כרבע מיליון גמלאי עמיתים יזכו לתוספת של כ- 3% לקצבתם החודשית

הקצבה הממוצעת לאחר העדכון האחרון הינה כ- 5,830 ₪.

 

 

 
Image by FreepikImage by Freepik
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/02/2024

עמיתים, הגוף המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, עדכן החודש את הקצבאות לכ- 250 אלף גמלאי הקרנות, בשיעור של עד 2.96%.

העלייה תעשה בהתאם להוראות תקנוני הקרנות ונובעת מעליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2023.

הרוב המכריע של הגמלאים ייהנה מהתוספת המקסימלית בשיעור של 2.96% כאמור וקבוצה של גמלאים שפרשו החל מנובמבר 2022 יזכו לתוספת  בשיעורים נמוכים יותר  התלויה במועד הפרישה הספציפי שלהם  (כל גמלאי באחת מהקרנות הוותיקות יכול לבדוק את השיעור המדויק של עליית קצבתו בהזנת חודש הפרישה בעמוד הייעודי באתר עמיתים).

מעמיתים נמסר, כי במהלך 3 השנים האחרונות (2021-2023) בוצע עדכון קצבאות בשיעור מצטבר של כ- 10.6% לרובם המכריע של הגמלאים שפרשו עד סוף שנת 2020.

העדכון לקצבה בוצע בקצבת חודש ינואר 2024, ששולמה לחשבונות הבנק של הגמלאים בתחילת חודש פברואר 2024. הקצבה הממוצעת לאחר העדכון האחרון הינה כ- 5,830  ₪.

עמיתים הוא הגוף הגדול בישראל בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל. כיום מנהל עמיתים כ- 360 מיליארד עבור כ - 880 אלף בעלי זכויות, ומשלם מדי חודש תשלומי פנסיה בסך של כ-1.5 מיליארד שקל למאות אלפי גמלאים.

עמיתים החל לפעול בשנת 2008, במסגרת האיחוד התפעולי -ניהולי של שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר: מבטחים, קרן הגמלאות המרכזית, מקפת, קופת הפנסיה לעובדי הדסה, קרן פועלי בניין, קרן פועלים חקלאיים, קרן הגמלאות של חברי אגד וקרן נתיב. כיום הוא אחד מגופי ההשקעה הגדולים במשק, עם השקעות בתחומים מגוונים בהם אנרגיה, תשתיות, טכנולוגיה ונדל"ן, בארץ ובחו"ל.

x