פוליסות חסכון מסלול מניות – ליגת FUNDER – הכשרה מיטב מנצחים החודש

תנודתיות ושונות גבוהה בין הגופים השונים | כולל אינדיקציות לתשואות הצפויות בפברואר

 

 

 
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik
 

דן גרינברג ומשה מימון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/02/2024

פוליסות החסכון במסלול המניות, צוברות תאוצה וגם החודש אנחנו מסקרים את התשואות במסלול זה. יש יתרון שהנתונים בפוליסות החסכון מגיעים בעדכון גבוה מאלה של אפיקי החסכון בטווחים הארוכים. לאור זאת, ניתן לקבל תמונה עדכנית יותר של התשואות. 

הכשרה מנוהל על ידי מיטב מקום ראשון

במסלול המניות התשואה הממוצעת החודש היא 0.41%. מנעד התשואה נע בין 0.3%- (הראל) ל-1.33% (הכשרה מיטב). הכשרה מיטב מנצחים החודש עם 1.33%, הכשרה אנליסט במקום שני עם 0.85%.

ראוי לשים לב להבדלים המשמעותיים בין הגופים השונים, ולשונות בתשואות. להבדיל מהחסכון באפיקים הארוכים יותר, כאן השונות גבוהה, ויש ארבעה גופים בתשואה שלילית החודש.

בתשואה לשנת 2023, מנצחים הכשרה מיטב עם 21.44%. הכשרה אנליסט במקום שני עם 17.73%. מנעד התשואה גם כאן, משמעותי ונע בין 10.04% (כלל) ל-21.44% (הכשרה מיטב).

אינדיקציות לפברואר

מתחילת השנה ועד ה-20/2 התשואות הן חיוביות משמעותית, כלומר אם אפשר להסיק מכך, ניתן לראות שפברואר צפוי להניב תשואה חיובית לאפיקים השונים. צריך לסכור שעדיין יש עוד חמישה ימי מסחר, נתונים שיכולים להתפרסם, ושינויים שיכולים לקרות.

הכשרה מיטב מובילים גם בטווח זמן זה עם 3.68%, וגם כאן אנליסט במקום השני עם 3.49%. מנעד התשואות נע בין 2.67% (הראל) ל-3.68% (הכשרה מיטב).

חברה

תשואה ינואר

כל שנת 2023

01/01/24עד 20/02/24

מס קופה

הכשרה - מיטב מניות

1.33%

21.44%

3.68%

9720

הכשרה - אנליסט מניות

0.85%

17.73%

3.49%

13500

הכשרה מניות

0.78%

17.15%

3.23%

9301

הכשרה - ילין לפידות מניות

0.76%

16.70%

3.20%

9301

הכשרה - אלטשולר מניות

0.72%

16.82%

3.15%

142

הכשרה - מור מניות

0.62%

11.10%

3.18%

12934

הפניקס מניות

0.34%

13.05%

3.17%

9601

איילון מסלול מניות

0.06%

13.82%

3.45%

115

מנורה מניות

-0.01%

13.92%

2.99%

44

מגדל מסלול מניות

-0.04%

15.50%

2.89%

76

כלל ביטוח מניות

-0.18%

10.04%

2.81%

9

הראל מניות

-0.30%

13.00%

2.67%

92

 

 

 

 

 

ממוצע

0.41%

15.02%

3.16%

 x