אדגר תקבל פיצוי נוסף במזומן בסך כ-12 מיליון דולר קנדי

הפיצוי ניתן לחברה בגין הפקעת נכס בקנדה על ידי מחוז אונטריו. מניית החברה עולה ב- 2.46%+

 

 

 
רועי גדיש, מנכ״ל אדגר, קרדיט: יח״צרועי גדיש, מנכ״ל אדגר, קרדיט: יח״צ
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/02/2024

החברה קיבלה פיצוי ראשוני, בגינו רשמה רווח  בסך כ-5 מיליון דולר קנדי עבור הנכס Atlantic2, לפי שווי של כ-40 מיליון דולר קנדי (עליו ערערה).

בהסכם פשרה סופי, תקבל החברה פיצוי נוסף בסך כ-12 מיליון דולר קנדי, כולל ריבית (חלק החברה) לפי שווי של כ- 62  מיליון דולר קנדי לנכס זה.

לאחרונה דיווחה החברה כי אושר ע"י וועדת ערר, הסדר חדש בין חברת הבת לבין מועצת העיר טורונטו להרחבת השימוש האפשרי בזכויות הבנייה בקרקעות ובמבנים בהם היא מחזיקה באזור Liberty Village , למגורים בהיקף של עד 55% מסך הזכויות (בנוסף לשימוש למשרדים ומסחר).

בהמשך לדיווחיה הקודמים של החברה בדבר הפקעת שני נכסים הממוקמים באזורLiberty Village, אשר הוחזקו על ידיה יחד עם שותף מקומי (50%) והופקעו במחצית השנייה של שנת  2022, מעדכנת החברה כי בהמשך לפיצוי ראשוני (לפי שווי נכס של כ-39.8 מיליון דולר קנדי)  אשר התקבל עבור הנכס  2 אטלנטיק ובגינו רשמה רווח ברוטו בסך כ-5 מיליון דולר קנדי בשנת 2022, חתמו הצדדים על הסכם פשרה סופי, למתן פיצוי נוסף (לפי שווי לנכס של כ-61.6 מיליון דולר קנדי). החברה צפויה לרשום בדוח השנתי לשנת 2023 רווח ברוטו בסך כ-10.9 מיליון דולר קנדי, בתוספת ריבית של כ-1.34 מיליון דולר קנדי. 

רועי גדיש, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו שמחים לעדכן, כי חתמנו על הסכם פשרה בנוגע לגובה הפיצוי עבור הפקעת הנכס  Atlantic 2  הממוקם ב Liberty Village . לאחר בחינה מחודשת, שווי הנכס הסופי לצורך קביעת הפיצוי הינו כפול מהשווי של הנכס שהיה רשום בספרי החברה טרם ההפקעה.  אנו צפויים לרשום רווח נוסף בסך כ-11 מיליון דולר קנדי, בתוספת ריבית של כ-1.3 מיליון דולר קנדי בדוחותינו השנתיים לשנת 2023. אנו מצויים עדיין במחלוקת לגבי שווי הנכס הנוסף Fraser7 אשר הופקע מאיתנו באותו מעמד. כמו כן, בכוונתנו לעדכן בקרוב בנוגע לעליית השווי הצפויה בעקבות אישור להרחבת זכויות הבנייה למגורים בנכסים נוספים שבבעלותנו ב Village Liberty , עליו דיווחנו לפני כשבוע." 

x