עדכון בטפסי דיווח במגנא

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/12/2023

במסגרת גרסה לעדכון טפסי הדיווח במגנא (מספר 23.6), עודכנו מספר טפסי דיווח. להלן נציג את עיקרי העדכונים שחלו בטפסים שעודכנו בגרסה:

x