מכרז בבן שמן ובית הקשתות בלוד, בהיקף של 862 דונם

משרד השיכון ורשות מקרעי ישראל

 

 
Image by Albrecht Fietz from PixabayImage by Albrecht Fietz from Pixabay
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/12/2023

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון משווקים מתחם לבניית 300 יח"ד דיור מיוחד – דיור מוגן ו/או מעונות סטודנטים עם חזית מסחרית, בלוד בשכונת נופי בן שמן בלוד 


מרחב מרכז

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז מקוון בשכונת 'נופי בן שמן', לוד שמספרו: מר/313/2023


רשות מקרקעי  ישראל ומשרד הבינוי והשיכון משווקים מגרש  שהינו חלק מתוכנית 'מתחמי בן שמן ובית הקשתות' בלוד המתפרשת על שטח של כ-862 דונם.  

מדובר בשיווק של מגרש המיועד לדיור מיוחד - דיור מוגן ו/או מעונות סטודנטים עם חזית מסחרית שהוא חלק ממתחם בן שמן הממוקם במזרח העיר לוד, בסמוך לכביש 40 ודרומית למסילת הרכבת ת"א-י-ם. מתחם בן שמן  בשכונה מתוכננים להיבנות כ-4,000 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ-34 יח"ד לדונם נטו ו-300 יח"ד לדיור מוגן. תמהיל הבינוי במתחם מגוון וכולל בנייה רוויה של מבני מגורים בני 10-29 קומות, שטחי מסחר ותעסוקה משולבים, פארק עירוני חדש ומערכת דרכים המקשרת את השכונה החדשה עם העיר ומחברת בין השכונות המזרחיות למרכז הוותיק של העיר לוד.

להלן המגרש המוצע במכרז זה:

מס' מתחם

מספר מגרש

מספר גוש

מס' חלקה (בשלמות)

שטח במ"ר 

מספר יח"ד 

תשלום הוצאות פיתוח למשרד כולל הוצאות פיתוח נוספות בש"ח

61490

150

7350

35

13,020

300

65,088,196


המועד האחרון להגשת הצעות הינו 05/02/2024 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

x