לא רק "יועץ משכנתא" - מומלץ להתייעץ גם עם "יועץ אשראי" - מקצוע חדש נולד

מקצוע חדש נולד - יועץ אשראי שגם עוזר לך לגייס אשראי. "יועץ אשראי" יכול לעזור בגיוס אשראי בנקאי, וחוץ בנקאי, זול ומהיר. חשיבות השימוש ביועץ ומגייס האשראי לבעלי עסקים - *לטובת יועצי האשראי פאנדר יעלה בקרוב עם מנוע השוואת ריבית הלוואות בין הבנקים!*

 

 

 
יוסי ראובן צילום אישייוסי ראובן צילום אישי
 

יוסי ראובן, יועץ אשראי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/02/2024

אחד מהדברים המשמעותיים בניהול עסק הוא שליטה בכספים, פיננסים והתנהלות מול בנקים וגופי מימון שונים.

בנוסף ידוע כי האשראי הוא החמצן של עסקים רבים והוא המפתח לצמיחה והתפתחות העסק וכן לניצול הזדמנויות עסקיות ובלעדיו כל עסק גם הרווחי ביותר עלול להימצא בסכנת קיום.

בעלי עסקים רבים חסרי ידע מקצועי ואינם מכירים את המערכת והשפה הבנקאית ובנוסף לכך מעורבים רגשית בתהליך, לכן כשהם מנסים להתמודד באופן עצמאי עם בנקים וגופים אחרים נותני אשראי, הם מקבלים לעיתים קרובות אשראי לקוי אשר אינו עונה לצרכיהם הן מבחינת איכות האשראי והן מבחינת סכומי האשראי המבוקשים ובמקרים רבים אחרים הם נתקלים בסירוב של בקשת האשראי והדבר עלול לגרום לבעיות בעסק, כגון איבוד הזדמנויות עסקיות, אי עמידה בתשלומים וחובות לספקים ועובדים, חוסר יכולת לזמין ציוד וסחורה ועוד. כמו כן במקרים חמורים יותר הדבר עלול לגרום לבעיות של אי כיבוד הוראות קבע, חזרות של שקים, תביעות משפטיות ע"י חייבים וכו',  אשר עלולים  להגבלה בחשבון ולחסימת האפשרות של קבלת אשראי בעתיד הקרוב והרחוק.

עסקים רבים נסגרים בשנים הראשונות מיום הקמתם כשבמרבית המקרים שסיבת הסגירה הינה תכנון פיננסי לקוי ומצוקת אשראי.

פניה ליועץ פיננסי ויועץ ומגייס אשראי מיומן לשם התייעצות מבעוד מועד לשם מציאת הדרך האופטימלית תוך הערכות מוקדמת לנושא האשראי וההתמודדות מול הבנקים וגורני המימון , תוביל את הלקוח לנחיתה רכה בנושא ותמנע ממנו טעויות הרות גורל וזאת בכל שלב חיים של העסק. לדוגמא בשלב ההקמה בו נדרש לעיתים קרובות אשראי להתחלת הפעילות העסקית וכן בשלבים אחרים כמו פיתוח והשקעה או להבדיל במצבי מצוקה בשל ניהול תזרים מזומנים לקוי, דבר הפוגע קשות בעסקים שלא התכוננו לכך מבעוד מועד ובמיוחד בימים אלו של ריבית גבוהה ומציאות כלכלית מורכבת.

שימושי האשראי לעסק יכולים להיות בעת הקמת העסק, מימון שוטף, רכישת מבני נדל"ן, ציוד ומכונות, העסקת עובדים, מימון יבוא ועוד. כמובן שאשראי נכון, שיבטיח יציבות פיננסית, צריך להיות מבוסס על מספר מקורות אשראי כשאחת הסיבות היא אי יצירת תלות בגוף מימוני יחיד שבעת מצוקה עלול לסגור את ברז האשראי ולנתק את העסק ממקורות המימון שלו.

