בנק דיסקונט: נתוני האינפלציה הפתיעו כלפי מעלה

ההפתעה כלפי מעלה בנתוני האינפלציה מפחיתה את הסיכויים לנחיתה רכה - סקירה כלכלית שבועית מאת בנק דיסקונט

 

 

 
דיסקונט, קרדיט באדיבות קבוצת דיסקונטדיסקונט, קרדיט באדיבות קבוצת דיסקונט
 

בנק דיסקונט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/02/2024

נקודות עיקריות:

בעולם:

ארה"ב: נתוני האינפלציה הפתיעו כלפי מעלה

כיוון לעתיד: ההפתעה מעלה בנתוני האינפלציה מפחיתה את הסיכויים לנחיתה רכה.

בישראל:

מדד ינואר נותר ללא שינוי, לעומת צפי לעליה של 0.1%. קצב האינפלציה השנתי האט מ-3% ל-2.6%, ואינפלציית הליבה האטה מ-2.7% ל-2.4%. אנו מעריכים, כי במהלך 2024 תסתכם האינפלציה ב-2.7% וב-2.9% ב-12 החודשים הבאים, כאשר הסיכון נוטה מעלה.

בדומה למגולם בשוק, אנו לא מניחים הורדת ריבית בשבוע הבא, זאת על אף ההאטה באינפלציה והתייצבות השווקים. לעוד שנה אנו צופים ריבית של 3.75%, מעל המגולם בשוק (כ-3.4%).

שיעור המשרות הפנויות במשק לחודש ינואר עלה ב-19 אלף משרות ל-126 אלף, שיעור של 4.1%, בהשוואה ל-3.6% ערב המלחמה, תוך עליה ברובם המכריע של הענפים.

כיוון לעתיד: השוק יהיה בהמתנה להודעת הריבית של בנק ישראל ב-26/2/24.

ארה"ב

נתוני האינפלציה לינואר הפתיעו למעלה, מדד המחירים עלה ב-0.3% ומדד מחירי הליבה עלה ב-0.4%, האינפלציה ואינפלציית הליבה עמדו על קצב שנתי של 3.1% ו-3.9%, בהתאמה. מחירי הליבה בניכוי שכר דירה עלו ב-0.85%, ומצביעים על עליה משמעותית במחירי השירותים. העליה במחירי השירותים פוגעת בציפיות בשווקים בחצי השנה האחרונה לירידת האינפלציה לכיוון היעד, ולמרות הירידה החדה באינפלציה בשנה האחרונה, עדיין קיימים לחצי אינפלציה. בנוסף, מדד המחירים ליצרן הפתיע אף הוא כלפי מעלה.

המכירות הקמעונאיות התכווצו ב-0.4%, החולשה נתמכה במזג אוויר קר מהרגיל ומהווה תיקון לעליה החדה שנרשמה בחודש הקודם. למרות ההסברים הטכניים, החולשה מעוררת חששות מפני האטה בכלכלת ארה"ב, אולם, מוקדם לקבוע על בסיס נתונים של חודש יחיד ובפרט, לאור עוצמת נתוני שוק העבודה. 

ישראל

מדד ינואר נותר ללא שינוי , לעומת צפי לעליה של 0.1%. קצב האינפלציה השנתי האט מ-3% ל-2.6%, ואינפלציית הליבה (האינפלציה ללא אנרגיה, פירות וירקות) האטה מ-2.7% ל-2.4%. סעיף הדיור במדד הפתיע מעלה, בפעם השנייה ברציפות, ועלה ב-0.2%, כאשר במחירי השכירות בחוזים מתחדשים (סעיף המהווה 70% מסעיף הדיור), חלה התמתנות שולית בלבד - מקצב שנתי של 3.1% ל-3%. להערכתנו, עם המשך התאוששות המשק לצד ירידה נוספת באבטלה וירידה בעצימות המלחמה (ככל שתתרחש), לצד עליה בביקושים של המפונים לדירות להשכרה, צפויה האצה נוספת במחירי הדיור, ועל כן, אנו רואים בסעיף זה סיכון משמעותי. אנו מעריכים, כי במהלך 2024 תסתכם האינפלציה ב-2.7% וב-2.9% ב-12 החודשים הבאים, כאשר הסיכון נוטה מעלה.

כרגע שוק התלבור לא מגלם הורדת ריבית בשבוע הבא, וגם אנו, מניחים, בתרחיש המרכזי, כי בנק ישראל יבחר להמתין עם הורדת ריבית נוספת, ולא ינקוט בצעד זה בשבוע הבא, זאת על אף ההאטה באינפלציה והתייצבות השווקים. לעוד שנה אנו צופים ריבית של 3.75%, מעל המגולם בשוק (כ-3.4%).

