פיקדונות בבנקים הגדולים - ליגת FUNDER - הבנק המוביל בפיקדונות הוא....

פיקדונות בנקאיים בבנקים הגדולים לחודש ינואר 2024 - ליגת FUNDER לבנקים הגדולים - באיזה בנק תקבלו את הריבית המשתלמת ביותר? ומה עשו הקרנות הכספיות בחודש החולף ? [השוואת ריביות - דירוג חודש ינואר]

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

דניאל דותן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/02/2024

בנק ישראל פרסם את הריביות על הפיקדונות אשר מעניקים הבנקים השונים לציבור נכון לחודש ינואר 2024.

היקף הפיקדונות שהציבור הפקיד בבנקים בריבית קבועה גדל משמעותית 

סך הפיקדונות לזמן קצוב בריבית קבועה שהופקדו במהלך ינואר עלה ל-25.50 מיליארד שקל (לעומת 23.87 מיליארד שקל שהופקדו בחודש דצמבר). 

סך הפיקדונות לזמן קצוב בריבית משתנה שהופקדו במהלך ינואר ירד לעומת זאת ל-18.69 מיליארד שקל (לעומת 24.41 מיליארד שקל שהופקדו בחודש דצמבר).

באיזה בנק מבין 5 הבנקים הגדולים תקבלו את הריבית המשתלמת ביותר על פיקדונות?

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות זמן 

הבנק המנצח בדירוג אשר מעניק את הריבית הקבועה הגבוהה ביותר על פיקדונות לכל תקופות הזמן בממוצע, הוא בנק הפועלים המעניק ריבית קבועה ממוצעת לכל התקופות של 3.74% (הנתונים מאתר בנק ישראל נכון לחודש ינואר 2024).

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות עד חודש

על פי נתוני בנק ישראל נכון לנובמבר 23, הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של עד חודש הוא בנק הפועלים שמעניק ללקוחותיו ריבית של 3.33%. במקום האחרון בקטגוריית זמן זו ממוקם בנק דיסקונט עם ריבית של 1.10% בלבד.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 1-3 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 3.94%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק לאומי המעניק ריבית של 2.71% בלבד.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 3-6 חודשים הוא הבנק הבינלאומי עם ריבית של 3.85%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק מזרחי טפחות המעניק ריבית של 2.75%.

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 6-12 חודשים הוא בנק לאומי עם ריבית של 3.99%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם הבנק הבינלאומי המעניק ריבית של 3.64%

ריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדון לתקופת זמן של 1-2 שנים הוא הבנק הבינלאומי עם ריבית של 3.94%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק מזרחי-טפחות המעניק ריבית של 2.97%.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות זמן 

הבנק המנצח בדירוג אשר מעניק את הריבית המשתנה הגבוהה ביותר על פיקדונות לכל תקופות הזמן בממוצע, הוא בנק דיסקונט המעניק ריבית משתנה ממוצעת לכל התקופות של 3.83%. (הנתונים מאתר בנק ישראל נכון לחודש ינואר 2024).

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות עד חודש

על פי נתוני בנק ישראל נכון לינואר 24, הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של עד חודש הוא בנק דיסקונט שמעניק ללקוחותיו ריבית של 3.24%. במקום האחרון בקטגוריית זמן זו ממוקם הבנק הבינלאומי עם ריבית של 1.97% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 1-3 חודשים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 3.53%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק לאומי המעניק ריבית של 2.20% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 3-6 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 4.12%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם הבנק הבינלאומי המעניק ריבית של 3.12% בלבד.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 6-12 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 4.37%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם הבנק הבינלאומי המעניק ריבית של 1.89%.

ריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדון לתקופת זמן של 1-2 שנים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 4.28%. במקום האחרון בקטגוריית הזמן הזו, ממוקם בנק הפועלים המעניק ריבית של 3.28%.

מה לגבי הריבית החציונית, המדגימה את גובה הריביות על פיקדונות שמקבל חצי מהציבור בפועל?

הריבית החציונית שמפרסם בנק ישראל, משקפת את התמונה המדויקת יותר - גובה הריבית שחצי מהציבור מקבל בפועל עבור הפיקדונות שהפקיד (בניגוד לתמונת הריבית הממוצעת, המשכללת בתוכה גם את הריביות שמקבלים הלקוחות האמידים המפקידים את הסכומים הגבוהים ביותר). 

