עסקה משמעותית לעשות אשקלון בתחום התעופתי

תספק בלעדית לחברה אמריקאית מתחום התעופה מערכות אלקטרו מכניות ומייצבים לניהוג מטוס בסך של כ-14.2 מיליון דולר כך שיתרת ההיקף הכספי הצפוי של ההסכם עומדת על סך של כ-66.6 מ' דולר. סך צבר ההזמנות וההזמנות הצפויות של החברה מהסכמי מסגרת עומד על כ-1.55 מיליארד ₪

 

 

 
 צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור, משרד הביטחון צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור, משרד הביטחון
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/02/2024

מנכ"ל עשות, אלי דמרי: "במקביל לתמיכה המשמעותית בצרכי צה"ל ומשרד הביטחון, שהתגברו עקב מלחמת "חרבות ברזל", עשות  אשקלון ממשיכה להשקיע משאבים רבים לשמירה על שביעות רצון לקוחותיה הבינלאומיים בתחום התעופה ולעמידה באיכות ובמועדי האספקה הנדרשים.

כתוצאה מכך, קיבלה החברה הזמנות נוספות מחברה אמריקאית מובילה בתחום התעופה. הזמנה זו מעידה על האמון הגבוה שרוחשים הלקוחות לעשות אשקלון והינה בהתאם לאסטרטגיית החברה להרחבת הפעילות ולמיצוי הפוטנציאל העסקי הגבוה מול הלקוחות הקיימים".

עשות אשקלון, בשליטת קרן פימי, הודיעה היום כי קיבלה הזמנות נוספות מחברה אמריקאית בתחום התעופה לאספקת בלעדית של מערכות אלקטרו מכניות מורכבות ומייצבים לניהוג מטוס בהיקף של כ-14.2 מ' דולר.

מדובר בהזמנות שהתקבלו לכמויות נוספות של המוצרים לאספקה על פני תקופה של כשנתיים.

ההזמנות הינן בהתאם להסכם מסגרת עם הלקוח שהינו בתוקף עד לשנת 2027. יתרת היקפו הכספי הצפוי של ההסכם, בתוספת ההזמנות שהתקבלו עומד, נכון למועד הדיווח, על סך של -66.6 מיליון דולר.

x