויקטים מסוג ההתחדשות העירונית של החברה בחולון הכוללות 1,006 יח"ד מתוכן 718 יח"ד לשיווק ו-3,775 מ"ר למסחר ותעסוקה.

בנוסף רכשה החברה קרקע למתחם לוגיסטי באופקים עם חברת יוקה פארק, בהם צפוי כ-18,500 מ"ר למכירה. 

לחברה פרויקטים בתכנון הצפויים להתחיל בביצוע במהלך השנה העוקבת, חלקם ביחד עם שותפים, הכוללים כ-1,131 יח"ד למכירה (מתוכן  1,046 יח"ד מיוחסות לחברה) וכ-2,686 מ"ר למסחר, המגדיל כ-פי 4 את מלאי יחידות הדיור למכירה. 

בתחום הנדל"ן המניב עברה החברה השנה אבני דרך משמעותיות עם קבלת אישור הוועדה המקומית פתח תקווה למתן תוקף לתוכנית להגדלת זכויותיה בפרויקט VICA (חלק החברה 50% ) לכ-120,000 מ"ר על קרקעי. ע"פ התוכנית, יתאפשר ניצול זכויות בנייה נוספות בהיקף של כ-39.5 אלף מ"ר. בנוסף, הפקידה החברה להתנגדויות את התב"ע של מרחב ריב"ל בת"א, הכוללת הקמת קומפלקס מעורב שימושים בשטח בנוי של כ-158 אלף מ"ר. הפרויקט בריב"ל יכלול 3 מגדלים חדשים ומבנה לשימור, בהם יוקמו 410 יח"ד, מתוכן 144 לדיור בהישג יד, כ-111 אלף מ"ר למסחר, תעסוקה ומלונאות וכ-9.5 אלף מ"ר לשטחי ציבור.

כמו כן, במהלך השנה החברה רכשה את המרכז המסחרי ביבנה, שצפוי להניב NOI של כ-11.3 מיליון שקל בשנה, והמרכז המסחרי בעין הים בחדרה שהקימה קיבל טופס 4 ותחילת הפעלתו צפויה בקרוב. אלה מצטרפים ל-5 מרכזים השכונתיים הפעילים של החברה ועוד אחד שבייזום. 

החברה ממשיכה בהרחבת זרוע הנכסים המניבים ומציגה צמיחה של כ-16.8% בהכנסות משכירות, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, שהסתכמו בכ-64 מיליון שקל בתקופה. הנדל"ן להשקעה של החברה הסתכם לסך של כ-1.869 מיליארד שקל גידול של 13.4% הנובע מרכישת והשבחת נכסים שבוצעו בתקופת הדוח. 

לחברה איתנות פיננסית גבוהה המתבטאת בהון העצמי המיוחס לבעלי מניותיה המסתכם בכ-1,279 מיליון שקל. ההון עצמי של החברה מהווה כ-36% ממאזן החברה והיחס השוטף הינו 1.44. לחברה יתרות מזומנים חופשיות בסך של כ-133.7 מיליון שקל (ועוד כ-47.7 מיליון שקל מזומנים בחשבונות הליווי). 


73 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 18.47 מיליון בקרסו נדלן
קרנות נאמנות שמחזיקות את קרסו נדלן. לרשימה המלאה
x