בנק ישראל ערך כנס אונליין בנושא הקלות במימון ואפשרויות הפיצוי לעסקים קטנים

שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל" | הכנס נערך בשיתוף רשות המסים, משרד האוצר ומשרד הכלכלה

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/12/2023

בנק ישראל ערך כנס אונליין ייחודי להסברה לעסקים קטנים על אפשרויות המימון והפיצוי העומדות לרשות העסקים שנפגעו במלחמת חרבות ברזל. את כנס האונליין יזמה מחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה בבנק ישראל והוא נערך עם גורמי המקצוע מבנק ישראל ובשיתוף רשות המסים, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, המציעים תכניות סיוע לציבור. שיתוף הפעולה נערך במטרה להביא ערך לעסקים הקטנים ולהציג להם את מגוון התכניות הקיימות במקום אחד, באופן נגיש ובלתי אמצעי, ובסופו פאנל המומחים השיבו לשאלות המשתתפים.

נורית פלתר-איתן
מנהלת מחלקת תקשורת הסברה וקשרי קהילה בבנק ישראל: "אנו בבנק ישראל רואים חשיבות עצומה להנגיש את המידע והזכויות לכל ציבור בצורה ישירה, נגישה ובלתי אמצעית שתיתן לו ערך. כנס האונליין לעסקים קטנים הוא חלק משורה של צעדים שמקדם בנק ישראל כדי לסייע לאוכ׳ המושפעת מהמלחמה לצלוח תקופה זו."

איילון בנימין, אחראי תחום הסברה בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הסביר על מתווה בנק ישראל להקלה על נטל האשראי והעמלות שאומץ על ידי המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי,  לטובת העסקים.

אמיר דהן, מנהל קרן פיצויים ברשות המסים, הסביר על מתווה הפיצויים שאושר בדגש לעסקים קטנים.

שחר בן צבי, הממונה על ערבויות מדינה בחשב הכללי במשרד האוצר, הסבירה על הקרנות להלוואות בערבות מדינה שמציעים לעסקים קטנים ובינוניים.

מימי רגב, מנהלת יחידת שוק, כספים ונזילות בחטיבת השווקים בבנק ישראל, הסבירה על תכנית ההלוואות המוניטריות של בנק ישראל למערכת הבנקאית לטובת העמדת אשראי מוזל לעסקים קטנים.

נעמי הימיין-רייש, מ"מ מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, סיפרה על כלי הסיוע שמעמידה הסוכנות לטובת העסקים בעת הזו. 

את הכנס הנחתה ורד יפת, מנהלת יחידת קשרי קהילה במחלקת התקשורת בבנק ישראל, ובסוף הכנס נערך פאנל מומחים בו השיבו גורמי המקצוע לשאלות המשתתפים בצ'אט.

בדף הכנס באתר בנק ישראל ניתן למצוא את המצגות שהוצגו בכנס וכן את הקלטת הכנס וקישורים רלוונטיים נוספים: https://www.boi.org.il/publications/events/webinar0512/

x