כשבוחנים את נתוני הריבית החציונית, ניתן לראות כי הריביות הקבועות על הפיקדונות שהציבור מקבל בפועל, ירדו מחודש קודם אצל חלק מהבנקים ואצל חלקם דווקא עלו. כך למשל, בנק הפועלים העניק בינואר ריבית חציונית קבועה ממוצעת של 3.46% (לעומת  3.33% בדצמבר), לאומי העניק בינואר ריבית קבועה ממוצעת של 2.08% (לעומת 2.24% בדצמבר), מזרחי-טפחות העניק 2.24% (לעומת  2.40% בדצמבר), דיסקונט העניק ריבית של 1.98% (לעומת 1.93% בדצמבר), והבנק הבינלאומי העניק ריבית של 2.49% (לעומת 2.40% בדצמבר)

לסיכום, ניתן לראות מהנתונים כי הבנק המוביל בממוצע בריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות נכון לחודש ינואר הוא בנק הפועלים עם ריבית של 3.46%, ובריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות מוביל בנק דיסקונט עם ריבית של 3.78%.

נמשיך לעקוב אחר הנתונים המתפרסמים על ידי בנק ישראל, ולעדכן אתכם מדי חודש.

קרנות כספיות מול פיקדונות הבנקים

ריבית בנק ישראל עשויה לרדת היום ומרבית המשקיעים הפרטיים בפיקדונות הבנקים מקבלים ריבית נמוכה בכ-50% ממנה, פער שלא עתיד להשתנות באופן ניכר. הישראלים נוהרים לכספיות ובצדק!

המשקיעים בקרנות הכספיות ימשיכו ליהנות מריבית הצמודה בכ-95% לריבית בנק ישראל.

לצפייה בתשואות הקרנות הכספיות השקליות.


מומלץ להשוואה לריבית הפקדון עד 3 ח' פחות דמי ניהול - מומלץ אין עמלת שמירה/ניהול בכל הבנקים!
שם קרן הנאמנות תשואה חודשית 30 יום תשואה תיאורטית שנתית* דמי ניהול גודל קרן תאריך שער
1 הראל כספית ניהול נזילות 0.39% 4.78% 0.16% 5,430 26/02
2 קסם אקטיב כספית שקלית 0.39% 4.78% 0.07% 1,004 26/02
3 ילין לפידות כספית 0.38% 4.66% 0.12% 1,357 26/02
4 איילון כספית ניהול הנזילות 0.38% 4.66% 0.14% 350 26/02
5 פסגות כספית 0.38% 4.66% 0.12% 3,800 26/02
6 מגדל כספית שקלית 0.36% 4.41% 0.20% 6,566 26/02
7 מור כספית 0.38% 4.66% 0.19% 3,688 26/02
8 קסם אקטיב כספית 0.39% 4.78% 0.17% 663 26/02
9 מיטב כספית 0.37% 4.53% 0.25% 5,162 26/02
10 אי.בי.אי כספית שקלית 0.36% 4.41% 0.20% 3,164 26/02
11 איילון כספית 0.37% 4.53% 0.17% 6,614 26/02
12 מגדל כספית 0.36% 4.41% 0.18% 6,436 26/02
13 פסגות כספית פטורה 0.38% 4.66% 0.14% 4,178 26/02
14 פסגות כספית שקלית 0.38% 4.66% 0.16% 2,695 26/02
15 מיטב כספית שקלית כשרה 0.38% 4.66% 0.09% 2,709 26/02
16 אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות 0.37% 4.53% 0.09% 1,206 26/02
17 הראל כספית שקלית כשרה 0.37% 4.53% 0.10% 345 26/02
18 הראל כספית שקלית 0.37% 4.53% 0.19% 3,026 26/02
19 הראל כספית מגמת ריבית 0.37% 4.53% 0.18% 14,348 26/02
20 אנליסט כספית שקלית 0.37% 4.53% 0.15% 2,061 26/02
21 אנליסט כספית 0.36% 4.41% 0.14% 7,715 26/02
22 מיטב כספית ניהול נזילות 0.36% 4.41% 0.22% 8,491 26/02
23 אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני 0.35% 4.28% 0.19% 1,919 26/02
24 מיטב כספית שקלית ללא קונצרני 0.36% 4.41% 0.12% 107 26/02
26 מגדל כספית שקלית כשרה 0.36% 4.41% 0.09% 26/02
0.37% 4.55% 0.15%


