מיכמן חתמה עם עמיתים על הארכת הסכם העמדת אשראי

עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות האריכו את ההסכם להעמדת אשראי בכיר בסך של 120 מיליון ש"ח

 

 

 
יניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהןיניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהן
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/03/2024

הארכת ההסכם הינה עד למרץ 2026.

דורון ספיר, יו"ר דירקטוריון מיכמן מימון ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן מימון מסרו: "מיכמן רואה בהעמדת האשראי הבכיר הבעת אמון של עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, הגוף המוסדי הגדול בישראל, בפעילות החברה ובהנהלתה. הסכם המימון עם עמיתים הוא קרקע יציבה המאפשרת לנו צמיחה אחראית בתיק האשראי תוך שמירה קפדנית על פיזור תיק האשראי, איכות החיתום והבקרה. הארכת מסגרת האשראי הינה חלק מאסטרטגיית החברה להמשיך להתפתח במימון שממוקד בחברות עם איתנות פיננסית גבוהה, ובדגש על חוב מגובה בטוחות. נמשיך בגיוון מקורות המימון למימוש יעדי הצמיחה של החברה".

ניר גביש, מנהל חטיבת השקעות וזיו פרנקל, מנהל תחום אשראי בעמיתים מסרו: "בשנתיים האחרונות מיכמן הוכיחה שהיא מסוגלת לצלוח את המשברים שאפיינו את ענף האשראי החוץ בנקאי. הארכת העסקה מוכיחה את היכולת של תחום האשראי הלא סחיר בעמיתים לזהות עסקאות בעלות פוטנציאל להמשכיות תוך דיוק והתאמת העסקה למאפייני השוק העדכניים".

מיכמן מימון הודיעה כי גופים המנוהלים על ידי עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות יעמידו לחברה אשראי בכיר בסך 120 מיליון ש"ח לשנתיים נוספות. סכום זה מרחיב ומגוון את מקורות המימון של החברה וישמש את מיכמן להרחבת היקף פעילותה והגדלת תיק האשראי.

מיכמן ועמיתים חתמו על תיקון להסכם מסגרת האשראי הבכיר בסך 120 מיליון ש"ח, שנחתם בתאריך 31 במרץ 2022, לפיו מסגרת האשראי הבכיר שהועמדה למיכמן לפני שנתיים, תוארך לשנתיים נוספות עד ליום 31 במרץ 2026. 

כחלק מחידוש מסגרת האשראי, נקבע כי מסגרת האשראי הבכיר הכוללת מעמיתים תישא ריבית של פריים פלוס 2.09% אשר עשויה לפחות בהתקיים תנאים מסוימים. כמו כן, נקבע כי על מנת לאפשר התאמה טובה יותר של מקורות לשימושי החברה, עמיתים תוכל להשתמש בביטחונות לתקופה של עד שנה שלמה (חלף 180 ימים כפי שהיה בהסכם המקורי) בהלוואות המגובות בבטוחות נדל"ן. 

מיכמן מימון נהנית כיום ממבנה מקורות מימון מגוון ויציב. בתחילת החודש מיכמן הודיעה על גיוס של 60 מיליון ע.נ. בהרחבת סדרה פרטית של אג"ח סדרה א', בה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון הישראלי.

הכנסות המימון ברוטו של החברה גדלו ברבעון השלישי לשנת 2023 בכ-7% לכ-33.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-31.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-10.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-11.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 צמח פי 2 לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-34.7 מיליון ש"ח. רווח נקי זה משקף קצב שנתי של כ-46 מיליון ש"ח, המהווה רווחיות משמעותית שממשיכה לתמוך בגידול בהון העצמי.

x