קרן חדשה - לראשונה* ברק (A6)ª אולטרה ת"א 90 כפליים

ברק קרנות נאמנות הודיעה על השקת קרן נאמנות המאפשרת למשקיעים למנף את חשיפתם בכ- פי 2^ למדד ת"א 90 !!! החשיפה למדד ת"א-90 תהיה בין 180% - 220% משווי נכסי הקרן^

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/02/2024

מדד ת"א-90 הוא מדד דגל משמעותי הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-35, ואשר עומדות בתנאי הסף של המדד.

באמצעות קרן הנאמנות החדשה, ברק (A6) אולטרה ת"א 90 כפליים, יוכל כל משקיע להיחשף למדד ת"א 90 ולמנף את חשיפתו בכ- פי 2^.

הקרן מצטרפת למשפחת קרנות האולטרה של ברק קרנות נאמנות. אשר חלקן  מאפשרות למשקיעים בארץ לנהל את תיק ההשקעות שלהם ולקבל חשיפה למדד של עד פי 3 על גובה סכום ההשקעה. באמצעות קרנות האולטרה יכול המשקיע הישראלי בעצם למנף את סכום ההשקעה שאותו הוא מעוניין להשקיע ללא הלוואה מהבנק**.

דמי הניהול השנתיים בקרן הינם 1.8% וייגבה שיעור הוספה של 0.3%***.

ברק (A6)ª אולטרה ת"א 90 כפליים (מס' ני"ע 5138136)

הקרן מוצעת החל מיום 21.2.2024 

הקרן תסיים להתאים את נכסיה למדיניות ההשקעות עד ליום 06.04.2024

* למיטב ידיעתו של מנהל הקרן נכון לתאריך ערך 20/02/2024  6 –  מעל 200% חשיפה למניות בערך מוחלט. A – עד 10% חשיפה למט"ח. ^בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, החשיפה למדד ת"א-90 תהיה בין 180% - 220% משווי נכסי הקרן. ***מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדארית. מנהל הקרן יהיה רשאי להעלות את השכר בקרן ביום 01.01.2025 (פרטים בעניין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 06.04.2021 אסמכתא: 2021-03-057462). פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישה יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן ודוחות מיידים שבתוקף ** להערכת מנהל הקרן, אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי, ולמדיניות השקעות המלאה ולגורמי סיכון ייחודים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה ראה תשקיף הקרן באתר המגנא :  www.magna.isa.gov.il, מספר אסמכתא לתשקיף הקרן:2024-03-016128. 

x