מהן קרנות כספיות?
קרן כספית – קרן נאמנות קצרת טווח, שמהווה תחליף לפיקדונות הבנקים. קרנות אלו משקיעים באפיקי השקעה סולידיים קצרים עם מח"מ של עד 90 יום כשרף המינימום לדירוג האג"ח הוא AA. הקרנות יכולות להשקיע עד כ 50% מנכסיהן בפקדונות ג'מבו בבנקים. הקרנות יכולות להשקיע עד 25% מנכסיהן באג"ח לא סחירות בטווח קצר מאוד של עד חודש.
יתרונותיה של קרן כספית שקלית עבור המשקיע:
1. אין עמלת דמי שמירה בבנק (עמלה הנקראת לעיתים "דמי ניהול" של הבנק) בעקבות תקנות בנק ישראל. כלומר התשואה כולה הולכת לטובת קונה הקרן. (נכנס לתוקף בתחילת 2013)
2. אין עמלת קניה/מכירה ללקוח מצד הבנק אצלו רוכשים את הקרן. בנוסף אין עמלת שיעור הוספה (למעט קרן אחת -בדקו) המגיעה למנהל הקרן.
3. מנהל הקרן אינו משלם עמלות קניה מכירה (או משלם עמלות אפסיות) כשהוא מנהל את הקרן. כלומר נשאר יותר תשואה לקונה הקרן.
4. דמי הניהול שגובים מנהלי הקרנות הכספיות אפסיים ועומדים על כ 0.13% בממוצע בלבד. בנוסף לעיתים יש מבצעים של עד 0 דמי ניהול.
5. התשואה דומה מאוד לריבית בנק ישראל וברוב מוחלט של המקרים גבוה יותר מכל ריבית על פקדון לטווח של עד 90 יום.
6. טווח ההשקעה המקסימאלי (בממוצע בקרן) של הקרנות עומד על 90 יום. כלומר סיכון נמוך.
7. סיכון נמוך עקב השקעה במגוון פקדונות ואג"חים בדרוג מקסימאלי. במקרים רבים הסיכון נמוך אף יותר מהשקעה בפקדון.
8. אין צורך בסכום מינימאלי להשקעה. ניתן אפילו לקנות בשקלים בודדים ללא עלויות נוספות.
9. ניתן להשקיע בהוראת קבע.
10. מס ראלי - תשלום המס על הרווח הינו רק על הרווח מעל לגובה האינפלציה. כלומר אם האינפלציה 2% והתשואה השנתית היא 2% - המשקיע בקרן פטור ממס. בפקדון המשקיע משלם 15% נומינלי על הרווח בכל מקרה.
11. נזילות - ניתן לקנות או למכור את הקרן בכל יום מסחר. פקדון חייבים לסגור לתקופה על מנת לקבל ריבית מועדפת.
12. דחיית מס - אין צורך לשלם את המס עד למימוש (מכירת) הקרן. כך ניתן לצבור רווח גבוה יותר לאורך זמן.
13. ניתן לקזז את תשלום המס עם הפסד מנייר ערך אחר. כלומר במידה והרווח על ההשקעה בקרן עלה מעל לאינפלציה ויש צורך לשלם מס אזי ניתן להפחית תשלום זה על ידי קיזוזו עם נייר ערך או קרן אחרת (פטורה) שעליה המשקיע הפסיד. לא ניתן לקזז מס על רווח מפקדון.
14. שקיפות - מנהלי הקרנות מפרסמים את ההרכב המדויק של הקרן ונתונים רבים אחרים. (הכל מופיע בעמוד הקרן באתר FUNDER).
15. יכולת השוואה - ניתן להשוות בכל יום את התשואה ונתונים אחרים עם קרנות אחרות (אתר FUNDER מספק כמות עצומה של נתונים בנושא זה ומאפשר השוואה קלה ונוחה).
16. פיקוח - לכל קרן נאמנות יש נאמן שמפקח על מנהל הקרן שיעמוד כל יום בהתחיבויותיו. בנוסף רשות ניירות ערך מפקחת באופן הדוק על מנהלי הקרנות ועל הנאמנים.
17. וותק - הקרנות הכספיות כבר צברו ניסיון. הן קיימות מאז תחילת 2008 ובכל שנה הרוויחו למשקיעים בהן תשואות חיוביות וגבוהות ביחס לפקדונות באותה שנה.
18. יתרון לגודל - הקרנות הכספיות כבר מנהלות סכום ענק של מיליארדי שקלים והיכולת שלהן לדרוש ריבית גבוה על הפקדונות בתוך הקרן גדולה משל כל טייקון אחר.
19. רכישה בטוחה - אין צורך לתת מחיר קניה או מכירה (לימיט) בזמן הקניה או המכירה מכיוון שהקרן לא סחירה בבורסה ומחיר הקניה או המכירה צמוד לתוצאות הקרן במדוייק.
20. הקרנות הכספיות הינן הקרנות בעלות הסיכון הנמוך ביותר מבין כל המכשירים הקיימים כיום בישראל ומשמשות בהרבה מקרים רבים כקרן הראשונה להשקעה אצל חסרי ידע פיננסי מוקדם.
Beta
*״תיאורטית שנתית״ הנה תשואה תיאורטית המתקבלת מתוך חישוב התשואה השנתית המתבססת על התשואה בפועל בחודש החולף. הערכה זו איננה תחזית ואיננה התחייבות בשום אופן של מנהלי הקרנות או פאנדר ונועדה להקל על הגולשים להשוות בין הקרנות על בסיס החודש החולף ולא על מנת לחזות את התשואה או להתחייב לה.

.
x