זינוק של 50% ברכישת קרנות אקטיביות - השבוע בבורסה

סקירה שבועית של המסחר בבורסה - בכמה ניקנו קרנות על מדדים מקומיים? מה היקף רכישת קרנות האג"ח השבוע בקרנות האקטיביות? | סקירה שבועית

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/03/2024

עליות שערים במרבית מדדי המניות ואיגרות החוב. מדד הפחד נותר השבוע ללא שינוי.

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 4.5%. הדולר נחלש בכ-1.6% ביחס לשקל.

ב-29 בפברואר, מועד עדכון רבעוני של מדדי MSCI, נרשמו מחזורי מסחר ערים במניות בבורסה בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל.

ב-28 בפברואר, מועד העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב, נרשמו מחזורי מסחר ערים באיגרות החוב בהיקף של כ-7.6 מיליארד שקל, מזה כ-4.9 מיליארד שקל באג"ח קונצרניות.

המשך גיוסים ערים בשוק איגרות החוב בת"א ע"י האוצר.

בקרנות המחקות על מדדי מניות – הציבור רכש בעיקר קרנות העוקבות אחר מדדי המניות המקומיים - ת"א-90 ומדדי מניות בנקים בישראל, ואחר מדדי איגרות החוב המקומיים – תל בונד תשואות צמודות ותל בונד-60, וקרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, בהמשך למגמה בשבוע הקודם.

בקרנות האקטיביות הציבור המשיך והזרים השבוע כספים לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א. מנגד, הציבור משך השבוע כספים מהקרנות הכספיות, זאת בשונה מהמגמה בשבוע הקודם.

המסחר בתל אביב בשבוע האחרון של חודש פברואר, שהיה שבוע מסחר מקוצר בשל הבחירות המוניציפאליות, התנהל בצל המשך מלחמת "חרבות ברזל", מתיחות בגבול הצפוני של הארץ ובחבל יו"ש, והושפע מהודעת בנק ישראל בנושא הריבית במשק.

ביום שני, ה-26 בפברואר, הותיר בנק ישראל את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 4.5%.

המסחר בשווקים, בארץ ובחו"ל, התנהל על רקע המשך פרסום דוחות כספיים לשנת 2023 ע"י החברות הבורסאיות.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע בכ-1.7% ובכ-2.1%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה קלה של כ-0.3% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 בארה"ב, כל מדד, ועלייה של כ-0.6% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי המניות בתל-אביב, בראשם מדד ת"א-ביטוח שעלה השבוע בכ-9.2%.

מדד ת"א בנקים-5 עלה השבוע בכ-4.2%. יצוין בשל עלויות המלחמה והכוונה להעלות את המס על רווחי הבנקים הגדולים מ-17% כיום ל-26%, למשך שנתיים (2025-2024), מתקיימים מגעים בין האוצר לבנקים להחלפת העלאת המס בהיטל מלחמה חד פעמי בסכום של 2.6 מיליארד שקל.

מנגד, מדדי חברות ההייטק בלטו השבוע בירידות שערים, בראשם מדד ת"א-דואליות שירד בכ-1.1%, זאת במקביל לירידת מדד ה-NASDAQ בכ-0.6%.

מדד הפחד נותר ללא שינוי השבוע בכ-13 נקודות, והוא נמוך מהרמה בה היה בתחילת השנה (16 נקודות).

ב-29 בפברואר, מועד העדכון הרבעוני של מדדי MSCI, נרשמו מחזורי מסחר ערים במניות בהיקף של כ-2.7 מיליארד שקל. במועד זה, מניית הטכנולוגיה נקסט ויז'ן הנסחרת בתל-אביב התווספה למדד MSCI Small Cap.

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות שקליות הכלולות במדד תל גוב-שקלי 10+ שעלה השבוע בכ-1.0%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה השבוע בכ-0.1% והגיעה לכ-4.3% בסוף השבוע. יצוין כי התשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנותרה השבוע ללא שינוי הגיעה לכ-4.3% לקראת סוף השבוע.

יוצא דופן השבוע, מדד תל בונד דולר שירד בכ-2.6%, במקביל להיחלשות הדולר ביחס לשקל בכ-1.6%. 

ביום רביעי ה-28 בפברואר, מועד העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב, הסתכם מחזור המסחר באיגרות חוב בבורסה בכ-7.6 מיליארד שקל, מזה כ-4.9 מיליארד שקל באג"ח קונצרני.

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) נמשכו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-כ-570 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום של כ-640 מיליון שקל בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות השבוע, קרנות העוקבות אחר מדד המניות המקומיים – מדדי מניות בנקים בישראל ות"א-90, קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות החוב המקומיים - תל בונד תשואות וצמודות ותל בונד-60, וקרנות העוקבות אחר מדד המניות הבינלאומי - S&P 500.

בקרנות האקטיביות הציבור המשיך והזרים כ-120 מיליון שקל לקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, לאחר שהזרים כ-80 מיליון שקל לקרנות אלה בשבוע הקודם (זינוק של 50%+). מנגד, הציבור משך השבוע כספים בהיקף של כ-250 מיליון שקל מהקרנות הכספיות זאת לאחר שהזרים כ-150 מיליון שקל לקרנות אלה בשבוע הקודם.

הנפקת מניות

חברת הקלינטק ווינד באז גייסה השבוע כ-0.9 מיליון שקל בהנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה למניות.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו בתל אביב חמש הנפקות של איגרות חוב לציבור ושלוש הקצאות פרטיות של איגרות חוב למשקיעים מסווגים ע"י חברות, מרביתן חברות נדל"ן, בסכום מצרפי של כ-1.4 מיליארד שקל, כמפורט להלן:


הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

המשך גיוסים ערים בתל-אביב ע"י האוצר

משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-4.5 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס של כ-3.8 מיליארד שקל בשבוע הקודם. כ-75% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-25% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד. בשל המשך ביקושים ערים, הכמות שנמכרה היתה גדולה פי 1.2 מהכמות המתוכננת.

שונות

צרוף אג"ח קוקו למדדי איגרות החוב

בהתאם להחלטת הדירקטוריון לצרף אג"ח קוקו למדדי התל-בונד ב-2 פעימות, הפעימה הראשונה התבצעה ביום ד' ה-28 בפברואר, מועד עדכון מדדי איגרות החוב. במועד זה הושק עבור "ילין לפידות" מדד תל בונד צמודות בנקים מורחב שכולל לצד איגרות החוב הרגילות של הבנקים גם איגרות חוב מסוג קוקו.

עליית המדד המשולב לבחינת מצב המשק  כביטוי להתאוששות הדרגתית של המשק מפגיעת המלחמה

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש ינואר 2024  עלה ב-0.3%, בהמשך לעלייה בשיעור דומה בחודש הקודם, וירידה בכל אחד מהחודשים ספטמבר-נובמבר 2023. עליית המדד בחודשים דצמבר 2023 וינואר 2024 מהווה ביטוי להתאוששות ההדרגתית של המשק מהשלכות הפגיעה של מלחמת "חרבות ברזל".  המלחמה נמשכת, אך השפעתה על הפעילות המשיכה להיחלש.


x