חברת הנדל״ן אלמוגים החזקות סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה י׳)

מגובה בשעבוד עודפים מפרויקט עמק הכרמל Reserve בנשר; ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 160 מיליון שקל במכרז המוסדי; במסגרת המכרז בחרה החברה לגייס כ- 82 מיליון שקל בריבית שיקלית קבועה של 8.2%

 

 

 
מיכל גור, מנכ״לית אלמוגים, צילום: לילך רזמיכל גור, מנכ״לית אלמוגים, צילום: לילך רז
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/12/2023

חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות, בשליטת (כ-76.8%) מריו זוזל ועמי בר-משיח ובניהולה של המנכ"לית מיכל גור הודיעה כי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת אג"ח שיקלית חדשה, סדרה י', מגובות בשעבוד על עודפים מפרויקט עמק הכרמל Reserve, בנשר.

החברה נהנתה מביקושים של כ- 160 מיליון שקל, החברה בחרה לגייס כ- 82 מיליון שקל בריבית שיקלית קבועה של 8.2%.

אג"ח סדרה י' הינה אג"ח שקלית, במח"מ של כשנתיים, העומדת לפירעון בשלושה תשלומים לא שווים (בשני תשלומים של 25% כ"א ביוני ובדצמבר בשנת 2025 והיתרה ביוני 2026). ריבית שקלית שנתית קבועה בשיעור של 8.2% תשולם בתשלומים חצי שנתיים החל מיוני 2024.

החברה מעריכה כי ההיקף הכספי הצפוי של הפרויקטים הנמצאים בשלבי בנייה, תכנון ופיתוח שונים מסתכמים בכ- 8.4 מיליארד שקל והרווח שטרם הוכר מהם מוערך על ידה (צפי למימוש לאורך שנות הפיתוח והמכירה שלהם) בכ- 1.5 מיליארד שקל.

מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים: "גיוס אג"ח, הינה הבעת אמון משמעותית בפעילות החברה, באיכות ההנהלה ובעלי השליטה. החברה תמשיך להשקיע מאמצים רבים בפעילותה, באיתור פרויקטים ובמימוש פוטנציאל הצמיחה במקביל לשימור איתנותה הפיננסית של החברה, תוך הצפת ערך למשקיעים".

את הגיוס הובילו אי.בי.אי חיתום, הפניקס חיתום ויוניקורן קפיטל בע"מ.

x