ביקושי יתר בהנפקת אגרות החוב של מליסרון

החברה זכתה לביקושים גבוהים במיוחד של כ-2.6 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח, פי 5 מהיקף הגיוס המתוכנן; תגייס כ-1.4 מיליארד שקל; במקביל להנפקה העלתהS&P מעלות את תחזית הדירוג של מליסרון ל׳חיובית׳; ההנפקה מתבצעת בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח (י"ט ו-כ"א)

 

 

 
אורן הילינגר, סמנכ״ל כספים מליסרון, צילום: רמי זרנגראורן הילינגר, סמנכ״ל כספים מליסרון, צילום: רמי זרנגר
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/02/2024

אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של מליסרון מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקת האג"ח של מליסרון ורואים בכך המשך הבעת אמון בפעילות החברה, באסטרטגיה שלה ובהנהלת החברה. בנוסף אנו שמחים על החלטת חברת הדירוגS&P  מעלות, להעלות את תחזית הדירוג של מליסרון מיציבה לחיובית, וזאת על בסיס הצפי להמשך השיפור במאפיינים העסקיים במקביל לשמירה על פרופיל פיננסי שמרני.  מהלך זה בולט במיוחד על רקע תקופת המלחמה בישראל והשפעותיה הכלכליות.  אנו ממשיכים כל העת לפעול לחיזוק, השבחה ופיתוח פורטפוליו הנכסים והפעילויות שלנו, לצד המשך שמירה על חוסנה הפיננסי של החברה".

מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרה י"ט וסדרה כ"א). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים במיוחד של למעלה כ-2.6 מיליארד שקל, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-1.44 מיליארד שקל, היקף הגבוה משמעותית מתוכניתה המקורית של החברה לגיוס של עד 500 מיליון שקל ע.נ. בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה, כאמור, החברה להגדיל את היקף הגיוס, בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מעלות.

אג"ח סדרה י"ט – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-1.11 מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-776 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי של 1,051 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ המשקף תשואה שנתית צמודה של 2.67% במח"מ של 4.9 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי והתשלום המרכזי (89% מהקרן) יהיה בחודש יולי 2029. אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAA על ידי S&P מעלות ומובטחות בשעבוד שני קבוע על מתחם הקריון, ששוויו בהתאם להערכת שווי הינו כ-2.63 מיליארד שקל. התשואה בהנפקה משקפת מרווח של 1.36% מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית.

תמורת ההנפקה תשמש לצורך פדיון מוקדם חלקי של חלק מהחוב המובטח בשעבוד מדרגה ראשונה על "מתחם הקריון" למחזיקי אגרות החוב (סדרה י'), למיחזור חובות החברה ולפעילותה השוטפת. 

אג"ח סדרה כ"א – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-1.46 מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-663 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי של 1,061 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-3.09% במח"מ של 6.5 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש ינואר 2037. אגרות החוב אינן מובטחות ומדורגות אף הן בדירוג ilAA על ידי S&P  מעלות. התשואה האמורה משקפת מרווח של 1.62% מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית. 

את ההנפקה הובילה חברת החיתום האנטר קפיטל.

בשבוע החולף ובסמוך לפני ההנפקה, העלתה חברת הדירוג S&P מעלות את תחזית הדירוג של מליסרון מ'יציבה' ל'חיובית' ואישררה את דירוג המנפיק של החברה על 'ilAA-'. בדוח הדירוג הודגש כי שינוי תחזית הדירוג לחיובית הינו "בשל צפי להמשך שיפור במאפיינים העסקיים במקביל לשמירה על פרופיל פיננסי שמרני". כמו כן, אישררה חברת הדירוג את דירוג כל סדרות האג"ח של מליסרון ברמה של  'ilAA'.

לגרף מליסרון לחצו כאן

295 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 400.89 מיליון במליסרון
קרנות נאמנות שמחזיקות את מליסרון. לרשימה המלאה
x