Plus500 הנסחרת בלונדון מסכמת שנה מוצלחת – ומכה את תחזיות השוק

החברה הכריזה היום על החזר לבעלי המניות (דיבידנד ורכישה עצמית) בסך של 175 מיליון דולר; במהלך שנת 2023 החברה חילקה בפועל לבעלי המניות מעל ל- 365 מיליון דולר; סה"כ החזר של כ-2 מיליארד ש"ח מתחילת שנת 2023 ועד היום

 

 

 
דוד צרויה, מנכ״ל פלוס500, צילום: נתנאל טוביאסדוד צרויה, מנכ״ל פלוס500, צילום: נתנאל טוביאס
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/02/2024

Plus500, קבוצת הפינטק הגלובלית, אשר מפתחת ומפעילה פלטפורמות למסחר במגוון מוצרים פיננסים, פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים הלא מבוקרים לשנת 2023 (לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023).

נתונים פיננסים

Plus500 הציגה ביצועים פיננסיים מצוינים במהלך שנת 2023 לצד הישגים במישור האסטרטגי, ותוך יצירת תזרים מזומנים משמעותי שהניב תשואה אטרקטיבית לבעלי המניות. הכנסות הקבוצה בשנת 2023 הסתכמו ב-726.2 מיליון דולר. ה-EBITDA לשנת 2023 עמדה על 340.5 מיליון דולר, והרווח הבסיסי למניה הוא 3.17 דולר. 

תוצאותיה השנתיות של Plus500 הינן מעל לתחזיות השוק, כאשר הקבוצה ממשיכה לשמר את איתנותה הפיננסית. Plus500 מעולם לא נטלה כל חוב או הלוואה ונכון ליום 31 בדצמבר 2023 יתרת המזומנים של הקבוצה הינה בסך של 906.7 מיליון דולר לאחר חלוקה של מעל ל- 365 מיליון דולר לבעלי המניות במהלך השנה. מבנה העלויות של הקבוצה נותר רזה וגמיש כאשר 70% מן עלויות הקבוצה הן משתנות במהותן, מה שמספק לקבוצה יתרון תחרותי משמעותי.


Plus500 ממשיכה לספק לבעלי המניות תשואה אטרקטיבית

Plus500 הכריזה היום על חלוקה נוספת לבעלי מניותיה (דיבינד ורכישה עצמית של מניות) בסך 175 מיליון דולר. הכרזה זו מהווה עדות לאמון הדירקטוריון במודל העסקי ובעתידה המבטיח של הקבוצה. ההחזר לבעלי המניות מורכב מרכישה עצמית של מניות החברה בסך 100 מיליון דולר וחלוקת דיבידנד בסך 75 מיליון דולר. סך ההחזר לבעלי המניות עליו הכריזה החברה בגין שנת 2023 הינו כ- 350 מיליון דולר. 


נתונים תפעולים 

Plus500 סיפקה ביצועים תפעוליים מצוינים במהלך שנת 2023. ביצועים אלו הושגו על אף הירידה בהיקף הפעילויות בשווקים הפיננסים הגלובליים בתקופה זו. ההכנסה השנתית הממוצעת ממשתמש (ARPU) הגיעה לרמת שיא של 3,116 דולר בשנת 2023 (שנת 2022: 2,966 דולר).

בסיס הלקוחות הפעילים (Active Customers) של הקבוצה נותר איתן ועמד על כ-233,037 לקוחות בשנת 2023. בנוסף, למעלה מ-87% מהכנסות ה-OTC נוצרו מלקוחות אשר סחרו באמצעות סמארטפונים או טאבלטים (שנת 2022: למעלה מ-85%), מה שמדגיש את הקדמה הטכנולוגית של Plus500 בכל הנוגע לתחום המובייל והמיקוד שלה בחדשנות.

סך ההפקדות של לקוחות הקבוצה במהלך השנה גדל לכ-2.4 מיליארד דולר (לעומת 2.3 מיליארד דולר בשנת 2022) כאשר הפקדה ממוצעת ללקוח פעיל עלתה לשיא של כ-10,300 דולר (שנת 2022: כ-8,000 דולר).

התקדמות אסטרטגית בשווקים חדשים

במהלך תקופה זו, Plus500 ביצעה התקדמות משמעותית בשוק של המסחר בחוזים העתידיים (Futures and options on Futures contracts) בארצות הברית, כפי שבא לידי ביטוי בעלייה במספר הלקוחות החדשים בתחום זה, הן בגזרת הלקוחות המוסדיים (B2B) והן בגזרת לקוחות הריטייל (B2C).

בנוסף, במהלך 2023, השיקה הקבוצה ביפן פלטפורמת מסחר חדשה ואינטואיטיבית אשר מכוונת לקהל היעד של לקוחות הריטייל היפנים, אשר זוכה לתגובות חיוביות. במהלך 2023 הקבוצה הודיעה על קבלת שני רישיונות רגולטוריים נוספים, באיחוד האמירויות ובאיי בהאמה, וכתוצאה מכך לקבוצה ישנם 13 רישיונות רגולטורים ברחבי העולם המהווים יתרון תחרותי מובהק לקבוצה.

התפתחויות טכנולוגיות והשקת מוצרים חדשים

הקבוצה השיקה את ‘Plus500 Futures’ פלטפורמת מסחר חדשה ואינטואיטיבית למסחר בחוזים עתידיים אשר מכוונת לקהל היעד של לקוחות הריטייל בארצות הברית. כמו כן, במהלך התקופה פלוס500 השיקה מודלים מבוססי בינה מלאכותית וביג-דאטה לטובת פיתוח טכנולוגיות לשימור לקוחות, אשר נתמכים במטודולוגיות מתקדמות להעמקת קשר עם הלקוח.

תחזית

דירקטוריון Plus500 ממשיך להביע את אמונו בעתיד הקבוצה, זאת לאור ההתקדמות האסטרטגית, התפעולית והפיננסית המשמעותית שלה במרוצת השנים האחרונות והודות למעמדה הפיננסי האיתן של הקבוצה. 

דוד צרויה, מנכ"ל Plus500 מסר: ״לפני שלוש שנים, הציגה פלוס500 תוכנית אסטרטגית חדשה להיהפך לקבוצת פינטק גלובלית על ידי התרחבות לשווקים חדשים, פיתוח מוצרים חדשים והעמקת הקשר עם לקוחותיה.

במהלך שנת 2023 הצגנו התקדמות משמעותית ביעדים אלו: הרחבנו את הפעילות שלנו בשוק החוזים העתידיים בארה"ב, השקנו פלטפורמת מסחר FX OTC לשוק הריטייל ביפן והרחבנו את פרוטפוליו הרישיונות הרגולטוריים שלנו ל-13. אנו ממשיכים להוביל בזכות הטכנולוגיה החדשנית. כיום יש לנו למעלה מ-26 מיליון לקוחות רשומים בפלטפורמות השונות ובמהלך השנה אף שברנו את שיא ההפקדה הממוצעת ללקוח פעיל.

הישגים אלו וההתקדמות האסטרטגית שלנו הביאו לכך שהתוצאות של שנת 2023 גבוהות מציפיות השוק באופן ניכר. בנוסף, אנו שמחים להכריז על חלוקה משמעותית נוספת לבעלי המניות בסך של 175 מיליון דולר המורכבת מרכישה עצמית של מניות בסך 100 מיליון דולר וחלוקת דיבידנד בסך 75 מיליון דולר.״

x