סיבה נוספת לכך היא המוצרים השונים הקיימים אצל גופי מימון שונים ( בנקאיים וחוץ בנקאיים).

השלבים העיקריים בגיוס האשראי הינם אבחון והכרת העסק ע"י בחינה של הפעילות העסקית והמבנה הארגוני, הכרת הבעלים ובעלי תפקידי מפתח, זיהוי חוזקות וחולשות וכו'. 

כמו כן יש לבצע ניתוח של הדוחות הכספיים של העסק, יחד עם בחינה וזיהוי מגמות מהדוחות הנ"ל על פני שנים.

יש לבצע בדיקה של תמהיל האשראי הקיים ואת דרישת האשראי החדשה תוך התאמה לצרכי העסק השוטפים, עם מבט צופה פני עתיד.

לאחר כל זאת יש לבצע בחינה של אפשרויות מימון שונות ובדיקת היתכנות לכל תכנית ותכנית.

ולבסוף לבצע בחירה של האפשרות המועדפת לגיוס האשראי בתאום על בעלי העסק.

לאחר בחירת האפשרות המועדפת יש להגיש בקשת אשראי מסודרת יחד עם תכנית עסקית שתתמוך בכך עם כל המסמכים הרלוונטיים.

יש לתאם ולערוך פגישות עם מנהלי מחלקות עסקיות ומו"מ בנוגע להיקף האשראי, תנאי האשראי, הביטחונות הנדרשים, המסגרות בחשבונות הבנק ועוד. מקורות האשראי הקיימים הינם לטווח קצר ולטווח ארוך וניתנים ע"י בנקים וגורמי מימון חוץ בנקאיים.

אשראי בנקאי 

הלוואות לזמן ארוך וזמן קצר מהבנקים.

אשראי חוץ בנקאי

קרנות מימון בערבות מדינה.

הלוואות חברתיות.

מימון המונים ומשקיעים פרטיים.

גופים פיננסיים:

בתי השקעות, חברות ביטוח.

חברות כרטיסי אשראי.

ליסינג מימוני ופקטורינג.

חברות לניכיון שיקים.

להלן מס' נקודות שיש לשים אליהן דגש לפני פגישה בבנק או אצל גוף מימוני אחר:

עדיפה היכרות מוקדמת וכימיה טובה עם מנהל הבנק ו/או מנהל המחלקה העסקית ו/או אנשי מפתח בגוף המימון החיצוני.

הכרות טובה של פעילות העסק על כל מחלקותיו.

הכנה מראש של דוחות ומסמכי העסק.

פירוט מדויק ומפורט של בקשת האשראי.

המקורות ויכולות העסק לפרוע את האשראי.

לסיכום ניתן לציין כי שימוש בשרותיו של יועץ פיננסי ומגייס אשראי שדובר את השפה הבנקאית, אינו מעורב רגשית בתהליך, מכיר את סל המוצרים השונים בכל גופי המימון, יודע את המרווחים ואת תנאי המימון המוצעים ע"י הבנקים וגופים חוץ בנקאיים, יוכל לתפור חליפת מימון אטרקטיבית ותכנית עסקית אשר מחד גיסה תענה על צרכי הלקוחות ותיתן מענה המותאם לצורכי החברה / עוסק מורשה/ שותפות וכו' וזאת בנושא אשראי ומימון ומאידך גיסא היועץ יוכל לחסוך ללקוחות כסף רב שיכול לנוע בין עשרות אלפי ₪ למאות אלפי ₪ וזאת בתלות בגובה האשראי המבוקש.

כותב המאמר יוסי ראובן – עוסק כ-15 שנה בייעוץ פיננסי והינו מומחה לגיוס אשראי לבעלי עסקים  ובייעוץ משכנתאות, בעל רשיון של סוכן ביטוח פנסיוני ומרצה בתחום עיסוקו ליועצים וסוכנים . 

x