טראקנט תפעיל באמצעות החמ"ל הלוגיסטי למשק -"חרבות ברזל", גשר יבשתי בין נמלי דובאי וחיפה

ההסכם, שנחתם עם חברת הלוגיסטיקה מאיחוד האמירויות Puretrans FZCO, העובדת בשיתוף פעולה עם חברת הנמלים DP WORLD, הינו לשיתוף פעולה להובלה יבשתית של מטענים בנתיב המחבר בין דובאי, סעודיה וירדן, לבין נמל חיפה, ובחזרה

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/12/2023

המעבר היבשתי, שקיבל את אישור משרד הביטחון וממשלת ישראל, צפוי לחסוך 80% מהזמן בנתיב השיט הימי, לספק אלטרנטיבה קצרה יותר למעבר דרך תעלת סואץ, ולהביא לפתרון הבעיות הביטחוניות בדרך הים, במחיר תחרותי.

עוד מדווחת החברה על התקדמות בשת"פ מול חברת הלוגיסטיקה מבחריין, הנותנת שירות לצבא ארה"ב, ופועלת באיחוד האמירויות, במזרח התיכון, אפריקה, אירופה והקווקז, שתחובר אף היא לפרויקט הגשר היבשתי.

לדברי חנן פרידמן, מנכ"ל טראקנט, "הנתיב היבשתי מאסיה לישראל, וממנה לאירופה, ומישראל לאסיה ולמזרח הרחוק, מהווה תרומה פורצת דרך שהנה תוצאה של הסכמי אברהם, לקידום הסחר והאצת הצמיחה הכלכלית במזרח התיכון, לצד הפיכתה של ישראל לצומת מסחר בינלאומית חשובה. האיומים הביטחוניים על הסחר הבינלאומי בים האדום, מחייבים אלטרנטיבה יבשתית בטוחה, הפועלת בסטנדרט גבוהף ובמחיר תחרותי. מעבר לחיסכון של 80% מהנתיב הימי, הנתיב מספק מענה במחיר תחרותי, תוך עמידה בזמני הובלה אטרקטיביים, באמצעות חברת לוגיסטיקה מובילה באמירויות, העובדת בשיתוף פעולה עם חברת נמלי דובאי. הטכנולוגיה של טראקנט שתוטמע במובילים בקו זה, תייעל את שילוחם ותאפשר דיגיטציה ונראות מלאה בזמן אמת של תהליך השילוח, באופן שיבטיח עמידה בדרישות הרגולטוריות בכל המדינות בהן יעבור המטען, לרבות בדרישות של משרד הביטחון בישראל".
 
טראקנט חברת טראקנט מתכבדת לדווח כי חתמה ביום 5 בדצמבר על הסכם עקרונות לשיתוף פעולה עם חברת Puretrans FZCO, מאיחוד האמירויות, העובדת בשיתוף פעולה עם חברת נמלי דובאי DP WORLD, חברה מדובאי, איחוד האמירויות, המתמחה בתיווך לוגיסטיקה, הובלה ותחבורה.
 
במסגרת ההסכם הצדדים ישתפו פעולה בקשר עם פעולה בקשר עם ההובלה היבשתית של מטענים בנתיב "הגשר היבשתי" המחבר בין איחוד האמירויות, דרך סעודיה וירדן, לבין נמל חיפה בישראל, על מנת שמשלחי מטענים וספקי שירותי הובלה יוכלו לעשות שימוש בפלטפורמת טראקנט לשם ייעול ההובלה בנתיב זה.

במסגרת שיתוף הפעולה יכללו שירותי טראקנט למשתמשי נתיב הגשר היבשתי אוטמטיזציה של הובלת המטענים, מעקב בזמן אמת אחר משאיות ומצב המשלוחים, חישובי פליטות לכל משלוח ועוד.

הצדדים הסכימו כי שיתוף הפעולה ביניהם בתקופת ההסכם יעשה על בסיס בלעדי, באופן שכל משלח מטענים המשתמש בשירותי השותף העסקי, יעשה זאת באמצעות פלטפורמת טראקנט בלבד.

כמו כן הסכימו הצדדים על אימוץ מודל חלוקת הכנסות הדדי, בשיעור של 5% מסך ההכנסות המתקבלות מהלקוחות המשתמשים בשירותיהם בנתיב הגשר היבשתי.

ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר כל צד רשאי לסיימו על ידי מתן הודעה מוקדמת של שישים (60) יום מראש.
 
עוד מדווחת החברה, בהמשך לדיווח מיום 5 בספטמבר 2023, על התקדמות בשת"פ עם חברת  תובלה ולוגיסטיקה מבחריין Cox Logistics W.L.L., המתמחה בניהול ושילוח מטענים, שתחובר אף היא לפרויקט הגשר היבשתי. החברה פועלת כיום ברחבי המזרח התיכון, אפריקה אירופה והקווקז.

על פי הודעת חברת השילוח, בבחינה של Trucknet Smart Catalyst, המשווק על ידי החברה, התקבלו אינדיקציות ראשוניות טובות של חסכון בצריכת הדלק וחברת השילוח מעוניינת להתקדם ולהתחבר למערכת טראקנט לשם חישוב פליטות מכלי רכב.

בנוסף, בכוונת חברת השילוח לגבש תכנית ותקצוב לשימוש במערכת טראקנט עבור 700 מסלולי האוטובוס היומיים המופעלים על ידה.

כמו כן, מסרה חברת השילוח, כי היא פועלת ליישום המערכת של החברה על מספר משאיות של קבלני משנה של חברת השילוח, המספקים שירותי הובלה באזור המפרץ הפרסי.

המידע המובא לעיל בדבר שיתופי הפעולה של החברה עם חברות באיחוד האמירויות ובחריין הוא למיטב ידיעת החברה, על בסיס הנתונים המצויים בידיה. החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את סיכויי הצלחת ההוצאה לפועל של ההסכמים שנחתמו, אם בכלל.

יובהר כי הערכות החברה בדבר ההתקדמות וההצלחה ביישומם של ההסכמים כמפורט לעיל מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכות סובייקטיביות של החברה בהתאם למידע שנמסר לה והתממשותן תלויה בגורמים שונים, אשר חלקם אינם בשליטת החברה, כגון: הצלחה טכנולוגית ביישום האינטגרציה, שביעות רצון שותפים העסקיים של החברה, לקוחותיהם וצדדים שלישיים ממערכות החברה וההתאמות שיבוצעו לבקשתם, מידת שיתוף הפעולה של הלקוחות בהשלמת הליכי אינטגרציה, ומידת שביעות רצון הלקוחות מפלטפורמת טראקנט ומהמכשיר הקטליטי לאורך זמן. יובהר, כי הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערכו על ידי החברה.
x