"בנק" חדש נכנס לתחרות במסגרת הצעדים שמקדם בנק ישראל

בנק ישראל חיבר את חברת הפינטק נימה למערכת התשלומים בישראל כספק שירותי תשלום ישיר ועצמאי כחלק מקידום התחרות בשוק התשלומים

 

 

 
משה קמחי ויובל גבעון - מייסדי נימה, צילום: ענבל מרמרימשה קמחי ויובל גבעון - מייסדי נימה, צילום: ענבל מרמרי
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/02/2024

זיהוי המשתתפים במערכת הפיננסית בישראל מבוצע באמצעות קוד זיהוי ייחודי לכל גוף (מוכר כיום כ"קוד בנק") המורכב משני תווים. בנק ישראל מעדכן על הקצאת קוד זיהוי לחברת פינטק נוספת אשר נמצאת בתהליך של חיבור למערכות התשלומים בישראל. 

צעד זה עומד בקנה אחד עם יתר הצעדים שקידם בנק ישראל לטובת פתיחת הגישה לשחקנים חוץ בנקאיים וקידום התחרות בשוק התשלומים, כך שפינטקים יוכלו לפעול באופן ישיר ועצמאי במערכות התשלומים המפוקחות בישראל, תוך צמצום תלותם בבנקים. בצירוף רישוי מתאים מהרגולטור הרלוונטי, קוד הזיהוי יאפשר לפינטקים להיות מזוהים באופן ייחודי על ידי משתתפים אחרים במערכות התשלומים וכן יאפשר להם להקצות מספר חשבון תשלום ללקוחותיהם. 

מספר קוד הזיהוי שהוקצה לחברת נימה שפע ישראל בע"מ, הינו: 21.

מנהל מחלקת תשלומים וסליקה, מר עודד סלומי: "בנק ישראל ממשיך בקידום הגישה של חברות הפינטק למערכות התשלומים בישראל. אנו ערים להתעניינות הולכת וגוברת של הפינטקים בפעילות במערכות התשלומים בישראל. הקצאת קוד הזיהוי הינה אבן דרך מרכזית בתהליך הגישה. בזמנים מורכבים, בהם נמצאת מדינת ישראל, ישנה חשיבות לשמירה על רציפות התהליכים לחיזוק ולפיתוח של עולם התשלומים המתקדמים, בין היתר ע"י צירוף שחקנים חוץ-בנקאיים למערכות התשלומים. הגופים החדשים יתרמו להגברת היציבות הפיננסית בכך שיקדמו תחרות ויעזרו לצמצם את הריכוזיות בשוק, יפתחו פתרונות תשלומים מתקדמים וחדשניים, ייעלו תהליכים ושירותים עסקיים, ויוזילו עלויות לטובת ציבור הצרכנים ובתי העסק בישראל."  

משה קמחי, מנכ"ל נימה: "החלטת בנק ישראל להעניק לנימה קוד זיהוי בנקאי יהווה גשר חשוב והכרחי לעשיית עסקים והעברת כספים בין חשבונות דיגיטליים חדשניים לחשבונות הבנק המסורתיים. מדובר בצעד משמעותי מאוד עבור הצרכן הישראלי וכזה שמשווה את מערכת התשלומים בישראל למערכות מתקדמות בחו״ל. נימה גאה להיות חוד החנית בקידום והנגשת שירותים פיננסיים חכמים, ישירים, פשוטים וזולים לכל דורש".

x