הצלחה להנפקת מ.ו.השקעות בשלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

ביקושים בהיקף של כ-160 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח (סדרה ב') של מ.ו. השקעות

 

 

 
גיא וינברג, יו״ר מ. ו. השקעות, צילום: יח״צגיא וינברג, יו״ר מ. ו. השקעות, צילום: יח״צ
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/02/2024

במכרז השתתפו גופים מוסדיים מהמובילים בשוק, והריבית נקבעה על 6.1% - שתהיה הריבית המקסימלית במכרז לציבור;

בכוונת החברה לגייס כ-85 מיליון שקל (ע.נ), בנוסף לסכום של 77 מיליון שקל שגייסה החברה בהנפקת סדרה א' ביולי 2023; 

סדרה ב' הינה סדרת אג"ח סטרייט, צמודה למדד, עם שעבוד ראשון על זכויות החברה בנכסים בת"א ובר"ג לפי יחס חוב-בטוחה (LTV) של 75%;

מ.ו. השקעות, העוסקת בייזום, רכישה, השבחה והחזקה של נדל"ן למגורים, השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב'). החברה, הנמנית על קבוצת הנדל"ן של משפחת וינברג, נהנתה במהלך המכרז שנערך אתמול מביקושים גבוהים בהיקף כולל של 157 מיליון שקל – מעל היקף הגיוס המבוקש, וזאת חרף תנאי השוק המאתגרים. במכרז השתתפו גופים מוסדיים מהמובילים בשוק, והריבית בסיום השלב המוסדי נקבעה על 6.1% - שתהיה הריבית המקסימלית במכרז לציבור. 

ההנפקה הנוכחית הינה גיוס שני מוצלח לקבוצת הנדל"ן של משפחת וינברג באמצעות מ.ו. השקעות, וזאת לאחר שביולי האחרון השלימה החברה הנפקה של סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א') בהיקף כספי כולל של 77 מיליון שקל.

סדרה ב' הינה סדרת אג"ח סטרייט, צמודה למדד, שהיקפה צפוי להסתכם בכ-85 מיליון שקל (ע.נ). הסדרה הינה למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 3.4 שנים, וכוללת שעבוד ראשון על זכויות החברה בנכסים למגורים ברחוב מזא"ה בתל אביב ובתל השומר ברמת גן, לפי יחס חוב בטוחה (LTV) של 75%. כספי הגיוס צפויים בעיקרם למחזר חוב קיים על הנכסים ולתמוך בהמשך פיתוח נכסי החברה.

ד"ר גיא וינברג, יו"ר מ.ו השקעות: "אני רוצה להודות לציבור המשקיעים המוסדיים על הבעת האמון ב-מ.ו. השקעות ובמנהליה בהזרמת הביקושים בהנפקה. בכוונתנו להמשיך ולחזק את הקשר עם שוק ההון המקומי, במטרה לממש בעתיד את מלוא הפוטנציאל הגלום בנכסי הקבוצה".

קודם לביצוע ההנפקה, מ.ו. השקעות דיווחה במסגרת הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2023 על גידול ניכר בהון העצמי לכ-148.5 מיליון שקל, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, לעומת 54.8 מיליון שקל ביום 30 ביוני 2023 (בהתאם לדו"חות פרופורמה); לצד שיפור ביחסים הפיננסיים וירידה ביחסי המינוף. הגידול התאפשר לאחר שבעלי השליטה נטלו על עצמם התחייבות לפירעון חלק מסכומי ההלוואות של החברה (כ-109 מיליון שקל בסך הכול), במסגרת תהליך השינוי המבני של מ.ו. השקעות, ולשם השלמת רכישת הנכסים למגורים ברחובות נחמני ואידלסון בתל אביב. עוד דווח במסגרת הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2023 על הפחתה וולנטרית של חלק מהוצאות השכר בחברה מצד בעלי השליטה.

בדצמבר 2023 בעלי השליטה אף הודיעו על כוונתם להעביר לתוך החברה נכסים שבבעלות קבוצת וינברג ללא תמורה – שלוש דירות בפרויקט תמ"א 38/2 ברחוב תלפיות 30 ברמת גן, ששווין הכולל הנוכחי נאמד בכ-9 מיליון שקל, תוך המחאת חלק מהרווח היזמי של הפרויקט לחברה. הדירות הינן בבניין המיועד למסלול הריסה ובנייה, שאותו מובילה חברה יזמית שבשליטת משפחת וינברג. בגין שלוש הדירות צפויה החברה לקבל 6 דירות בבניין החדש שיוקם, בהתבסס על הגידול הצפוי בזכויות בפרויקט. ההשפעות החשבונאיות של המהלך צפויות לבוא לידי ביטוי בדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי של 2023, שיפורסמו בחודש הבא. 

את ההנפקה מובילה אקסטרה מייל חיתום (אי.אר.גי'.אס) בע"מ, בהשתתפות יוניקורן קפיטל בע"מ ואלפא ביתא הנפקות בע"מ. משרד עו"ד המלווה הוא גולדפרב גרוס זליגמן ושות' ומשרד רואה החשבון הינו בייקר טילי ישראל.

x