מדד S&P500 בשיא: בראש הקרנות הנרכשות השבוע, קרנות צמודות מדד S&P500

מדד S&P500 עלה אמש 105.23 נקודות שהם 2.11% לרף של 5,087.03 שיא כל הזמנים - סקירה שבועית של המסחר: 18 – 22 בפברואר, 2024

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/02/2024

עליות שערים במרבית מדדי המניות ואיגרות החוב. מדד הפחד ירד השבוע.

דריכות בשוק לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל ביום שני הקרוב, ה-26 בפברואר.

המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב בת"א ע"י האוצר.

בקרנות המחקות על מדדי מניות – הציבור רכש בעיקר קרנות העוקבות אחר אחר מדדי מניות מקומיים ת"א-90 ובנקים בישראל, ואחר מדד S&P 500 בהמשך למגמה בשבוע הקודם.

בקרנות האקטיביות הציבור הזרים השבוע כספים לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א, והזרים כספים לקרנות הכספיות, בהמשך למגמה בשבוע הקודם.

המסחר בתל אביב בשבוע השלישי של חודש פברואר התנהל בצל המשך מלחמת "חרבות ברזל" והסלמה ביטחונית בגבול הצפוני של הארץ ובחבל יו"ש.

השפעת הלחימה מקבלת ביטוי בנתונים שפרסמה השבוע הלשכה לסטטיסטיקה, לפיהם ברבעון האחרון של שנת 2023, נרשמה בארץ צמיחה שלילית בשיעור שנתי של 19.4%. למרות זאת, שיעור צמיחת התמ"ג בסיכום שנת 2023 הגיע לכ-2%, גבוה במעט מממוצע הצמיחה במדינות ה-OECD המדווחות שהגיע לכ-1.7%.

המסחר בשווקים, בארץ ובחו"ל, התנהל על רקע פרסום דוחות כספיים לשנת 2023 ע"י החברות הבורסאיות. בארה"ב כלכלני הבנק המרכזי מציינים כי הורדת הריבית תידחה כל עוד האינפלציה השנתית (3.1% כיום) רחוקה מהיעד העומד על 2%, ובארץ מתגברת הדריכות לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל ביום שני הקרוב (26 בפברואר).

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-2.8% וב-1.8%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה של כ-0.5% ושל כ-1% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 בארה"ב, בהתאמה, ועלייה של כ-0.7% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים בתל-אביב הובילו מדדי ת"א-רשתות שיווק ות"א בנקים-5 שעלו השבוע בכ-4.2% ובכ-4.1%, בהתאמה. 

מדד הפחד ירד מכ-15 נקודות בסוף השבוע הקודם לכ-13 נקודות היום, והוא נמוך גם מהרמה בה היה בתחילת השנה (16 נקודות).

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד-שקלי 5-15 שעלה השבוע בכ-0.5%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה השבוע כמעט ללא שינוי ועמדה על כ-4.4% בסוף השבוע. זאת בשונה מהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ומעלה שעלתה השבוע בכ-0.1% והגיעה לכ-4.3% בסוף השבוע.

מדד איגרות החוב הקונצרניות  תל בונד דולר עלה השבוע בכ-0.8%, במקביל לעלייה של כ-0.4% בשער הדולר ביחס לשקל. 

קרנות הנאמנות גייסו כ 1 מיליארד שקלים

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), נמשכו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-640 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום של כ-600 מיליון שקל בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות השבוע, קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500 ואחר מדדי מניות מקומיים - מדד הבנקים בישראל ומדד ת"א-90, זאת בדומה למגמה בשבוע הקודם, כשהשבוע בלטו גם קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות החוב המקומיים תל גוב-שקלי לטווח קצר ובינוני, ומדד תל בונד-שקלי.

הציבור הזרים השבוע כספים בהיקף של כ-150 מיליון שקל לקרנות הכספיות זאת בהמשך לכ-220 מיליון שקל שהזרים לקרנות אלה בשבוע הקודם, וכן הזרים כ-80 מיליון שקל לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, לאחר פעילות לא מהותית בקרנות אלה בשבוע האחרון.

הנפקת מניות

חברת אינטר תעשיות גייסה השבוע כ-38 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות לשלושה משקיעים.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו בשוק איגרות החוב בתל אביב הנפקה לציבור והקצאה פרטית למשקיעים מסווגים בסכום של כ-1.8 מיליארד שקל, כמפורט להלן:


הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

ביקושים ערים בהנפקת האוצר בתל-אביב

משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-3.8 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס של כ-5.0 מיליון שקל בשבוע הקודם. כ-68% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-32% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד. בשל המשך ביקושים ערים, הכמות שנמכרה היתה גדולה פי 1.2 מהכמות המתוכננת.

בנוסף, האוצר ביצע השבוע מכרז החלף של איגרות חוב ממשלתיות שקליות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל ע.נ בתמורה להנפקת כמות נמוכה אך במעט בהיקף של כ-1.0 מיליארד שקל ע.נ.. במסגרת המכרז, אג"ח שקלי לפידיון בפברואר 2026 בהיקף של 0.8 מיליארד שקל ע.נ ואג"ח שקלי לפידיון במרץ 2027 בהיקף של 0.3 מיליארד שקל ע.נ הוחלפו באג"ח שקלי לפידיון בספטמבר 2027 בהיקף של 1.0 מיליארד שקל ע.נ.

שונות

שיעור האבטלה – ינואר 2024

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם ירד לכ-4.8% בינואר 2024, לעומת כ-6.1% בחודש הקודם, אך שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה לכ-3.4% בינואר 2024, לעומת כ-3.1% בחודש הקודם.


x