רשות שוק ההון פרסמה קול קורא להסדרת סוגיית הסיעוד בישראל

לקראת הכנת מתווה כולל בתחום

 

 

 
Photo Nikolai Zotov Dreamstime.comPhoto Nikolai Zotov Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/02/2024

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פועלת לגיבוש מתווה כולל שיוביל לפתרון בר-קיימא לסוגיית הסיעוד בישראל לטווח הארוך. הרשות בוחנת את מבנה השוק הרצוי ובכלל זה בוחנת שינויים למודל הקיים. 

כך מציינת הרשות בקול קורא שפרסמה היום לגופים בתחום ולציבור הרחב. הרשות מתארת את המצב אליו נקלע שוק הביטוח הסיעודי בישראל, הן הפרטי והן של קופות החולים, שנקלעו לאחרונה למצב משברי בתחום זה.

הרשות מציינת כי לטובת הסיוע לביטוח הסיעודי בקופות החולים היא פרסמה ב-4 בדצמבר 2023 תיקון הוראות אשר נועדו לייצב את קרנות המבוטחים בתוכניות הביטוח הסיעודי של קופות החולים. 

נמסר כי "על אף התיקון שהביא לאיזון המודלים של תכניות הביטוח הסיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים, פועלת הרשות לגיבוש מתווה כולל שיוביל לפתרון בר קיימא לסוגיית הסיעוד לטווח הארוך. בימים אלו, הרשות בוחנת את מבנה השוק הרצוי ובכלל זה בוחנת שינויים למודל הקיים.

כחלק מבחינת הפעולות למציאת מתווה כאמור, הרשות מזמינה, כל גורם, בין אם מדובר בגורם עסקי, מלכ"ר הנוגע בתחום או הציבור הרחב, לתת התייחסות לנושא בדגש על ההיבטים המפורטים להלן:

מהי הבעיה כיום במימון מצבים סיעודיים? כיצד ניתן לאפיין אותה? 

לאילו אוכלוסיות לא ניתן מענה כיום? 

מהו הפתרון הרצוי לבעיית ביטוחי הסיעוד בישראל? הפתרון צריך להתייחס הן לצד המקורות והן לצד השימושים.

מהם המאפיינים הביטוחיים העיקריים של הכיסוי הביטוחי המוצע ומהו האיזון הרצוי בין ודאות לפרט לבין זמינות הכיסוי?

האם המענה המוצע ייתן פתרון לבעיה בטווח הקצר או בטווח הארוך? 

מי צפוי להיפגע מהפתרון המוצע ומי צפוי להנות ממנו? 

מהם היתרונות והחסרונות של המודל המוצע ביחס למודל הקיים?

האם ניתן ליישם את הפתרון עבור מבוטחים קיימים בביטוח הסיעודי לחברי קופות חולים?

מהם המודלים האפשריים למימון הכיסוי הסיעודי?

איך ניתן להבטיח מנגנון מאוזן לטווח ארוך? 

האם הפתרון מבוסס על מוצרים קיימים או דורש אפיון של מוצרים חדשים?

מה זמן ההיערכות המוערך להטמעת מתווה הפתרון?

מה העלות המוערכת של הטמעת הפתרון?

האם ישנם שיקולים נוספים שיש להביא בחשבון בעת בחינת היתכנות המתווה המוצע?

מה ההשפעות הכלכליות של הפתרון מבחינת המדיניות הכלכלית והמשק? 

האם הפתרון המוצע הוא פתרון אחיד עבור כלל המבוטחים או דיפרנציאלי?

x