קרנות נאמנות: דמי הניהול הממוצעים ירדו בכ 60% מאז 2008 - מחקר מקיף של רשות ניירות ערך

רשות ני"ע - קרנות הנאמנות הם שער הכניסה לשוק ההון ללקוחות ריטייל - שווי נכסי הציבור המנוהלים הגיע להיקף של כ-460 מיליארד שקל וצמח בשנת 2023 בכ-24% ביחס לשנה קודמת

 

 

 
ענבל פולק, מנהלת מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך, קרדיט: ענבל מרמריענבל פולק, מנהלת מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך, קרדיט: ענבל מרמרי
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/02/2024

ענבל פולק, מנהלת מחלקת השקעות: "רשות ני"ע רואה בקרנות הנאמנות נכס פיננסי המהווה שער כניסה מרכזי לשוק ההון עבור לקוחות הריטייל (משקיעים קמעוניים). הרשות פועלת לשיפור והרחבת היצע הקרנות במגוון רחב של רמות סיכון, כך שכל משקיע יוכל למצוא את אפיק ההשקעה המתאים למטרותיו"

רשות ניירות ערך מפרסמת לראשונה דוח הסוקר את פעילות שוק קרנות הנאמנות בישראל. על פי נתוני הדוח, נכון לסוף דצמבר 2023, העלאת שיעורי הריבית ומלחמת "חרבות ברזל" לא הובילו לפדיונות מאסיביים בקרנות הנאמנות - וזאת בניגוד למגמה שנרשמה בשוק בתקופת משבר הקורונה. 

למרות האתגרים המורכבים שעמדו בפני המשק הישראלי בשנה החולפת, על רקע עליית הריבית והמלחמה המתמשכת, נרשם בשנת 2023 שיא של כל הזמנים בשווי הנכסים המנוהל בשוק קרנות הנאמנות. על פי הדוח, נכון לסוף דצמבר 2023 פעלו בישראל 2,298 קרנות נאמנות, בשווי כולל של כ-456.3 מיליארד שקל – הנתון הגבוה אי-פעם בשוק. בשנת 2023 צמח שוק קרנות הנאמנות בכ-24% בהשוואה להיקפו בסוף דצמבר 2022, אז עמד על 368.3 מיליארד שקל. בסיכום שנתי הוסיף שוק קרנות הנאמנות לשוויו עוד 88 מיליארד שקל.

מהדוח עולה עוד כי תנועת המשקיעים בישראל בשנה החולפת באו לידי ביטוי בעיקר במעבר בין אפיקי השקעה - מעבר כספים מקרנות אקטיביות לקרנות כספיות ולקרנות פאסיביות (קרנות מחקות פתוחות וקרנות סל). על פי ממצאי הדוח, לראשונה אי-פעם עבר שווי הנכסים המנוהל בקרנות פאסיביות, שהסתכם ב-200 מיליארד שקל בסוף 2023, את שווי הנכסים בקרנות אקטיביות מנוהלות, שהסתכם ב-148.2 מיליארד שקל (בנטרול קרנות כספיות). שווי הנכסים המנוהלים בקרנות הכספיות הגיע בסוף 2023 לשיא כל הזמנים, כ-107.3 מיליארד שקל, לאחר צמיחה שנתית של 114%.

ברשות מציינים כי ענף קרנות הנאמנות מציע לציבור בישראל מגוון רחב מאוד של מוצרים, המאפשר למשקיעים לבצע התאמות בתיקי ההשקעות גם בתקופות מאתגרות כמו התקופה הנוכחית. מגוון זה בא לידי ביטוי למשל בנתוני הרכישות והמכירות שבוצעו בקרנות במהלך 2023. 

