פיצוי משמעותי מחברת הביטוח לקבוצת TGI

50 מיליון שקל התקבלו מחברת הביטוח בגין השריפה שפרצה במפעל אורטל יציקות מגנזיום בנובמבר 2022

 

 

 
ברק דותן, צילום: ניר כהןברק דותן, צילום: ניר כהן
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/02/2024

סכום זה מצטרף למקדמות בסך של כ-15 מיליון שקל (4.4 מיליון דולר, לאחר השתתפות עצמית), ששולמו לחברה בדצמבר 2022 וביולי 2023 – ובסה"כ פיצוי כולל בסך 65 מיליון שקל (18.2 מיליון דולר); 

החברה עשויה להיות זכאית לתקבולים נוספים בסך של עד 18 מיליון שקל (כ-5 מיליון דולר), ככל שתפעל לכינון מפעל תעשייתי שיעמוד בתנאי פוליסת הביטוח;

קבוצת TGI, המתמקדת בפעילות תעשייתית לענפי התשתיות, הנדל"ן והרכב, מדווחת הבוקר (ד') כי חברת הביטוח העבירה לחברה כ-50 מיליון שקל (13.8 מיליון דולר), תשלום נוסף בגין השריפה שפרצה במפעל של החברה הבת (100%) אורטל יציקות מגנזיום בנובמבר 2022. תשלום זה מצטרף לשתי מקדמות בסך של כ-15 מיליון שקל (4.4 מיליון דולר), לאחר ניכוי השתתפות עצמית, ששולמו לקבוצה בדצמבר 2022 וביולי 2023.

בסה"כ, TGI קיבלה מחברת הביטוח תקבולים בסך של כ-65 מיליון שקל (18.2 מיליון דולר). יצוין כי החברה עשויה להיות זכאית לתקבולים נוספים בסך של עד 18 מיליון שקל (כ-5 מיליון דולר), ככל שתפעל לכינון מפעל תעשייתי שיעמוד בתנאי פוליסת הביטוח. בגין התשלום מחברת הביטוח והשלכותיו בלבד, החברה מעריכה שתרשום בדוחותיה הכספיים לשנת 2023 הכנסה נוספת (נטו), לאחר קיזוז הפחתות רכוש קבוע,  בסך של כ-12 מיליון שקל.

בנובמבר 2022 פרצה כאמור שריפה במפעל אורטל יציקות מגנזיום. השריפה גרמה לנזק משמעותי, והמפעל - הממוקם בעמק בית שאן - הושבת מפעילות. לאחר השריפה, לקבוצת TGI שתי פעילויות מרכזיות: הראשונה - פיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל באמצעות פעילות תמחש שנרכשה ב-2022; והשנייה - תכנון וייצור מחליפי חום באמצעות חברת לורדן, שהשליטה (55%) בה נרכשה ב-2022.

TGI, בשליטתה של קבוצת ברין-DBSI של ברק דותן ויוסי בן שלום, פועלת להפיכתה לקבוצה תעשייתית מובילה, באמצעות צמיחה אורגנית ומיזוגים ורכישות של חברות תעשייתיות המשרתות את ענפי התשתיות, הנדל"ן והרכב. החברה נסחרת כיום בבורסה לפי שווי שוק של כ-171 מיליון שקל.

TGI סיימה את החציון הראשון של 2023 עם שיפור בתוצאות: ההכנסות הסתכמו בכ-96.2 מיליון שקל, גידול של 58.3% לעומת הכנסות בסך 60.7 מיליון שקל בחציון הראשון של שנת 2022. הרווח הנקי צמח לכ-9 מיליון שקל, גידול של 325% לעומת רווח נקי בסך של 2.1 מיליון שקל בחציון הראשון של שנת 2022. בחודש הבא צפויה הקבוצה לפרסם את דו"חותיה הכספיים לחציון השני ולשנת 2023. 

x