"הנתונים מצביעים על כך ש-2024 צפויה להיות שנת התאוששות קלה בכלכלה הבריטית

"יוליוס בר": אנו מתקנים את תחזיות הצמיחה שלנו עבור השוק הבריטי וצופים הורדת ריבית ראשונה לכל המוקדם בחודש יוני"

 

 

 
Photo Nataliia Mysik Dreamstime.comPhoto Nataliia Mysik Dreamstime.com
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/02/2024

דיויד אלכסנדר מאייר, כלכלן בבנק ניהול העושר "יוליוס בר": "הנתונים מצביעים על כך ש-2024 צפויה להיות שנת התאוששות קלה בכלכלה הבריטית. אנו מתקנים את תחזיות הצמיחה שלנו עבור השוק הבריטי וצופים הורדת ריבית ראשונה לכל המוקדם בחודש יוני".

נתוני התוצר בבריטניה עבור הרבעון האחרון של 2023 הפתיעו לרעה את האנליסטים ורשמו ירידה של 0.3% מרבעון לרבעון, זאת בניגוד לציפיות להתכווצות קטנה יותר של 0.1%, מה שמצביע על המיתון שעובר על הכלכלה הבריטית בחצי השנה האחרונה. עבור הכלכלה הבריטית, 2023 מסתיימת עם נתוני צמיחה נמוכים במיוחד. הסיבות העיקריות לירידה הן התכווצות חדה בהיקפי הצמיחה בייצוא מבריטניה עקב ביקוש גלובלי חלש וצריכה פרטית איטית, שנבלמה בשל האינפלציה הגבוהה. עם זאת, במבט קדימה, הדברים נראים פחות קודרים. למרות שהצריכה הפרטית הצטמצמה, ההוצאה המקומית דווקא עלתה מעט ברבעון הרביעי של 2023, זאת בקנה אחד עם שוק עבודה חזק, שממשיך להראות צמיחה חיובית בשכר הריאלי.

יתרה מכך, ההשקעות במגזר העסקי נותרו חזקות, מה שמצביע על עמידות של השוק גם בריבית גבוהה יותר. בהתאם לכך, הפעילות הכלכלית בבריטניה מראה סימני התאוששות ראשוניים, כפי שעולה מהעלייה במדד מנהלי הרכש בחודש ינואר. גם הירידה העולמית בביקוש צפויה להסתיים בהדרגה ולהסיר את המכשולים שעומדים בפני הייצוא הבריטי. נראה ש-2024 מבשרת על כך שהגרוע ביותר ככל הנראה הסתיים עם צפי לשיפור בתמ"ג של בריטניה בהשוואה לשנה החולפת. לפיכך אנו מתקנים את תחזית הצמיחה לרבעון הראשון שלנו מ-0% ל-0.2% ולרבעון השני מ-0.1% ל-0.3%. כמו כן, תחזית הצמיחה הממוצעת שלנו לשנת 2024 עלתה מ-0.1% ל-0.4%. למרות השיפור ההדרגתי במצב הכלכלי, אנו לא צופים השפעה על מדיניות ה-BoE ומחזיקים בתחזית כי הורדת הריבית הראשונה תגיע לכל המוקדם ביוני הקרוב.
x