נאוויטס - פרויקט מוניומנט יוצא לדרך

נאוויטס קיבלה החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח מאגר מוניומנט ומגדילה אחזקותיה לכ-28%

 

 

 
גדעון תדמור, צילום: דניאל קמיניסקיגדעון תדמור, צילום: דניאל קמיניסקי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/03/2024

נאוויטס פטרוליום יוצאת לפיתוח מאגר מוניומנט (107 מיליון חביות נפט) במפרץ מקסיקו, ארה"ב. חלקה של נאוויטס בתקציב הראשוני לפיתוח הפרויקט יעמוד על כ-74 מיליון דולר.

במסגרת הסכם ההשקעה, קיבלו 3 שותפי הפרויקט, אשר אישרו את התקציב הראשוני, החלטה להגדיל את החזקותיהם בפרויקט. לפיכך, חלקה של נאוויטס במאגר יגדל מ-20% ל-28%, ללא עלות. 

פרויקט מוניומנט, המתבסס על מערך ההפקה של פרויקט שננדואה, צפוי לייצר לנאוויטס, עוד בטרם הגדלת חלקה, תזרים מהוון  של כ-260 מיליון דולר.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "נאוויטס פועלת פעם נוספת ליצירת ערך, בהתאם לאסטרטגיה העסקית היחודית שלה, ויוצאת יחד עם שותפותיה  לפיתוח של מאגר מוניומונט. הפיתוח נסמך על מערך ההפקה של  פרויקט שננדואה המהווה HUB אזורי עבור מאגרים סמוכים".

שותפות הנפט נאוויטס פטרוליום מדווחת על מהלך משולב של קבלת החלטת השקעה סופית (FID) לפיתוח מאגר מוניומנט ((Monument, המאגר השלישי של נאוויטס במפרץ מקסיקו, ארה"ב, לצד הגדלת האחזקות של נאוויטס במאגר, מ-20% ל-28.57%, ללא עלות נוספת. פיתוח תגלית מוניומנט צפוי להתחיל במקביל להשלמת פיתוח תגלית הענק ופרויקט הדגל של השותפות, שננדואה (398 מיליון חביות) בה נאוויטס  מחזיקה ב-49%. 

במסגרת קבלת החלטת ההשקעה הוסכם בין השותפים בפרויקט - נאוויטס (28.57%), Repsol    (28.57%) ו-(42.86%) Beacon - על תקציב ראשוני לפיתוח המאגר, בהיקף של כ-260 מיליון דולר. חלקה של נאוויטס יעמוד על כ-74 מיליון דולר. השותפים בפרויקט הגיעו להסכמות על פי המנגנון שנקבע בהסכם התפעול המשותף כי לשלושת השותפים אשר אישרו את התקציב הראשוני, יוגדלו ההחזקות של כל אחד בפרויקט על פי חלקו היחסי. בהתאם להסכם, עלה חלקה של נאוויטס בפרויקט, ללא עלות, ב-8.57% נוספים כך שיעמוד על 28.57%. סך התקציב המוערך הכולל לפיתוח הפרויקט מסתכם בכ-855 מיליון דולר, כאשר חלקה של נאוויטס עומד על כ-244 מיליון דולר. 

התזרים המהוון הכולל מפרויקט מוניומנט לנאוויטס, עוד בטרם הגדלת חלקה, תעמוד על כ-260 מיליון דולר, ממכירת נפט מהפרויקט ומהכנסות שיתקבלו ממתן שירותי הפקה לנפט מפלטפורמת ההפקה של שננדואה הסמוכה, בה נאוויטס מחזיקה ב-49%. 

הגדלת האחזקות במאגר והחלטת ההשקעה( FID) תואמות את האסטרטגיה הכוללת של נאוויטס - כניסה להשקעה במאגרים מוכחים, לפני החלטת השקעה והפיתוח ובעלות מינימלית, כפי שנעשה בהצלחה במאגרי בקסקין ושננדואה, וכן מימוש האסטרטגיה להפיכת פלטפורמת ההפקה של שננדואה ל-HUB אזורי שיעניק שירותי טיפול לנפט שיופק מתגליות נפט קיימות ועתידיות באזור פרויקט שננדואה, שצפוי לייצר לנאוויטס הכנסות בהיקף של כמיליארד דולר במהלך שנת ההפקה המלאה הראשונה. 

מוניומנט הינה תגלית נפט מוכחת עם כ-107 מיליון חביות נפט (בקטגוריית C2), בה הושקעו עד כה כ-300 מיליון דולר בקידוחי אקספלורציה, הערכה ואימות, וממוקמת כ-27 קילומטר דרומית למאגר שננדואה. פיתוח הפרויקט, המהווה נכס לווין לשננדואה, צפוי להתבצע במתווה הדומה לפיתוח פרוייקט בקסקין. להערכת נאוויטס, ההפקה המסחרית צפויה להתחיל במחצית שנת 2026. 

יו"ר נאוויטס פטרוליום, גדעון תדמור: "נאוויטס פועלת פעם נוספת ליצירת ערך, בהתאם לאסטרטגיה העסקית והייחודית שלה, ויוצאת יחד עם שותפותיה לפיתוח של מאגר מוניומנט. הפיתוח נסמך על מערך ההפקה של פרויקט שיננדואה המהווה  HUB אזורי עבור מאגרים סמוכים".    

עלייה של 22% בתזרים המהוון משננדואה ל-3.5 מיליארד דולר

בשבוע שעבר פרסמה נאוויטס דוח עתודות נפט מעודכן לפרויקט שננדואה, שמצביע על עלייה בהיקף עתודות הנפט בעלות הסתברות גבוהה ועליה משמעותית בתזרים המזומנים המהוון הצפוי לנאוויטס מהפרויקט. התזרים המהוון של נאוויטס בפרויקט שננדואה P)2( בשיעור היוון של 10% עלה בכ-22.2% ביחס לדוח הקודם לכ-3.5 מיליארד דולר. בעקבות ההתקדמות בפיתוח מאגר שננדואה וביצוע עד כה של 3 מ-4 מקידוחי הפיתוח במאגר, נאספו נתונים מעודכנים, שהצביעו על הקטנת טווח אי הודאות במאגר ועל גידול של כ-3% בהיקף עתודות הנפט ל-332 מיליון חביות נפט.

עלות ההפקה הממוצעת בפרויקט עומדת על כ-15 דולר לחבית בלבד, וזאת ביחס לכלל עלויות התפעול (עלויות הפעלה, עלויות פיתוח ועלויות נטישה ושיקום).

נאוויטס פטרוליום פועלת בתחום הנפט בצפון אמריקה ומחזיקה בפורטפוליו נכסים רחב ומגוון. פרט לפרויקט מוניומנט, חלקה של נאוויטס בתגליות קיימות עומד על כ-814 מיליון חביות. בבעלות נאוויטס זכויות בפרויקטים שננדואה, בקסקין, Sea Lion, מוניומנט, דנברי, נצ'ס, יוקטן וזכויות לנכסי אקספלורציה.

לגרף נאוויטס פטרו יהש לחצו כאן

4 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 7.91 מיליון בנאוויטס פטרו יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את נאוויטס פטרו יהש.
x