המדד המשולב לחודש ינואר עלה ב-0.3%

המדד המשולב לחודש ינואר עלה בשיעור של 0.3 אחוז, ביטוי להתאוששות ההדרגתית של המשק מהפגיעה ממלחמת "חרבות ברזל". המלחמה נמשכה בינואר אך השפעתה על הפעילות המשיכה להיחלש

 

 

 
Image by chandlervid85 on FreepikImage by chandlervid85 on Freepik
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/02/2024

המדד המשולב לחודש ינואר עלה בשיעור של 0.3 אחוז, ביטוי להתאוששות ההדרגתית של המשק מהפגיעה ממלחמת "חרבות ברזל". המלחמה נמשכה בינואר אך השפעתה על הפעילות המשיכה להיחלש.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליות מדד הפדיון בשירותים, מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (דצמבר), יבוא התשומות לייצור, יצוא הסחורות, שיעור המשרות הפנויות והרכישות בכרטיסי אשראי (ינואר). לעומת אלה, יצוא השירותים ומשרות השכיר (נובמבר), מדד הייצור התעשייתי (דצמבר) ויבוא מוצרי צריכה (ינואר) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

המדדים לרבעון האחרון של 2023 התעדכנו מטה עם קבלת נתוני החשבונאות הלאומית לתקופה זו. לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים. 

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור:https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/x