הפתעה שניה ברציפות - הפעם בכיוון ההפוך

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות: תגובה להודעת הריבית

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

רונן מנחם, מזרחי טפחות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/02/2024

בנק ישראל די הפתיע גם הפעם עם החלטתו להותיר את הריבית על 4.50 אחוזים, לאחר שבימים האחרונים הלכו וגברו ההערכות כי הריבית תרד ברבע אחוז. צריך להזכיר כי בתחילת השנה קרה דבר הפוך: הריבית ירדה אז ב-1/4 אחוז למרות שרוב ההערכות (אך לא כולן) היו שתישאר ללא שינוי.

תקופה זו של מעבר ממדיניות של ריסון מוניטארי ורצף העלאות ריבית, למדיניות מאוזנת יותר והורדות ריבית בהמשך (כפי שבנק ישראל עצמו צופה), קשה לחיזוי בתדירות חודשית גם בעתות שגרה, כל שכן על רקע המלחמה באזור.

נראה כי בנק ישראל אותת בפעם הקודמת על נכונות ויכולת להוריד את הריבית (בהודעתו הוא כותב כי האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים התמתנה ונמצאת בתוך תחום היעד) ואילו הפעם הוא מסמן כי המהלך יהיה זהיר, לנוכח גורמי הסיכון שעדיין פועלים.

יש להודות כי הנגיד שב על המסר הזהיר בכל התבטאויותיו האחרונות.

מכאן שתהליך הורדת הריבית יהיה ממונן, הדרגתי, לא רציף וחשוב מכל – תלוי נתונים.

זהירות זו היא פועל יוצא של הפעילות הכלכלית, שאמנם החלה להתאושש, אך לאט ולא באופן שוויוני על פני ענפי המשק.

השוואת הודעתו היום להודעה מתחילת השנה מצביעה על המשך הדאגה מהשלכות המלחמה על המשק ושוקי ההון והמט"ח (בכל זאת עברו כמעט חודשיים והמלחמה לא מראה סימני סיום) והכרה בכך שגם ירידת האינפלציה לא מובטחת ועלולה להיות מקוטעת (ולכן הדגיש הפעם כי ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה עלו מעט, לעומת ההודעה הקודמת שם נכתב כי דינמיקת האינפלציה בפועל – במדידה רבעונית וחצי שנתית – ירדה).

ניתן להניח כי גם לעובדה שלא מסתמנת הורדת ריבית בארה"ב, גוש האירו ומקומות נוספים הייתה השפעה על ההחלטה.

כעת פנינו להודעת הריבית של אפריל ועוד קודם לכן לתרשומת שתפורסם בחודש הבא.
x