בסיכום שנתי, בלטה הסטה של כספי המשקיעים מקרנות המשקיעות באיגרות חוב בישראל, שמהן נפדו בשנה החולפת כ-25 מיליארד שקל נטו, אל קרנות כספיות, שבהן גדל שווי הנכסים בכ-53.4 מיליארד שקל נטו. נוסף על כך, בחרו המשקיעים בשנת 2023 להשקיע יותר במניות ובאג"ח בחו"ל, ולשם כך הפנו כ-18 מיליארד שקל וכ-5 מיליארד שקל, בהתאמה, מקרנות נאמנות המשקיעות במניות ובאג"ח בישראל אל קרנות נאמנות המשקיעות בשני אפיקים אלה.

עיקרי הממצאים המפורטים בדוח פעילות קרנות הנאמנות בישראל נכון לסוף 2023:

בסך הכל נוהלו 2,298 קרנות נאמנות, בשווי כולל של כ-456.3 מיליארד שקל - שיא של כל הזמנים. 

בסך הכל נרשמו 56 מנהלים של קרנות נאמנות בשוק, מהם 40 מנהלי קרנות בהוסטינג ו-16 מנהלי קרנות נאמנות.

היקף היצירות בקרנות נאמנות עמד בסך הכל על 246.4 מיליארד שקל, מתוכם 128.6 מיליארד שקל (51.2%) בקרנות כספיות.

היקף הפדיונות בקרנות נאמנות עמד בסך הכל על 195.7 מיליארד שקל, מתוכם 75.2 מיליארד שקל (38.6%) בקרנות כספיות.

היקף היצירות נטו בקרנות נאמנות עמד בסך הכל על 50.7 מיליארד שקל.

72% מכלל הנכסים (327 מיליארד שקל) נוהלו על ידי 5 מנהלי הקרנות הגדולים. שלושה מתוך המנהלים משתייכים לקבוצות ביטוח ואחראים על כ-44% מסך שווי הנכסים המנוהל בענף הקרנות.

ענף קרנות הנאמנות בישראל מאופיין בשווי נכסים ממוצע נמוך יחסית לכל קרן, עם ממוצע של כ-160 מיליון שקל לקרן, לא כולל הקרנות הכספיות המנהלות בממוצע כ-2.3 מיליארד שקל לקרן.

מאז פרוץ המלחמה ניכרת הדומיננטיות של הקרנות הכספיות בשוק. בתקופה שמאז 7 באוקטובר ועד ל-31 בדצמבר 2023 נרשם עודף יצירות של כ-8.3 מיליארד שקל בקרנות כספיות שקליות. 

שווי הנכסים המנוהלים בקרנות הכספיות הגיע בסוף 2023 לשיא כל הזמנים, שעמד על כ-107.3 מיליארד שקל, לאחר צמיחה שנתית של 114%.

קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בישראל פדו בשנת 2023 נטו כ-25 מיליארד שקל, בעוד שווי הנכסים בקרנות הכספיות גדל בכ-53.4 מיליארד שקל נטו.

בקרנות הנאמנות המשקיעות במניות בחו"ל נרשמו בשנת 2023 יצירות בסך כ-18 מיליארד שקל, ובקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל יצירות בסך כ-5 מיליארד שקל.

בקרנות הפאסיביות (קרנות מחקות פתוחות וקרנות סל) נרשמו בשנת 2023 יצירות נטו בסך 17.6 מיליארד שקל ו-3.9 מיליארד שקל, בהתאמה, במדדי מניות בחו"ל ובמדדי מניות בישראל.

כ-36% מהיצירות בכלל קרנות הנאמנות, וכ-56% מהיצירות בקרנות הכספיות בפרט, בוצעו בשנת 2023 על ידי הציבור ללא תיווך של ייעוץ או שיווק השקעות. מערכי הייעוץ היו אחראים על כ-31% מהיצירות בקרנות ומנהלי התיקים על כ-15%. 

הגופים המוסדיים, המנהלים השקעות לטווח ארוך (קרנות פנסיה, גמל וביטוח), פעלו בשנת 2023 בעיקר בקרנות סל (כ-84% מפעילותם בקרנות), שם היו אחראים לכ-26% מהיצירות.x