האינפלציה בארץ ממשיכה להתמתן, בארה"ב הנתונים בעייתיים

בנק ישראל בדילמה לא פשוטה לקראת הודעת הריבית הקרובה

 

 

 
Image by FreepikImage by Freepik
 

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/02/2024

בשלושת החודשים האחרונים האינפלציה הפתיעה מעט כלפי מטה (יחסית לממוצע של הציפיות). אינפלציית הליבה התמתנה ל-2.4% בינואר מ-2.7% בדצמבר והאינפלציה בניכוי עונתיות ירדה לקצב שנתי של 1.1% בשלושה חודשים האחרונים.

בשבוע האחרון, השקל התאושש לאחר ההיחלשות עקב הורדת הדירוג והתחזק ב-2.2% מול סל המטבעות.

שוק העבודה מתקרב לחזרה לשגרה עם גידול של 17% במספר המשרות הפנויות בינואר.

גירעון הסחר ממשיך להצטמצם, דבר  התומך בייסוף בשקל. מוסדיים כבר נמצאים בחשיפת מט"ח גבוהה.

האינפלציה בארה"ב עדיין מאד בעייתית עבור הפד. קצב אינפלציית הליבה נותר יציב על 3.9% עם האצה במחירי השירותים. מחירי היצרן PPI הפתיעו כלפי מעלה ביום שישי.

החלטת ריבית בנק ישראל איננה פשוטה, אך בשקל קרוב ל-3.60 ₪ לדולר ואישור התקציב בכנסת ללא דחייה,  לא ניתן לפסול הורדת ריבית ב-26 לחודש.

שוק האג"ח: אנו צופים אינפלציה של 2.8% שנה קדימה (בהשפעת העלאת המע"מ בינואר 25). ירידה בציפיות האינפלציה הגלומה על רקע המדד הנמוך עשויה לתת עדיפות לצמודים הקצרים, גם בתור סוג של הגנה מפנה תרחיש "הסלמה".

התאוששות במשק תתמוך בהכנסות ממיסים וצפויה להוריד את החששות לחריגה בגירעון. אנו רואים עדיפות למח"מ בינוני-ארוך באפיקים השקלים.


מאקרו ישראל

אינפלציית הליבה ממשיכה להתמתן

בשלושת החודשים האחרונים האינפלציה הפתיעה מעט למטה (יחסית לממוצע של הציפיות). אינפלציית הליבה התמתנה ל-2.4% בינואר מ-2.7% בדצמבר והאינפלציה בניכוי עונתיות ירדה לקצב שנתי של 1.1% בשלושה חודשים האחרונים מ-1.5% לפני חודש. אנו רואים כי כל רכיבי האינפלציה העיקריים התמתנו בינואר. מחירי השירותים במדד מעט התמתנו מעט: מחירי השכירות ל-3.0% שנה אחורה (מ-3.1%) ומחירי השירותים האחרים ל-3.7% (מ-3.8%). לעומת זאת, מחירי המוצרים ליבה (goods) ירדו בחדות ב-0.3% שנה אחורה (מ-0.1%+ בדצמבר). מחירי המכוניות ממשיכים לרדת (משומשות ב-0.4%, חדשות ב-0.1%). בגזרת השירותים, מחירי ביטוח רכב ירדו ב-1% ומחירי טיסות לחו"ל ירדו במפתיע ב-7.6%, מעבר לייסוף בשקל של 0.8% בתקופת המדידה, ולכן הירידה הדולרית החדה לא לגמרי מובנת. שיטת המדידה החדשה מודדת את מחירי הטיסות שהוזמנו לפני חודש, לפני 4 חודשים, ולפני 7 חודשים כך שסביר להניח שסעיף זה יעלה בחודשים הקרובים.


מבט על האינפלציה שנה קדימה 

תחזית האינפלציה שנה קדימה עומדת על 2.8% (2.5%-2.6% ללא העלאת המע"מ באחוז אחד בינואר 25). בחודשים האחרונים אנחנו מציינים את ההשפעה הממתנת של המלחמה על האינפלציה בטווח הקצר, אך גם ציפייה להאצה מסוימת במהלך השנה (אך עדיין בתוך טווח יעד האינפלציה): צפויה התייקרויות בחלק ממחירי היבוא (מכוניות בפרט) עקב ההתייקרות בהובלה, האצה מסוימת במחירי השכירות מאמצע השנה עקב מחסור של דירות וביקוש ממפונים רבים, התייקרות במחירי המזון בחודשים הקרובים, והשפעת מיסוי (מע"מ בעיקר, ומס על סיגריות במדד פברואר). מנגד, במצב של הפסקת אש ואי הסלמה בצפון, השקל עשוי להמשיך להתחזק בשנת 2024 (אם כי הנחנו יציבות במודל שלנו בשל חוסר הוודאות). ראה ניתוח בהמשך לגבי גירעון הסחר. בגזרת הביקושים, המצב לא חד משמעי: רמת האמון הצרכני ירודה (לא מעודדת רכישה גדולה או לקיחת אשראי) וגידול בטסים לחו"ל צפוי למתן את הביקוש המקומי. כבר עתה ניתן להבחין בהתמתנות בצריכה במהלך חודש ינואר. יחד עם זאת, משקי הבית יושבים על עודפי חיסכון גדולים, גם עקב העברות משמעותיות על ידי הרשויות אל המגויסים, מפונים ולחל"תים.     

