נייס - 300% גידול במספר עסקאות AI בשנת 2023 של נייס - המניה מזנקת מעל 10%+ בוול סטריט

נייס מדווחת על צמיחה של 20% בהכנסות מענן וגידול של 16% ברווח למניה ברבעון הרביעי של 2023

 

 

 
ברק עילם, מנכ״ל נייס, צילום: CRC Mediaברק עילם, מנכ״ל נייס, צילום: CRC Media
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/02/2024

17% גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2023 שהסתכם לשיא של 561 מיליון דולר.

300% גידול במספר עסקאות AI בשנת 2023.

החברה מצפה לסך הכנסות מעל 2.7 מיליארד דולר, למעל 2 מיליארד דולר בהכנסות מענן, ולגידול משמעותי ברווח למניה לשנת 2024.

נייס (נאסד"ק: NICE) פרסמה היום את התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2023 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.


"הרבעון הרביעי החזק של נייס תרם לשנה נוספת של תוצאות פיננסיות מצוינות, הכוללות הישגים  רבים, ביניהם הכנסות בסך 2.4 מיליארד דולר, צמיחה של 22% בהכנסות מענן ושיעור רווח תפעולי שעמד על כ-30% שהובילו לשיא ברווחיות ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת. כל אלו ממשיכים למצב את נייס כמובילת שוק בפער משמעותי מול המתחרים", אמר ברק עילם, מנכ"ל נייס.

מר עילם המשיך, "עם תחילת 2024, ובהמשך להצלחה בשנה הקודמת, ברור כעת שתחום הבינה המלאכותית הפך למנוע צמיחה עבור נייס ובנוסף מאיץ את מובילות השוק שלנו במספר מישורים: פתרונות הבינה המלאכותית שלנו מגדילים את שיעורי הזכייה בענן מול המתחרים, הם הבסיס להתרחבות המהירה שלנו בתחום הדיגיטל, ומשמשים כמכפיל כוח לאימוץ הפלטפורמה שלנו. בנוסף, בינה מלאכותית היא מקור למספר הולך וגדל של מוצרים חדשים עם פוטנציאל הכנסות משמעותי."

עיקרי התוצאות הפיננסיות (GAAP) לרבעון הרביעי ולשנת 2023 שהסתיים ב- 31 בדצמבר:

הכנסות: 

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 גדלו ב- 10% ל- 623.2 מיליון דולר לעומת 568.6 מיליון דולר אשתקד.

ההכנסות לשנת 2023 גדלו ב- 9% ל- 2,377.5 מיליון דולר, לעומת 2,181.3 מיליון דולר אשתקד.

רווח גולמי: 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 422.3 מיליון דולר בהשוואה ל- 387.6 מיליון דולר אשתקד. 

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 67.8% לעומת 68.2% אשתקד. 

הרווח הגולמי לשנת 2023 הסתכם ב- 1,609.3 מיליון דולר בהשוואה ל-1,497.6 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הגולמי לשנת 2023 הסתכם ב- 67.7% לעומת 68.7% אשתקד.

רווח תפעולי: 

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2023 גדל ב-40%, והסתכם ב- 122.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 87.8 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 19.7% לעומת 15.4% אשתקד. 

הרווח התפעולי לשנת 2023 הסתכם ב- 435.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 335.2 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח התפעולי לשנת 2023 הסתכם ב- 18.3% לעומת 15.4% אשתקד. 

רווח נקי: 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 גדל ב-14%, והסתכם ב-81.7 מיליון דולר לעומת 71.2 מיליון דולר אשתקד. 

שיעור הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 13.1% לעומת 12.5% אשתקד. 

הרווח הנקי לשנת 2023 גדל ב-15%, והסתכם ב- 338.3 מיליון דולר לעומת 265.9  מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הנקי לשנת 2023 הסתכם ב- 14.2% לעומת 12.2% אשתקד.

רווח למניה בדילול מלא: 

הרווח למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2023 גדל ב- 16% ל- 1.24 דולר לעומת 1.07 דולר אשתקד. 