שיעור המשרות הפנויות במשק לחודש ינואר עלה ב-19 אלף משרות ל-126 אלף, שיעור של 4.1%   בהשוואה ל-3.63% בחודש דצמבר. הרמה הנוכחית גבוהה מהרמה שנרשמה ערב המלחמה (3.6%). החודש נצפתה עליה בביקוש ברובם המכריע של הענפים, ובעיקר בענף שירותי האוכל (מסעדות), שירותים מקצועיים וטכניים ובענפי המסחר. עם זאת, לאור היעדר עובדים זרים, היקף המשרות הפנויות הגבוה ביותר נותר בענף הבינוי. יש לציין, כי בעוד במגזר תעשיית ההייטק שיעור המשרות הפנויות דומה לרמתו ערב המלחמה (מגזר עתיר תעשיה ביטחונית), הרי שבקרב חברות שירותי ההייטק נרשמה בתקופה זו ירידה מסוימת בשיעור המשרות הפנויות.

בחודש דצמבר נרשמה עליה של 22% במכירת דירות, בהמשך לעליה בחודש נובמבר, אם כי, ממוצע הרבעון האחרון של השנה נמוך ב-30% בהשוואה לממוצע הרבעון השלישי של 2023. העליה החדה נובעת בעיקר מעליה במכירת דירות חדשות של 45% לעומת 7% בלבד בדירות יד שניה. כתוצאה, היקף הדירות החדשות שנותרו למכירה וחודשי ההיצע בחודש דצמבר, הגיעו לשיא, של כ-67 אלף דירות ו- 27.5 חודשים, בהתאמה. התאוששות במכירות, ככל הנראה, הובילה לעליה במחירי הדירות שרושמים עליה בת 0.7% לאחר תקופה ארוכה של ירידות (בשיעור מצטבר של 2.3% החל מאפריל). באותה עת עלו מחירי הדירות החדשות ב-0.9%, זאת לאחר שהשלימו ירידה של 5% החל מהרבעון האחרון ב-2022. אמנם, מדובר בנתון של חודש בודד, ועל כן מוקדם מכדי לראות בכך שינוי מגמה, עם זאת, אפשר ויש בכך בכדי להצביע על בלימה במגמת ירידת המחירים. 

להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע: ארה"ב: פרוטוקול החלטת ריבית מינואר (21/2), מדד מנהלי הרכש (22/2) גוש האירו: מדד מנהלי הרכש (22/2); ישראל: הצמיחה ברבעון 4/23 וסיכום 2023, סקר כוח אדם – 1/24 (19/2), הייצור התעשייתי - 12/23, פדיון ענפי המשק - 12/23 (22/2), המדד המשולב של בנק ישראל – 1/24 (25/2).

אג"ח ממשלתי בחו"ל 

ההפתעה מעלה בנתוני האינפלציה תמכה בהמשך עליה בציפיות הריבית, והשווקים צופים הורדת ריבית מתונה יותר ל- 4.4% בסוף השנה, לעומת 4.2% לפני שבוע ו-3.75% בתחילת השנה. הציפיות בשווקים בתחילת השנה להפחתת ריבית חדה היו מותנות בהמשך ירידה באינפלציה, אולם, נתוני הפעילות החזקים שהתפרסמו בשבועות הקודמים, יחד עם נתוני האינפלציה שהפתיעו כלפי מעלה ומסרי בכירי הפד שאותתו כי לא ימהרו להפחית ריבית, הבהירו לשווקים כי הפחתת הריבית תחל רק לקראת אמצע השנה ותהיה מתונה יותר, מסלול הריבית העתידי יהיה תלוי בעיקר באינפלציה.  

העליה בציפיות הריבית הובילה לעליה בתשואות האג"ח הממשלתי לכל אורכו של העקום, תוך השתטחות העקום, התשואות לשנתיים ול-10 שנים עלו ב-15 ו-10 נ"ב, בהתאמה, עליה שנתמכה בעליה בציפיות האינפלציה. 

שוק האג"ח הממשלתיות בישראל 

בניגוד לשוק האמריקאי, חלה ירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות השקליות לאורך כל העקום, זאת לאחר שבתחילת השבוע שעבר, לאחר הורדת הדירוג על ידי מוד'יס, נרשמה עליית תשואות ועליה בפער מול ארה"ב. כך, התשואות לשנתיים ול- 10 שנים ירדו ב-5 נ"ב וב-6 נ"ב בהתאמה. כתוצאה, הצטמצם פער התשואות ל-10 שנים בין האג"ח של ממשלת ישראל לאג"ח האמריקאית מ-32 נ"ב ל-12 נ"ב.

סחורות

מחיר הנפט עלה ב-1.6% למרות גידול במלאי הנפט בארה"ב.

מחיר הזהב ירד ב-0.5% על רקע התחזקות הדולר בעולם ועליית התשואות.

שוק המט"ח

השקל התחזק ב-2% למרות הורדת הדירוג של ישראל על ידי מודי'ס, במקביל נרשמה ירידה בפרמיית ביטוח האשראי (CDS) של ישראל. התחזקות השקל נתמכה בעליות בנאסד"ק ובחשיפה הגבוהה של המשקיעים המוסדיים לנכסים זרים, שגורמת להם להגדיל פעולות גידור כשנרשמות עליות בשווקים, צעד שמוביל להתחזקות השקל.

 

תחזית חודשית

תחזית שנתית שנה קדימה

ריבית בנק ישראל (סוף תקופה)

4.5%  (פברואר, 24')

3.75%

אינפלציה

0.3% (פברואר 24')

2.9%


x