שיקולי ריבית בהחלטה בשבוע הבא: לא מדובר בהחלטה פשוטה אך במידה והשקל יתייצב השבוע קרוב ל-3.60 ₪ לדולר, והכנסת תאשר את תקציב 2024, אנחנו צופים נטייה להורדת ריבית. סביבת האינפלציה הממותנת וחוזקו של השקל תומכים בכך. בחודש אפריל קצב האינפלציה השנתי צפוי לרדת לסביבות 2%, דבר המעלה את הריבית הריאלית. יחד עם זאת, קיים חשש מהשפעת הורדות דירוג נוספות (S&P) והשיקול של "יציבות בשווקים" בעל משקל רב. שיקול דחיית הורדת ריבית הפד פחות משמעותי. נרחיב לגביו הריבית בסקירה הבאה.

ירידה חדה ביבוא תרמה לירידה חדה בגירעון הסחר

בחודש ינואר, גירעון הסחר הסתכם ב-1.4 מיליארד דולר, לעומת 2.0 מיליארד לפני חודש. גירעון הסחר ירד ב-58% בשנה האחרונה עקב גידול של 5.7% ביצוא וירידה של 20.3% ביבוא. בשלושה חודשים האחרונים, היצוא התעשייתי נותר יציב (לפי נתוני מגמה בחישוב שנתי), לעומת ירידה של 22% ביבוא מוצרי צריכה (מזה ירידה של 58% ביבוא כלי תחבורה, כנראה בהשפעת השיבושים בהובלה בים האדום), ויבוא חומרי הגלם ירד ב-18%. בחודשים האחרונים, מסתמנת ירידה חדה ביצוא הביטחוני אך גידול מהיר ביצוא תרופות, רכיבים אלקטרוניים וציוד חשמלי. באופן כללי צמצום בגירעון הסחר תומך בעודף בחשבון השוטף ולכן גם תומך בשקל, אם כי, עוצמת הירידה ביבוא עשויה להיות זמנית.


נתוני מאקרו שיתפרסמו בשבוע הקרוב בישראל: שני, נתוני סקר כוח אדם בחודש ינואר, אומדן ראשון לצמיחה ברבעון ד' 2023: אנו צופים ירידה של 13% בחישוב שנתי על רקע ירידה חדה בצריכה הפרטית (בחישוב שינוי בממוצע רבעוני בחישוב שנתי). חמישי: הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק (דצמבר).

מאקרו חו"ל

ארה"ב: האינפלציה ממשיכה להיות דביקה, בפרט מחירי השירותים

בחודש ינואר האינפלציה עלתה ב-0.3% (הצפי היה ל-0.2%) ואינפלציית הליבה עלתה ב-0.4% (הצפי היה ל-0.3%) וב-3.9% שנה אחורה, בדומה לחודש הקודם. מחירי השירותים עלו ב-0.7% וב-5.4% שנה אחורה, מחירי השכירות ממשיכים לעלות בקצב מהיר (0.6% בינואר לאחר 0.4% לפני חודש, ו-6.2% שנה אחורה). בינואר, שירותי תחבורה (ללא דלקים) עלו ב-1.0% ושירותי בריאות ב-0.6%. לעומת זאת, מחירי המוצרים (goods) ליבה ירדו ב-0.3% (רכבים משומשים ירדו ב-3.4%.( 

יחד עם זאת, מחירי התפוקה PPI ליבה עלו בינואר ב-0.5% (הצפי היה ל-0.1%), שינוי מגמה יחסית להתמתנות בחודשים האחרונים.  גם מחירי היבוא לארה"ב עלו ב-0.8% בינואר לעומת צפי ל-0.1%-. סביר להניח שההשפעה הממתנת של מחירי המוצרים (goods) לקראת מיצוי.  

מחירי השירותים ממשיכים להיות דביקים על רקע לחצי שכר במשק. מרבית השירותים לא יכולים "להתייעל" ולהימנע מגלגול העלויות על הצרכנים. ברקע, הביקושים המקומיים מהירים יחסית (למרות חולשה מסוימת בינואר).


נתוני מאקרו אחרים בארה"ב היו מעורבים. המכירות הקמעונאיות בינואר ירדו ב-0.8% (ירידה של 0.4% בקבוצה "הליבה", מעבר לציפיות).  הייצור התעשייתי (ללא אנרגיה) ירד ב-0.5% (הצפי היה ל-0.1%-), אך סקר התעשייה באזור פילדלפיה (5.2+ בפברואר מ-10.6- בינואר) וסקר ניו יורק – empire state (2.4-, שיפור מ-43.7-) הפתיעו לטובה. מספר דורשי העבודה החדשים ירד ב-8 אלפים ל-212 אלף איש. מדד האמון הצרכני של מישיגן המשיך לעלות בפברואר (עלייה של 30% בשלושה חודשים האחרונים). ציפיות האינפלציה שנה קדימה בקרב משקי הבית עלו ל-3% מ-2.9%. מספר התחלות הבנייה ירד ב-14.8% בינואר. יתכן שגם החולשה בצריכה וגם בנדל"ן בינואר קשורה למזג האוויר הקשה בחודש זה. 

נראה שהורדת ריבית הפד תידחה לחודש יוני לפחות. לא ברור עד כמה מדיניות הפד תשפיע על מדיניות בנק ישראל. 

נתוני מאקרו אשר יתפרסמו בחו"ל בשבוע הקרוב: ארה"ב: שלישי: מדד האינדיקטורים המובילים, רביעי: פרוטוקול של דיון הפד. חמישי: מספר דורשי העבודה החדשים, מדד מנהלי הרכש PMI (אומדן פברואר) בארה"ב, אירופה, UK, ויפן.

x