מדד אמון הצרכנים עלה בחודש נובמבר 2023

מדד אמון הצרכנים מפורסם על ידי בנק הפועלים ו-KANTAR

 

 

 
Image by FreepikImage by Freepik
 

כלכלני הפועלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/12/2023

מדד אמון הצרכנים עלה בנובמבר 2023.

עלייה במדד למצב השוטף ובמדד הציפיות.

תקופת ההפוגה במהלך חודש נובמבר והתרעננות משקי הבית, השפיעה לחיוב על אמון הצרכנים.

מדד אמון הצרכנים, שמפורסם על ידי בנק הפועלים ו-KANTAR, עלה בחודש נובמבר 2023 ב-4.1 נקודות לרמה של 126.6 נקודות (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף עלה ב-2.2 נקודות ומדד הציפיות עלה ב-5.3 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: מדד אמון הצרכנים שב בחודש נובמבר לרמה שאפיינה את החודשים טרם המלחמה. מדד הציפיות גבוה ביחס לחודשים שלפני המלחמה, ואנו מעריכים כי הושפע מהתגברות בתחושת הסולידריות של הציבור, וכן מההפוגה בלחימה ושחרור חלק מהחטופים. אמון הצרכנים הושפע לחיוב גם מעליות המחירים בשוקי ההון.

במהלך חודש נובמבר נרשמה חזרה חלקית לשגרה בעורף, כך לדוגמה ניתן היה לראות כי במהלך החודש חלה עלייה הדרגתית ברכישות בכרטיסי אשראי. תקופת ההפוגה שהייתה מלווה בהתרעננות של משקי הבית, לוותה גם בעלייה בצריכה, והעסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי החזירו את הצריכה כמעט לרמה שטרם המלחמה. התנועה בכבישים חזרה להיות ערה, והחזרה ללימודים הייתה כמעט ומלאה. סביר להניח שגם מספר הנעדרים זמנית מכוח העבודה פחת בנובמבר, אבל המספרים הם עדיין גבוהים מאוד.


x