הרווח למניה בדילול מלא לשנת 2023 גדל ב- 28% ל- 5.11 דולר לעומת 4.00 דולר אשתקד. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ויתרת מזומנים: 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2023 היה 180.5 מיליון דולר ולשנת 2023 היה 561.4 מיליון דולר. ברבעון הרביעי של 2023, 69.0 מיליון דולר שימשו לרכישה עצמית של מניות ולשנת 2023, 288.4 מיליון דולר שימשו לרכישה עצמית של מניות. נכון ל-31 בדצמבר 2023, יתרות המזומנים ושווי המזומנים, וכן השקעות לטווח קצר הסתכמו ב- 1,407.8 מיליון דולר. החוב בנטרול מכשיר גידור היה 544.4 מיליון דולר כך שהמזומנים והשקעות נטו הסתכמו ל-863.4 מיליון דולר.

עיקרי התוצאות הפיננסיות (Non-GAAP) לרבעון הרביעי ולשנת 2023 שהסתיים ב- 31 בדצמבר:

הכנסות: 

ההכנסות (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2023 גדלו ב- 10% ל- 623.2 מיליון דולר לעומת 568.6 מיליון דולר אשתקד.

ההכנסות (Non-GAAP) לשנת 2023 גדלו ב- 9% ל- 2,377.5 מיליון דולר, לעומת 2,181.3 מיליון דולר אשתקד.

רווח גולמי: 

הרווח הגולמי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 448.2 מיליון דולר בהשוואה ל- 412.6 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 71.9% לעומת 72.6% אשתקד. 

הרווח הגולמי (Non-GAAP) לשנת 2023 הסתכם ב- 1,708.8 מיליון דולר בהשוואה ל-1,594.6 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) לשנת 2023 הסתכם ב- 71.9% לעומת 73.1% אשתקד.

רווח תפעולי: 

הרווח התפעולי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2023 גדל ב-15%, והסתכם ב- 186.9 מיליון דולר בהשוואה ל- 162.8 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח (Non-GAAP) התפעולי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 30.0% לעומת 28.6% אשתקד. 

הרווח התפעולי (Non-GAAP) לשנת 2023 גדל ב-13% והסתכם ב- 703.8 מיליון דולר בהשוואה ל- 625.1 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח התפעולי (Non-GAAP) לשנת 2023 הסתכם ב- 29.6% לעומת 28.7% אשתקד. 

רווח נקי: 

הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2023 גדל ב-14% והסתכם ב-154.9 מיליון דולר לעומת 135.3 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 24.9% לעומת 23.8% אשתקד. 

הרווח הנקי (Non-GAAP) לשנת 2023 הסתכם ב- 582.7 מיליון דולר לעומת 506.8 מיליון דולר אשתקד. שיעור הרווח הנקי (Non-GAAP) לשנת 2023 הסתכם ב- 24.5% לעומת 23.2% אשתקד.

רווח למניה בדילול מלא: 

הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2023 גדל ב- 15% ל- 2.36 דולר לעומת 2.04 דולר אשתקד. 

הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא לשנת 2023 גדל ב- 15% ל- 8.79 דולר לעומת 7.62 דולר אשתקד. 

תחזית לרבעון הראשון ולשנת 2024:  

הרבעון הראשון של 2024: 

סך ההכנסות (Non-GAAP) ברבעון הראשון של 2024, צפוי להסתכם ב- 650 מיליון דולר עד 660 מיליון דולר, שמייצג גידול של 15% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד.

הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2024 צפוי להיות בטווח של 2.40 דולר עד 2.50 דולר, שמייצג גידול של 21% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד.

שנת 2024: 

סך ההכנסות (Non-GAAP) בשנת 2024 צפוי להסתכם ב- 2,715 מיליון דולר עד 2,735 מיליון דולר, שמייצג גידול של 15% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד. 

הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא בשנת 2024 צפוי להיות בטווח של 10.40 דולר עד 10.60 דולר, שמייצג גידול של 19% לפי נקודת האמצע של התחזית לעומת אשתקד. 

התחזית לעיל כוללת את הציפיות הבאות:

גידול של לפחות 18% הכנסות מענן לשנת 2024 מול 2023, בנטרול LiveVox.

סך ההכנסות מענן לשנת 2024 צפויות לכלול כ-142 מיליון דולר מ-LiveVox.

לגרף נייס לחצו כאן

328 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 622.24 מיליון בנייס
קרנות נאמנות שמחזיקות את נייס. לרשימה המלאה
x